Notes de tall dels estudis de grau
Curs 2016-2017 (Inici procés de preinscripció)
 

Titulació Centre PAU/CFGS
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Setembre)
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Agrícola Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Agrícola Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Alimentària Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Minera Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Minera Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 5,000
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Química Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria d'Igualada (EEI) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Setembre)
Grau en Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 5,000 (Febrer)
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari EAE () 5,000
Grau en Administració i Direcció d'Empreses Centre Universitari Euncet Business School () 5,000
Grau en Enginyeria Civil Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria Geològica (interuniversitari UPC-UB) Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) 5,000
Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) 5,000
Grau en Tecnologies Marines Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,000
Grau en Enginyeria de Materials Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 5,000
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) 5,000
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 5,000
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Setembre)
Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC) Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 5,000 (Febrer)
Grau en Màrqueting i Comunicació Digital (semipresencial) Centre Universitari Euncet Business School () 5,000
Grau en Enginyeria Informàtica Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,368
Grau en Òptica i Optometria Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) 5,456
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 5,534
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) 5,806
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 5,970
Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6,000
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6,052
Grau en Enginyeria Elèctrica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6,125
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6,125
Grau en Enginyeria Mecànica Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6,125
Grau en Enginyeria Química Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 6,125
Grau en Nàutica i Transport Marítim Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) 6,355
Grau en Enginyeria Química Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 6,829
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB) 6,928
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7,250
Grau en Multimèdia Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 7,333
Grau en Enginyeria Mecànica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7,482
Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 7,520
Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UPC-UB) Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 7,916
Grau en Enginyeria de l'Energia Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 7,928
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès) Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) 8,202
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 8,316 (Setembre)
Grau en Estudis d'Arquitectura Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) 5,000 (Febrer)
Grau en Enginyeria Informàtica Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) 8,345
Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC) Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 8,694
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 9,000
Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 9,286
Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) 9,444
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 9,868
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 10,162
Grau en Enginyeria Biomèdica Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE) 11,278
Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 11,620
Grau en Matemàtiques Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) 11,802
Grau en Enginyeria Física Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 12,206
Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) 12,226
Servei de Comunicació i Promoció - Servei de Gestió Acadèmica
Juny 2017