Dades econòmiques

Comparteix Share

Pressupost 2013

  • Pressupost total: 278,4 M€
  • Disminució respecte al pressupost 2012: -10,4 %
  • Percentatge de despeses de personal respecte al pressupost total: 62,9 %
  • Percentatge d'inversions respecte al pressupost total: 11,9 %

Tancament 2012

  • Informe d'auditoria de comptes anuals amb opinió favorable
  • Pressupost inicial 2012: 310,9 M€
  • Pressupost final 2012: 437,1 M€
darrera modificació: Setembre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Sercretaria General
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech