Eleccions 15NOV: fins al 23 d’octubre es poden presentar candidatures a rector o rectora

El 15 de novembre tindran lloc les eleccions a rector o rectora de la UPC, convocades el 26 de setembre pel rector, Enric Fossas, que ocupa el càrrec des del desembre del 2013. El 17 d'octubre s'ha publicat el cens definitiu i a partir del dia 18 s'obre el període de presentació de candidatures, que es tancarà el 23 d'octubre.

18/10/2017

La jornada de votacions, el proper 15 de novembre, de 10 a 18 hores, es farà amb urna tradicional. El cens definitiu publicat, així com altra informació relacionada amb aquest procés electoral es pot consultar a la Seu Electoral Electrònica.

El procediment ordinari d’elecció a rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) està regulada per l’article 69 dels Estatuts de la UPC i per la resta de normativa que hi és aplicable. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària mitjançant una elecció directa i per sufragi universal lliure i secret, entre catedràtics i catedràtiques d’universitat que estan en actiu i que presten serveis a la UPC, i és nomenat pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

 1. Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51
 2. Personal docent i investigador, excloent-ne el corresponent al sector a: 0,14
 3. Estudiants de grau i màster universitari: 0,24
 4. Personal d’administració i serveis: 0,11
Es proclama a rector o rectora en primera volta el candidat o candidata que aconsegueix el suport de més de la meitat dels vots ponderats a candidatures emesos vàlidament. Si cap candidat o candidata no assoleix aquest suport, es fa una segona volta, a la qual només poden concórrer les dues persones que han rebut més vots ponderats en la primera volta. En la segona volta, es proclama el candidat o candidata que obté la majoria simple de vots ponderats, tenint en compte les mateixes ponderacions.

En cas d’empat en primera volta, si l’empat no permet triar algun dels dos candidats o candidates que passen a la segona volta, s’hi aplica l’article 51.2.a del Reglament electoral de la UPC. En cas d’empat en segona volta, s’ha de fer una nova votació.

Les properes dates destacades del calendari d’eleccions previst són les següents:

 • Període de presentació de candidatures: del 18 d’octubre (10 h) al 23 d’octubre (fins les 09:59 h)
 • Proclamació provisional candidatures: 23 d’octubre
 • Reclamacions contra les candidatures provisionals: del 24 al 26 d’octubre
 • Proclamació definitiva candidatures: 27 d’octubre
 • Campanya electoral: del 31 d’octubre al 13 de novembre
 • Vot anticipat: del 2 al 14 de novembre
 • Jornada de reflexió: 14 de novembre
 • Jornada de votacions: 15 de novembre, de 10 a 18 hores
 • Proclamació provisional de rector o rectora i inici del període de reclamacions: 16 de novembre
 • Proclamació definitiva de rector o rectora: 21 de novembre