Master's degree in Engineering Phisycs

Presentació

Responsive image

Crèdits ECTS: 60
Places: 30
Idioma
: anglès
Lloc d'impartició
: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona, ETSETB (Barcelona)
Contacte
: promocio@etsetb.upc.edu

El master’s degree in Engineering Physics (màster universitari en Enginyeria Física) està orientat a l’enginyeria de frontera a partir d’una formació avançada de física. L'enginyeria especialitzada en camps com la nanotecnologia, la nanoelectrònica o l'enginyeria biomèdica requereix cada dia més professionals amb una formació profunda en física avançada, amb bons coneixements de física quàntica, física de sistemes complexos o física de dispositius, aplicables tant a escala nanoscòpica com en grans instal·lacions.

Per accedir-hi cal acreditar que es té un títol de grau en Física o en Enginyeria Física, amb 240 ECTS cursats.

Sortides professionals


  • Indústria amb un elevat component de desenvolupament tecnològic.
  • Centres de recerca fonamental i aplicada.
  • Enginyeria de frontera en el camp de la nanotecnologia.
  • Centres de recerca i grans instal·lacions com a tècnic qualificat.
  • Doctorat en centres de recerca o universitats.