Comunicació amb l'entorn

Comparteix Share

El curs 2012-2013, s’han posat en marxa nous canals de comunicació. En aquest sentit, coincidint amb la campanya de Nadal es va posar en marxa la UPCshop, la primera botiga virtual oficial de productes corporatius de la Universitat, que ofereix un catàleg de productes exclusius, amb un disseny personalitzat i organitzats en diverses col·leccions adreçades a la seva comunitat universitària i al públic en general.

 

També s’ha consolidat la publicació d’e-Estudiantat, un butlletí electrònic mensual que informa l’estudiantat de grau i de màster dels principals aspectes acadèmics i de la vida universitària. Després d’un any de funcionament i amb 10 números editats, durant el curs se n’ha modificat el disseny i s’ha programat una nova plataforma d’edició més àgil i adaptada als hàbits comunicatius de l’estudiantat.

 

Amb la producció de 14 vídeos de 6 temàtiques d’actualitat diferents, la Universitat ha continuat amb enclau UPC la seva aposta per la divulgació científica i tecnològica que, en el cas d’aquest butlletí, se centra en temes d’actualitat mediàtica.

 

Aquest curs, en el marc d’intensificar i millorar la informació de l’estudiantat sobre la matrícula, s’ha ampliat la informació del web de matrícula i s’ha editat la Guia d’acollida del nou estudiantat en format web. En aquesta mateixa línia, s’ha redissenyat el portal Estudiantat. Tant la guia d’acollida com el nou disseny del portal i el lloc web de matrícula responen a la voluntat d’acompanyar l’estudiantat en la seva entrada a la Universitat i de millorar l’accés als continguts institucionals rellevants.

 

Durant el curs s’ha posat en marxa un nou web en xinès-anglès. Aquest web s’ha realitzat seguint la mateixa filosofia d’altres materials de promoció, que és oferir continguts bàsics en xinès i accessos a continguts en anglès que complementen els anteriors.

 

També s’han creat diversos llocs web, com el del projecte SumaUPC, el d’UPC Mobile o el del Programa Serra Húnter. Igualment, s’han dissenyat i desenvolupat llocs web específics per a diferents projectes i programes institucionals, i s’ha assessorat els administradors de contingut responsables de fer-ne el manteniment.

 

Al llarg del curs hi ha hagut diversos actes als quals s’ha donat un tractament comunicatiu especial, tant pel que fa a la incidència en els mitjans com al suport en l’edició de material de suport gràfic i digital. De tots aquests actes es poden destacar la Segona Jornada UPC Alumni, la Nit UPC, centrada enguany en la recerca al Campus de Terrassa, i la celebració de claustres universitaris ordinaris i extraordinaris.

 

Pel que fa a la transmissió de directes, aquest curs se n’han fet 37, quantitat que representa un augment superior al 54 % respecte del curs anterior i que indica el grau de consolidació d’aquest servei.

 

Respecte a la promoció dels estudis i la recerca, enguany, d’acord amb la directiva del Pla de Viabilitat (PV), s’ha fet un èmfasi especial en la promoció dels estudis de màster, que s’ha concretat en el nou format informatiu del Saló dels Màsters i Postgraus Futura, en la celebració de jornades de portes obertes i en la creació de la xarxa de responsables de promoció dels màsters. També s’ha dissenyat de forma integrada tot el material de suport (díptics, tríptics, guies...) d’estudis de grau i de postgrau (màsters universitaris i doctorat) en els diferents idiomes: català, castellà, anglès i anglès-xinès.

 

Pel que fa a la comunicació mediàtica, durant el curs 2012-2013 s’han fet 298 campanyes de comunicació externa. El resultat total d’aquesta activitat comunicativa són 4.976 impactes en mitjans de comunicació escrits i 360 en mitjans audiovisuals. En aquesta línia, s’ha incrementat la presència del PDI a les seccions d’opinió de diaris de gran tirada i també a la ràdio.

 

Han merescut un tractament i una atenció comunicativa (externa i interna) especials determinades accions institucionals de la UPC, com ara les vinculades a la difícil conjuntura de crisi econòmica, o bé activitats relacionades amb esdeveniments estratègics per a la UPC, com ara la celebració del Mobile World Congress 2013.

 

El compte a Twitter @BarcelonaTech, que difon els esdeveniments més destacats de l’activitat institucional i de recerca de la UPC, està plenament consolidat. El nombre de persones que el segueixen s’ha incrementat dels 7.100 del curs passat fins als més d’11.400 actuals. La difusió a través d’aquesta xarxa social ha fet incrementar el ressò en general de l’activitat universitària i molt especialment dels projectes d’R+D+I, cosa que en alguns casos ha tingut una repercussió directa en la transferència de tecnologia que generen els grups de recerca a les empreses i institucions. Aquesta comunicació, així mateix, ha contribuït a augmentar notablement la presència de la UPC en l’àmbit internacional.

 

Pel que fa a la comunicació interna, s’han elaborat un centenar de notícies adreçades al PDI i al PAS, que s’han publicat al portal corresponent, en el qual també han tingut visibilitat més de 150 informacions d’altres webs. Les novetats relacionades amb la situació econòmica s’han publicat a la intranet, que aquest curs ha recollit 19 comunicats nous.

 

També s’han elaborat i publicat 17 edicions del butlletí intern e-Informacions i s’han editat 5 números de la revista Informacions, que recull l’actualitat de la recerca i s’adreça a la comunitat interna i a públics preferents. S’ha potenciat l’edició digital d’aquesta publicació i s’ha fet arribar també a l’estudiantat en aquest format.

Indicadors accions de promoció dels estudiants de la UPC plus.gif Indicadors d'accions de promoció dels estudis de la UPC

Indicadors accions adreçades als mitjans de comunicació plus.gif Indicadors d'accions adreçades als mitjans de comunicació

Indicadors accions de Promoció dels estudis de la UPC

Indicadors accions de Promoció dels estudis de la UPC

Indicadors accions adreçades als mitjans de comunicació

Indicadors accions adreçades als mitjans de comunicació
bandap.png Enllaços relacionats
darrera modificació: Setembre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Sercretaria General
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech