Grup UPC

El Grup UPC està format per les entitats en les quals la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) té directament o indirectament una participació majoritària, ja sigui en els seus òrgans de decisió, el capital o el seu fons patrimonial.


fundació cim

Fundació CIM

La Fundació CIM és un centre d'innovació i tecnologia especialitzat en tecnologies avançades de la producció. Ajuda les empreses i els professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica i d'innovació oferint serveis tecnològics en el sector industrial i programes formatius específics.

Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC)

La Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (CIT UPC) és una entitat sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que depèn de la UPC i que recull la trajectòria i l'experiència dels centres que la integren. Pretén millorar les condicions de transferència i valorització de la recerca i la tecnologia dels centres TECNIO UPC cap a les empreses i la societat en general.

fundació politècnica de catalunya

Fundació Politècnica de Catalunya

La Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) és la institució creada per la UPC per al foment i la promoció de les activitats de formació permanent adreçades als professionals de les empreses i dels sectors econòmics i socials de Catalunya.  

parc mediterrani de la tecnologia

Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT)

Parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'Ajuntament de Castelldefels i la UPC, que té com a objectiu potenciar un espai físic multidisciplinari en què recerca, innovació i transferència de coneixement esdevinguin motor de desenvolupament, tant en l'àmbit regional com mediterrani.

upcnet

UPCnet

UPCnet és l'empresa del Grup UPC creada per a la prestació de serveis en tots els àmbits de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquests serveis van adreçats tant a les diferents unitats de la UPC i a la resta d'empreses del Grup.

ithinkupc

IThinkUPC

IThinkUPC és l’empresa de consultoria i serveis tecnològics de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ajuda als seus clients a potenciar la seva agilitat de negoci i a millorar l'experiència dels seus clients i empleats a través de les tecnologies digitals.

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació 


Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech