Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Mecànica

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Curs 2015-2016

Presentació

Amb el grau en Enginyeria Mecànica, obtindràs una sòlida formació en el disseny, desenvolupament i ús de maquinària, processos i sistemes mecànics, criteris de selecció de materials i disseny estructural de sistemes i processos de producció. Adquiriràs els coneixements per a l’anàlisi, el càlcul, el disseny i l’assaig de màquines, instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, estructures i construccions industrials i sistemes productius. Rebràs una formació multidisciplinària en els àmbits de la mecànica de fluids, la termotècnia, l’electricitat, l’automatització, el disseny i la construcció de sistemes de climatització i refrigeració industrial i les tècniques d’enginyeria gràfica.

Professió regulada
  • Enginyer/a tècnic/a industrial.
  • Enginyer/a industrial (cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial).
Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits ECTS (incloent-hi el treball de fi de grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 8,520
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus i beques

39,53 € per crèdit

 Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (beques i modalitats de pagament). Obre en finestra nova
Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars: una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Lloc d'impartició Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB) Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Aquest mateix grau també s'imparteix a

Som UPC. Veure totes les entrevistes

Pla d'estudis

Assignatures i guies docents Assignatures Crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Expressió Gràfica Obre PDF Expressió Gràfica 6 Obligatòria
Física I Obre PDF Física I 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF Informàtica 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF Matemàtiques I 6 Obligatòria
Química Obre PDF Química 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF Ciència i Tecnologia dels Materials 6 Obligatòria
Empresa Obre PDF Empresa 6 Obligatòria
Física II Obre PDF Física II 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF Matemàtiques II 6 Obligatòria
Projectes d'Enginyeria Obre PDF Projectes d'Enginyeria 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Matemàtiques III Obre PDF Matemàtiques III 6 Obligatòria
Mecànica de Fluids Obre PDF Mecànica de Fluids 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF Sistemes Elèctrics 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF Sistemes Mecànics 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Control Industrial i Automatització Obre PDF Control Industrial i Automatització 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF Estadística 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF Organització de la Producció 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF Sistemes Electrònics 6 Obligatòria
Termodinàmica i Transferència de Calor Obre PDF Termodinàmica i Transferència de Calor 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Ampliació d'Expressió Gràfica Obre PDF Ampliació d'Expressió Gràfica 6 Obligatòria
Ciència i Enginyeria dels Materials Obre PDF Ciència i Enginyeria dels Materials 6 Obligatòria
Elasticitat i Resistència dels Materials I Obre PDF Elasticitat i Resistència dels Materials I 6 Obligatòria
Enginyeria de Fluids Obre PDF Enginyeria de Fluids 6 Obligatòria
Teoria i Disseny de Màquines i Mecanismes I Obre PDF Teoria i Disseny de Màquines i Mecanismes I 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Elasticitat i Resistència dels Materials II Obre PDF Elasticitat i Resistència dels Materials II 6 Obligatòria
Enginyeria de Processos de Fabricació Obre PDF Enginyeria de Processos de Fabricació 6 Obligatòria
Enginyeria Tèrmica Obre PDF Enginyeria Tèrmica 6 Obligatòria
Estructures i Construccions Industrials Obre PDF Estructures i Construccions Industrials 6 Obligatòria
Teoria i Disseny de Màquines i Mecanismes II Obre PDF Teoria i Disseny de Màquines i Mecanismes II 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Acabats i Recobriments Superficials Obre PDF Acabats i Recobriments Superficials 6 Optativa
Acústica i Vibracions Obre PDF Acústica i Vibracions 6 Optativa
Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria Obre PDF Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria 6 Optativa
Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador Obre PDF Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador 6 Optativa
Anàlisi Computacional d'Estructures Obre PDF Anàlisi Computacional d'Estructures 6 Optativa
Anglès Tècnic per a Enginyers Obre PDF Anglès Tècnic per a Enginyers 6 Optativa
Aplicacions Avançades de Mecànica Computacional Obre PDF Aplicacions Avançades de Mecànica Computacional 6 Optativa
Aplicacions Computacionals a la Mecànica de Sòlids Obre PDF Aplicacions Computacionals a la Mecànica de Sòlids 6 Optativa
Aplicacions de Mecànica Computacional Obre PDF Aplicacions de Mecànica Computacional 6 Optativa
Assaigs No Destructius Obre PDF Assaigs No Destructius 6 Optativa
Automoció i Seguretat a l'Automòbil Obre PDF Automoció i Seguretat a l'Automòbil 6 Optativa
Canvi Climàtic: Ciència, Energia, Economia, Política i Futur Obre PDF Canvi Climàtic: Ciència, Energia, Economia, Política i Futur 3 Optativa
Comunicació en Anglès Tècnic Obre PDF Comunicació en Anglès Tècnic 9 Optativa
Conformat Plàstic de Metalls Obre PDF Conformat Plàstic de Metalls 6 Optativa
Diagnosi de Màquines Obre PDF Diagnosi de Màquines 6 Optativa
Dinàmica d'Estructures Obre PDF Dinàmica d'Estructures 6 Optativa
Disseny i Construcció de Prototips Electrònics Obre PDF Disseny i Construcció de Prototips Electrònics 6 Optativa
Disseny, Creativitat i Innovació Obre PDF Disseny, Creativitat i Innovació 6 Optativa
El Microcontrolador en l'Automatització de Processos El Microcontrolador en l'Automatització de Processos 6 Optativa
Elements d'Automatització i Robòtica Obre PDF Elements d'Automatització i Robòtica 6 Optativa
Elements de Màquines Obre PDF Elements de Màquines 6 Optativa
Elements de Transmissió Obre PDF Elements de Transmissió 6 Optativa
Energies Renovables i Planificació Energètica Obre PDF Energies Renovables i Planificació Energètica 6 Optativa
Enginyeria Comercial Obre PDF Enginyeria Comercial 6 Optativa
Enginyeria Computacional Obre PDF Enginyeria Computacional 6 Optativa
Enginyeria d'Elements de Màquines Obre PDF Enginyeria d'Elements de Màquines 6 Optativa
Enginyeria de Superfícies Obre PDF Enginyeria de Superfícies 6 Optativa
Enginyeria del Disseny Obre PDF Enginyeria del Disseny 6 Optativa
Enginyeria del Terreny Obre PDF Enginyeria del Terreny 6 Optativa
Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Obre PDF Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural 6 Optativa
Estructures Metàl·liques Obre PDF Estructures Metàl·liques 6 Optativa
Fabricació Assistida per Ordinador Obre PDF Fabricació Assistida per Ordinador 6 Optativa
Formigó Estructural Obre PDF Formigó Estructural 6 Optativa
Fotònica Aplicada Obre PDF Fotònica Aplicada 6 Optativa
Gestió de la Innovació i Comerç Internacional Obre PDF Gestió de la Innovació i Comerç Internacional 6 Optativa
Gestió de Projectes a l'Enginyeria Obre PDF Gestió de Projectes a l'Enginyeria 6 Optativa
Habilitats Directives Obre PDF Habilitats Directives 6 Optativa
Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria 6 Optativa
Jocs i Decisió Obre PDF Jocs i Decisió 6 Optativa
Lideratge i Direcció Obre PDF Lideratge i Direcció 6 Optativa
Màquines Hidràuliques i Tèrmiques Obre PDF Màquines Hidràuliques i Tèrmiques 6 Optativa
Mecatrònica Obre PDF Mecatrònica 6 Optativa
Mobilitat Elèctrica Obre PDF Mobilitat Elèctrica 6 Optativa
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics 6 Optativa
Peritatges, Valoracions i Legalitzacions Obre PDF Peritatges, Valoracions i Legalitzacions 6 Optativa
Planificació, Programació i Control de Projectes Obre PDF Planificació, Programació i Control de Projectes 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 1 Pràctiques Externes Cfgs 1 3 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 2 Pràctiques Externes Cfgs 2 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 3 Pràctiques Externes Cfgs 3 9 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 4 Pràctiques Externes Cfgs 4 12 Optativa
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF Prevenció de Riscos Laborals 6 Optativa
Processament de Dades en Enginyeria Obre PDF Processament de Dades en Enginyeria 6 Optativa
Productivitat i Valor Afegit amb PC Obre PDF Productivitat i Valor Afegit amb PC 6 Optativa
Programació de Dispositius Mòbils Obre PDF Programació de Dispositius Mòbils 6 Optativa
Programació per a Enginyers Obre PDF Programació per a Enginyers 6 Optativa
Projectes d'Instal·lacions Obre PDF Projectes d'Instal·lacions 6 Optativa
Projectes Mecànics Obre PDF Projectes Mecànics 6 Optativa
Sensors i Actuadors en Mecatrònica Obre PDF Sensors i Actuadors en Mecatrònica 6 Optativa
Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor Obre PDF Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor 6 Optativa
Simulació de Màquines i Processos Obre PDF Simulació de Màquines i Processos 6 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria 3 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria 6 Optativa
Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada Obre PDF Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada 6 Optativa
Sistemes de Mesures Industrials Obre PDF Sistemes de Mesures Industrials 6 Optativa
Sistemes Dinàmics i Simulacions Obre PDF Sistemes Dinàmics i Simulacions 6 Optativa
Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica Obre PDF Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica 6 Optativa
Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Obre PDF Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat 6 Optativa
Tecnologia de la Construcció i Instal·lacions Industrials Obre PDF Tecnologia de la Construcció i Instal·lacions Industrials 6 Optativa
Tecnologia dels Materials Plàstics Obre PDF Tecnologia dels Materials Plàstics 6 Optativa
Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació Obre PDF Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació 6 Optativa
Tecnologies de Fabricació Obre PDF Tecnologies de Fabricació 6 Optativa
Telecomunicacions i Internet Obre PDF Telecomunicacions i Internet 6 Optativa
Termofluidodinàmica Computacional Aplicada Termofluidodinàmica Computacional Aplicada 6 Optativa
Tipologia i Disseny Estructural Obre PDF Tipologia i Disseny Estructural 6 Optativa
Validació del Disseny Obre PDF Validació del Disseny 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Introducció a la Traducció Tècnica Obre PDF Introducció a la Traducció Tècnica 3 Optativa
Treball de Fi de Grau Treball de Fi de Grau 24 Projecte

* Assignatures optatives que es distribueixen entre el 7è i 8è quadrimestre.

Opencourseware

Sortides professionals

  • Planificació, direcció, execució i avaluació de projectes d’enginyeria relacionats amb l’enginyeria mecànica.
  • Direcció, disseny, projecció, muntatge i manteniment de sistemes i instal·lacions industrials i de producció en l’àmbit mecànic, electromecànic, tèrmic i de mecànica de fluids.
  • Càlcul i disseny de motors hidràulics i tèrmics.
  • Projectes relacionats amb les indústries de calor i fred industrial, climatització i refrigeració, tractament i transport de fluids.
  • Disseny, gestió i manteniment d’equips i instal·lacions, estructures i construccions industrials.
  • Elaboració d’informes tècnics d’assessorament i viabilitat.

Accés

Places nou ingrés 210
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 8,520
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com s'hi accedeix Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula Obre en finestra nova

Centre EUETIB

Centre docent

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Direcció Luis Miguel Llanes Pitarch
Directori Càrrecs i personal Obre en finestra nova
Ubicació UPCmaps Obre en finestra nova
Telèfon 93 413 74 00
C/e gestio.academica.euetib@(upc.edu)
Web http://www.euetib.upc.edu Obre en finestra nova
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.