Ves al contingut (premeu Retorn)

Abonaments i preus

Generals

QuotesPreu UPCPreu altres universitatsPreu Externs
Quota mensual pagament domiciliat 25,75€               29€                      35€                 
Quota mensual amb pagament efectiu estudiant ERASMUS 28€ 30€ ---
Quota mensual amb pagament domiciliat jubilats 15€ 20€ 24€
Quota 6 mesos amb pagament immediat 139,02€ 156,60€ 189€
Quota anual amb pagament immediat 254,87€ 287,10€ 346,50€

Drets de matrícula 1ª alta abonat mensual Poliesportiu: 26€

Drets de matrícula 2ª alta abonat mensual Poliesportiu (si el termini de la data de baixa no ha superat 1 any): 65€

Descompte per discapacitat: exempt de matrícula (acreditar documentació)

Descompte família nombrosa: 10% matrícula i quota (acreditar carnet)

 

Altres quotesPreu
Abonament d'un dia 8,50€    

 

 Quotes múltiples instal·lacions UPC Barcelona

Tiologies de quotesPreu UPCPreu altres universitatsPreu externs
Quota mensual Poliesportiu + Gimnàs 30€ 36€ 42€

Quota mensual amb pagament efectiu estudiant

ERASMUS Poliesportiu + Gimnàs

33€ 35€ ---

Quota 6 mesos Poliesportiu + Gimnàs amb pagament immediat

162€ 194,40€ 226,80€

Quota anual Poliesportiu + Gimnàs amb pagament immediat

297€ 356,40€ 415,80€

Drets de matrícula 1ª alta abonat mensual Poliesportiu + Gimnàs: 32€

Drets de matrícula 2ª alta abonat mensual Poliesportiu + Gimnàs (si el termini de la data de la baixa no ha superat 1 any): 70€

Descompte per discapacitat: exempt de matrícula (acreditar documentació)

Descompte família nombrosa: 10% matrícula i quota (acreditar carnet)

Abonaments i preus

Altres serveis

Quotes serveis exclusius abonats

Poliesportiu
Servei ús exclusiu abonats Quotes
Lloguer armariets petits 45€/any
Lloguer armariets grans 55€/any
Lloguer tovalloles 1,50€
Abonament 10 tiquets tovalloles 13,50€

 

Quotes serveis exclusius NO abonats (Poliesportiu)

ServeiQuotes       
Dutxes/Vestidors 1,75
Abonament 10 tiquets Dutxes/Vestidors 15,75€
Lloguer pilotes / raquetes 1,50€