Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

El màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial té com a objectiu formar professionals d’alt nivell en l’àmbit de l’automatització i l’electrònica industrial, perquè el control automàtic i l'electrònica industrial són unes tecnologies crítiques, fonamentals per al desenvolupament d’una societat cada cop més orientada vers la informació i el coneixement com a base per a la presa de decisions i per al funcionament de qualsevol sistema de control automatitzat o robotitzat. Els qui el cursin podran donar resposta a la demanda dels sectors relacionats amb qualsevol procés productiu i sistemes relacionats amb la generació, distribució i emmagatzematge d’energia, el sector del transport o la logística.


L'objectiu de l'especialitat en Sistemes Intel·ligents és la formació de professionals capaços de gestionar tot el cicle de vida dels sistemes intel·ligents, des del disseny fins al desenvolupament, implementació i verificació en qualsevol àmbit d'aplicació on es requereixin funcions de detecció, actuació i control. Els sistemes intel·ligents permeten l'automatització de fàbriques mitjançant el concepte indústria 4.0, cosa que facilita la integració tècnica dels sistemes ciberfísics (SCF) en les activitats de producció i logística, així com l'ús d'Internet en els processos industrials.

Els sistemes intel·ligents permeten que màquines, sistemes d'emmagatzematge i equips treballin conjuntament en xarxa, amb la qual cosa s’aconsegueix una "fàbrica intel·ligent", on màquines intel·ligents intercanvien informació entre si i s'adapten elles mateixes constantment als requisits de producció del moment, de manera que es redueixen costos i s'augmenta la productivitat, i s’aconsegueixen importants estalvis energètics.

S'emfatitza la "intel·ligència del sistema" com a operació autònoma basada en el control, per aconseguir una eficiència energètica més gran, reduir costos i maximitzar rendiments. Aquesta especialitat posa l'accent en la integració de diferents tecnologies, mides dels components i materials en un sol sistema. El professional adquireix un enfocament interdisciplinari de treball per convergir en una solució tècnica integrada

Especialitats

  • Sistemes Intel·ligents
Mostra el text complet
Amaga el text complet
Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense taxes acadèmiques i expedició del títol, 4.721 € (7.082 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes
Espanyol
Lloc d'impartició

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Places
30
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Com es formalitza la preinscripció?
Matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Tots els documents expedits en països de fora de la Unió Europea han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació