Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Grau en Enginyeria Mecànica

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Amb el grau en Enginyeria Mecànica, obtindràs una sòlida formació en el disseny, desenvolupament i ús de maquinària, processos i sistemes mecànics, criteris de selecció de materials i disseny estructural de sistemes i processos de producció. Adquiriràs els coneixements per a l’anàlisi, el càlcul, el disseny i l’assaig de màquines, instal·lacions industrials, motors hidràulics i tèrmics, estructures i construccions industrials i sistemes productius. Rebràs una formació multidisciplinària en els àmbits de la mecànica de fluids, la termotècnia, l’electricitat, l’automatització, el disseny i la construcció de sistemes de climatització i refrigeració industrial i les tècniques d’enginyeria gràfica.

Professió regulada
 • Enginyer/a tècnic/a industrial.
 • Enginyer/a industrial (cursant el màster universitari en Enginyeria Industrial).
Durada 4 anys
Càrrega lectiva 240 crèdits (inclòs el Treball de Fi de Grau). Un crèdit equival a 25-30 hores de treball.
Tipus de docència Presencial
Nota de tall PAU 7,924
Horaris/torns Consulteu la Secretaria de l'Escola
Preus

35,77 €/per crèdit. Consulta el percentatge de minoració en funció de la renda (Corresponent al curs 2014-2015)

Organització dels estudis

La docència es planifica considerant un calendari anual d'entre 38 i 40 setmanes. La titulació té tres blocs curriculars: una fase inicial constituïda per 60 crèdits, el primer curs. El bloc següent està constituït per la resta de matèries del pla d'estudis i el treball de fi de grau.

Vine'ns a veure Jornades de Portes Obertes:
 • 14 d'abril
 • 15 d'abril
 • 21 d'abril
 • 22 d'abril
Lloc d'impartició Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Aquest mateix grau també s'imparteix a

Som UPC. Veure totes les entrevistes

 • Planificació, direcció, execució i avaluació de projectes d’enginyeria relacionats amb l’enginyeria mecànica.
 • Direcció, disseny, projecció, muntatge i manteniment de sistemes i instal·lacions industrials i de producció en l’àmbit mecànic, electromecànic, tèrmic i de mecànica de fluids.
 • Càlcul i disseny de motors hidràulics i tèrmics.
 • Projectes relacionats amb les indústries de calor i fred industrial, climatització i refrigeració, tractament i transport de fluids.
 • Disseny, gestió i manteniment d’equips i instal·lacions, estructures i construccions industrials.
 • Elaboració d’informes tècnics d’assessorament i viabilitat.
Assignatures i guies docents Crèdits ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Empresa Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Física I Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF 6 Obligatòria
Química Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Física II Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF 6 Obligatòria
Projectes d'Enginyeria Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Mecànica de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Organització de la Producció Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Electrònics Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Mecànics Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Elasticitat i Resistència dels Materials I Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques III Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes Elèctrics Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Termodinàmica i Transferència de Calor Obre PDF 6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Ciència i Enginyeria dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Control Industrial i Automatització Obre PDF 6 Obligatòria
Elasticitat i Resistència dels Materials II Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Teoria i Disseny de Màquines i Mecanismes I Obre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Ampliació d'Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria de Processos de Fabricació Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria Tèrmica Obre PDF 6 Obligatòria
Estructures i Construccions Industrials Obre PDF 6 Obligatòria
Teoria i Disseny de Màquines i Mecanismes II Obre PDF 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Acabats i Recobriments Superficials Obre PDF 6 Optativa
Acústica i Vibracions Obre PDF 6 Optativa
Ampliació d'Estadística i Aplicacions a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Ampliació de Disseny Assistit per Ordinador Obre PDF 6 Optativa
Anàlisi Computacional d'Estructures Obre PDF 6 Optativa
Anglès Tècnic per a Enginyers Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions Avançades de Mecànica Computacional Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions Computacionals a la Mecànica de Sòlids Obre PDF 6 Optativa
Aplicacions de Mecànica Computacional Obre PDF 6 Optativa
Assaigs No Destructius Obre PDF 6 Optativa
Automoció i Seguretat a l'Automòbil Obre PDF 6 Optativa
Canvi Climàtic: Ciència, Energia, Economia, Política i Futur Obre PDF 3 Optativa
Comunicació en Anglès Tècnic Obre PDF 9 Optativa
Conformat Plàstic de Metalls Obre PDF 6 Optativa
Diagnosi de Màquines Obre PDF 6 Optativa
Dinàmica d'Estructures Obre PDF 6 Optativa
Disseny i Construcció de Prototips Electrònics Obre PDF 6 Optativa
Disseny, Creativitat i Innovació Obre PDF 6 Optativa
El Microcontrolador en l'Automatització de Processos 6 Optativa
Elements d'Automatització i Robòtica Obre PDF 6 Optativa
Elements de Màquines Obre PDF 6 Optativa
Elements de Transmissió Obre PDF 6 Optativa
Energies Renovables i Planificació Energètica Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Comercial Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Computacional Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria d'Elements de Màquines Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria de Superfícies Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria del Disseny Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria del Terreny Obre PDF 6 Optativa
Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural Obre PDF 6 Optativa
Estructures Metàl·liques Obre PDF 6 Optativa
Fabricació Assistida per Ordinador Obre PDF 6 Optativa
Formigó Estructural Obre PDF 6 Optativa
Fotònica Aplicada Obre PDF 6 Optativa
Gestió de la Innovació i Comerç Internacional Obre PDF 6 Optativa
Gestió de Projectes a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Habilitats Directives Obre PDF 6 Optativa
Intel·ligència Artificial Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Jocs i Decisió Obre PDF 6 Optativa
Lideratge i Direcció Obre PDF 6 Optativa
Màquines Hidràuliques i Tèrmiques Obre PDF 6 Optativa
Mecatrònica Obre PDF 6 Optativa
Mobilitat Elèctrica Obre PDF 6 Optativa
Modelització i Simulació de Sistemes Dinàmics Obre PDF 6 Optativa
Peritatges, Valoracions i Legalitzacions Obre PDF 6 Optativa
Planificació, Programació i Control de Projectes Obre PDF 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 1 3 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 2 6 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 3 9 Optativa
Pràctiques Externes Cfgs 4 12 Optativa
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF 6 Optativa
Processament de Dades en Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Productivitat i Valor Afegit amb PC Obre PDF 6 Optativa
Programació de Dispositius Mòbils Obre PDF 6 Optativa
Programació de Videojocs Obre PDF 6 Optativa
Programació per a Enginyers Obre PDF 6 Optativa
Projectes d'Instal·lacions Obre PDF 6 Optativa
Projectes Mecànics Obre PDF 6 Optativa
Sensors i Actuadors en Mecatrònica Obre PDF 6 Optativa
Simulació Computacional en Mecànica de Fluids i Transferència de Calor Obre PDF 6 Optativa
Simulació de Màquines i Processos Obre PDF 6 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 3 Optativa
Simulació Numèrica Aplicada a l'Enginyeria Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Automàtics per Fabricació Integrada Obre PDF 6 Optativa
Sistemes de Mesures Industrials Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Dinàmics i Simulacions Obre PDF 6 Optativa
Sistemes Sostenibles d'Energia Elèctrica Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia de la Construcció i Instal·lacions Industrials Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia dels Materials Plàstics Obre PDF 6 Optativa
Tecnologia dels Sistemes Electrònics per a Control i Regulació Obre PDF 6 Optativa
Tecnologies de Fabricació Obre PDF 6 Optativa
Telecomunicacions i Internet Obre PDF 6 Optativa
Termofluidodinàmica Computacional Aplicada 6 Optativa
Tipologia i Disseny Estructural Obre PDF 6 Optativa
Validació del Disseny Obre PDF 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Introducció a la Traducció Tècnica Obre PDF 3 Optativa
Treball de Fi de Grau 24 Projecte

* Assignatures optatives que es distribueixen entre el 7è i 8è quadrimestre.

Opencourseware

Places nou ingrés 210
Places canvi d'estudis 5
Nota de tall PAU 7,924
Ponderacions PAU Taula de ponderacions de les matèries per a la fase específica
Com accedir-hi Totes les vies d'accés, preinscripció i matrícula. Obre en finestra nova

Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

Direcció Josep López López
Directori Càrrecs i personal Obre en finestra nova
Ubicació UPCmaps Obre en finestra nova
Telèfon 93 413 74 00
E-mail gestio.academica.euetib@(upc.edu)
Web http://www.euetib.upc.edu Obre en finestra nova
Segueix-nos youtube
Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació i l'Àrea de Docència.