Novetats màsters universitaris 2017-2018

Per al curs 2017-2018, la UPC té previst oferir tres nous màsters universitaris:

Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones)

màster universitari en enginyeria de sistemes aeris no tripulats (drons)

El Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Máster Universitari en Enginyeria de Sistemes Aeris no Tripulats) ofereix una formació especialitzada en l’àmbit de les aplicacions dels drons, tant pel que fa als aspectes tècnics (plataformes, instrumentació, etc.) com als aspectes legals i econòmics (normatives en vigor, possibilitats de negoci, etc.). Aquest màster permetrà als estudiants imaginar noves aplicacions per als drons, escollir les plataformes més adequades per a aquestes aplicacions, integrar en aquestes plataformes els equipaments necessaris per a la missió (sensors, càmeres, etc.), amb què es desenvoluparan tots els components addicionals necessaris (hardware i software) per a aquesta integració, i, finalment, convertir aquesta aplicació en un negoci viable i rendible. Tot això, s'aprendrà desenvolupant, en una empresa o grup de recerca, un projecte que ocuparà el 75 % del temps del màster.

Més informació

Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica

 

màster universitari en enginyeria naval i oceànica

Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a naval i oceànic/a. Aquest màster dóna els coneixements necessaris per a la projecció, construcció, manteniment i inspecció de vaixells i embarcacions de tot tipus, així com de plataformes i aparells per a l’aprofitament dels recursos oceànics. També proporciona formació en la gestió i direcció d’empreses marítimes. Les enginyeres i enginyers navals i oceànics són professionals amb capacitat per concebre i desenvolupar solucions tècniques econòmicament i ambientalment adequades a les necessitats del transport marítim de mercaderies o persones, d’aprofitament dels recursos oceànics i del subsòl marí (pesquers, energètics, minerals, etc.), d’ús adequat de l’hàbitat marí i dels mitjans de defensa i seguretat marítimes.
Els estudiants del màster podran cursar dues especialitats:

 • Disseny de Iots i Embarcacions d’Esbarjo

  Molts dels avenços científics que s’han donat darrerament en la construcció d’embarcacions i vaixells provenen de les innovacions fetes sobre iots i embarcacions de competició. Aquesta especialitat permetrà als estudiants conèixer i aprofundir en els requisits de disseny i construcció d’aquestes embarcacions, per tal que com a futurs professionals siguin capaços de continuar innovant en aquests camps.
 • Energies Oceàniques

  Són moltes les tecnologies que s’estan desenvolupant al volant de l’obtenció d’energia en el medi marí i moltes poden ser una important font energètica en el futur, des de parcs d’aerogeneradors marins fins a sistemes més complexos i experimentals com l’OWC o el Pelamis. Aquesta especialitat proporcionarà als alumnes els coneixements necessaris per entendre i desenvolupar aquests sistemes de captació d’energia, així com per incidir en el paper d’aquestes tecnologies en la societat futura.
Més informació
 

Màster interuniversitari en Estudis Avançats en Disseny (MBDesign)

 

màster interuniversitari en estudis avançats en disseny-barcelona (mbdesign)

Màster pluridisciplinari en què s’apliquen la creativitat, la innovació i la recerca com a eines de coneixement i proposta per al disseny del futur. Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet a Barcelona i que en les darreres dècades ha esdevingut referent internacional. Des d’una actitud de proposta, s’aporten noves visions sobre la reflexió teòrica, les estratègies participatives en xarxa i les tendències més innovadores sobre nous productes. La docència es desenvolupa mitjançant tallers de disseny, projectes de temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treball col·laboratiu i laboratoris de fabricació digital, entre altres.
El màster consta d’una fase comuna obligatòria de 15 ECTS i perfil transversal i d’una fase optativa de 30 ECTS que inclou cinc especialitats:

 • Contemporary Design (impartida en anglès)
 • Disseny, Innovació i Tecnologia
 • Enginyeria del Disseny Industrial
 • Direcció d’Art en Disseny
 • Recerca en Disseny (especialitat transversal, que tracta les altres quatre)
Totes finalitzen amb un treball de fi de màster (TFM) específic, de 15 ECTS, que es pot orientar al projecte o a la recerca. A més d’aquests cinc itineraris, també s’imparteixen assignatures optatives comunes en què es tracten temes empresarials, de propietat intel·lectual i emprenedoria.

Més informació
Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech