Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratori de Polímers Tèxtils

Cap de laboratori: Diana Cayuela Marín
Telèfon: +34 93 739 82 78
Telèfon del laboratori: +34 93 739 82 78
Serveis

Laboratori de Polímers Tèxtils
Equipat per a la utilització de les tècniques que permeten la determinació de les característiques de l'estructura dels polímers naturals i sintètics. Especialment: grau de polimerització, pesos moleculars i variació de la cristal.linitat, tan significativa quan es volen detectar degradacions o comportaments tintoris irregulars.

Anàlisi qualitativa i quantitativa de fibres i les seves mescles
Fibres cel.lulòsiques. Grau de polimerització. Detecció d'oxicel.luloses i de hidrocel.luloses. Capacitat de reducció. Imbibició d'aigua. Grups acetil.
Llana. Contingut d'àcid o àlcali i pH de l'extracte aquós. Extracció amb diclorometà i control de desengreixat. Solubilitat alcalina i solubilitat en urea-bisulfit. Contingut de cistina, cisteina, àcid cisteic i triptòfan.
Polímers sintètics. Anàlisi qualitativa de plàstics. Pes molecular. Temperatures de fusió i transició vítrea. Temperatura efectiva de termofixat. Calor específic a pressió constant i entalpies de fusió i cristal.lització. Percentatge de cristal.linitat (Calorimetria diferencial i densitats per flotació). Oligòmers. Grups terminals en poliamides i polièsters. Caracterització de l'estructura fina en fibres de polièster, poliamida i acríliques i la seva relació amb el comportament tintori.

Cursos

Polímers i la seva transformació en fibres.

Línies de R+D

Polímers Tèxtils.
Microestructura de la fibra de polièster.
Calorimetria diferencial de fibres de polímers sintètics.
Blanqueig oxidant, reductor i combinat de la llana.
Relació entre el grau de polimerització i la tenacitat en fibres químiques de cel.lulosa.