Govern i participacióCom a estudiant, pots implicar-te en la governança de la Universitat participant en els seus òrgans de Govern o formant part del Consell de l'Estudiantat i de les diferents delegacions d'estudiants. També pots fes arribar les teves propostes i demandes als teus representants i participar en l'avaluació de l'activitat docent del professorat. Perquè tu també fas la UPC.


Òrgans de Govern de la UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova

Pots formar part del Claustre Universitari obriu en una finestra nova, el màxim òrgan de representació de la Universitat; del Consell de Govern obriu en una finestra nova, l’òrgan de govern de la UPC; del Consell Social obriu en una finestra nova, ens a través del qual es vehicula la participació de la societat a la UPC i als diferents òrgans de govern de la cada Escola o Facultat.

Consell de l'Estudiantat (CdE) obriu en una finestra nova

És el màxim òrgan de representació de tots els estudiants i estudiantes de la Universitat. Des del CdE es treballa per a garantir els drets de l’estudiantat i s'impulsen accions de millora de la vida universitària, tant acadèmica com fora de les aules. També financia activitats de les associacions i delegacions d'estudiants de la UPC.
Si ets estudiant de doctorat, pots formar part del Consell de Doctorands i Doctorandes de la UPC obriu en una finestra nova.

Delegacions d'Estudiants obriu en una finestra nova obriu en una finestra nova

Cada escola o facultat compta amb la seva delegació d'estudiants, que reuneix a tots els representants de l'estudiantat en els òrgans de govern del centre i de la Universitat. Des de les delegacions, s'ofereix informació i suport als estudiants, es promou la seva participació en els òrgans de govern, es vetlla per la qualitat de l'ensenyament i el correcte funcionament dels centres i s'organitzen activitats lúdiques i culturals, entre d'altres.

E-enquestes de docència obriu en una finestra nova

A través de les enquestes de docència, podràs avaluar l'activitat docent del professorat i les assignatures que curses. La teva opinió servirà per millorar-ne la docència i tots aquells aspectes relacionats amb l’organització i desenvolupament de les assignatures. 

Estatut de l'Estudiantat Universitari


estatuto del estudiante universitario (obriu en finestra nova)

El 31 de desembre de 2010 entrava en vigor el nou Estatut de l'Estudiantat Universitari que recull els drets i els deures dels estudiants i estudiantes universitaris.

La docència de qualitat, el reconeixement de les diferències, la formació integral i la participació de l'estudiantat en la governança de la universitat resumeixen la major part dels drets i deures continguts en el nou Estatut.Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i Promoció


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech