Vés al contingut (premeu Retorn)

Laboratori de Tensioactius i Detergència

Telèfon: +34 93 739 82 77
Laboratori de Tensioactius i Detergència

Serveis

Productes tensioactius
Mesura de les seves propietats físico-químiques (micelarització, humectació, espumositat, esmulsificació, dispersió, etc.).
Aplicació d'aquests productes a processos tèxtils d'ennobliment tèxtil. Canvis de les matèries tèxtils durant el seu ennobliment mitjançant aquests productes, estabilitat dimensional, tacte, capilaritat, suavitat, diferències de color, blancor, engroguiments, cinètiques d'absorció, angles de contacte, poder d'imbibició, poder absorbent d'aigua per capilaritat, etc.

Matèries tèxtils
Processos de rentat tèxtil, estudis electrocinètics (potencial zeta). Degradació per rentat.

Detergència tèxtil
Paràmetres relatius a l'ús del detergent i als additius coadjuvants, a les condicions de rentat, i les operacions complementàries de secat, planxat i suavitzat com són: eficàcia detersiva, incrustacions, blancor, color, variació dimensional, tacte, redeposició d'impureses, assaigs "wash and wear".

Estabilitat i tamany de partícula d'emulsions, microemulsions i dispersions

Cursos
  • Aplicació dels tensioactius a la indústria tèxtil.
  • Físico-química de productes tensioactius.
  • Detergència tèxtil.
  • Físico-química col.loïdal.

 

Línies de R+D
  • Físico-química dels productes tensioactius i de la detergència tèxtil.
  • Avaluació de detergents i optimització de processos de rentat.
  • Aplicació dels tensioactius als processos d'ennobliment tèxtil.
  • Formació de dobles capes elèctriques, fenòmens electrocinètics.
  • Caracterització dels tensioactius i les seves aplicacions als fenòmens interfacials.