Xifres (indicadors de recerca)

Indicadors de recerca

 • 3.066 personal docent i investigador
 • 205 grups de recerca
 • 2.131 articles en revistes científiques
 • 559 tesis doctorals llegides
 • 1.068nous projectes de recerca
 • 58,8Mingresos per R+D+I
 • 2.697empreses amb conveni de col·laboració
 • 51patents el darrer any
 • 12empreses tecnològiques el darrer any 
 • 10centres de recerca TECNIO
 • 138distincions cientificotècniques
 • 4.884estudiants en pràctiques