Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

El màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial té com a objectiu formar professionals d’alt nivell en l’àmbit de l’automatització i l’electrònica industrial, perquè el control automàtic i l'electrònica industrial són unes tecnologies crítiques, fonamentals per al desenvolupament d’una societat cada cop més orientada vers la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions i per al funcionament de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat. Els qui el cursin podran donar resposta a la demanda dels sectors relacionats amb qualsevol procés productiu i sistemes relacionats amb la generació, distribució i emmagatzematge d’energia, el sector del transport o la logística.


L'objectiu de l'especialitat en Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades és la formació de professionals, tècnics en l'àmbit de l'automatització i el control, que puguin integrar la gestió de l'empresa amb la integració dels processos de producció (disseny, enginyeria i fabricació) i desenvolupar la seva vida laboral en qualsevol nivell de la piràmide CIM (Computer Integrated Manufacturing). L'objectiu de l'especialitat en Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica és la formació de professionals, tècnics en l'àmbit de la gestió de l'energia elèctrica, amb un èmfasi especial en la integració de fonts d'energia mitjançant convertidors de potència, en els sistemes de comunicació i sistemes electrònics de diagnòstic i seguretat aplicats a la generació, distribució i emmagatzematge d'energia elèctrica. La especialitat entra detalladament en l'estudi de tots els equips de control i gestió de la demanda i l'estabilitat de les xarxes, amb una alta penetració d'energies renovables (smart grids). Inclou també l'estudi dels sistemes de tracció elèctrica i híbrida que s'integraran en un futur immediat a la xarxa elèctrica (vehicles elèctrics i transport urbà), i la tecnologia per a la implementació de controladors.

Especialitats

  • Gestió Òptima de l'Energia Elèctrica
  • Tecnologies de la Producció i Automatització Avançades
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre i febrer
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 4.721 € (7.082 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Les assignatures s'imparteixen en espanyol o anglès, en funció del nivell de comprensió de l'estudiantat i dels objectius formatius del màster.

Lloc d'impartició
Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
40
Preinscripció
Preinscripció tancada (consulta els nous períodes de preinscripció al calendari acadèmic).
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció
Sessions informatives
  • 17 de gener de 2018
  • 4 d'abril de 2018
  • 30 de maig de 2018
A les 16 h, a la sala de conferències de l'edifici TR5.

Més informació

Sol·licita informació