Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Mecànica

Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Curs 2016-2017

Presentació

Amb el grau en Enginyeria Mecànica, obtindràs una sòlida formació en el disseny, desenvolupament i ús de maquinària, processos i sistemes mecànics, criteris de selecció de materials i disseny estructural de sistemes i processos de producció. Adquiriràs els coneixements per a l’anàlisi, el càlcul, el disseny i l’assaig de màquines, instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, estructures i construccions industrials i sistemes productius. Rebràs una formació multidisciplinària en els àmbits de la mecànica de fluids, la termotècnia, l’electricitat, l’automatització, el disseny i la construcció de sistemes de climatització i refrigeració industrial i les tècniques d’enginyeria gràfica.

Professió regulada
  • Enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Enginyer/a industrial (cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial).
Durada i inici 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 8,520
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus i beques Preu aproximat del grau per curs 2.431 €.  Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament). Obre en finestra nova
Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars: una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Vine a veure'ns
  • 10 de febrer de 2016, 10 h i 15 h (Jornada conjunta dels centres docents de la UPC)
Lloc: Escola d'Enginyeria Barcelona Est.
Més informació: Jornades de portes obertes de la UPC.
Lloc d'impartició Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Aquest mateix grau també s'imparteix a

Som UPC. Veure totes les entrevistes

Pla d'estudis Obre PDF

Sortides professionals

  • Planificació, direcció, execució i avaluació de projectes d’enginyeria relacionats amb l’enginyeria mecànica.
  • Direcció, disseny, projecció, muntatge i manteniment de sistemes i instal·lacions industrials i de producció en l’àmbit mecànic, electromecànic, tèrmic i de mecànica de fluids.
  • Càlcul i disseny de motors hidràulics i tèrmics.
  • Projectes relacionats amb les indústries de calor i fred industrial, climatització i refrigeració, tractament i transport de fluids.
  • Disseny, gestió i manteniment d’equips i instal·lacions, estructures i construccions industrials.
  • Elaboració d’informes tècnics d’assessorament i viabilitat.

Accés

Places nou ingrés 210
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 8,520
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula Obre en finestra nova

Centre EEBE

Centre docent

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.