El govern

Comparteix Share

En el curs acadèmic 2012-2013, s’han desplegat els nous Estatuts de la Universitat, que van ser publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6140 d'1 de juny del 2012 en una primera versió. La correcció d'errades del document es va publicar ja durant el curs 2012-13 al DOGC núm. 6257 de 20 de novembre del 2012.

Arran de la publicació d’aquesta normativa pròpia, durant el curs ha tingut lloc la constitució dels òrgans de govern i representació de la Universitat: el Consell de Govern i el Claustre Universitari, amb les seves comissions, així com la CSAPDIU i la Comissió d’Apel·lació.

El Consell de Govern s'ha reunit un total de tretze vegades i ha adoptat un gran nombre d'acords, molts dels quals estan vinculats a la situació econòmica de la Universitat. També s’han aprovat, entre altres, el Reglament electoral de la UPC, les directrius generals per a l'elaboració dels Reglaments d'organització i funcionament de les unitats acadèmiques, el Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC, el Reglament de l’arxiu de la UPC, l’oferta acadèmica de la Universitat i els canvis a la Relació de Llocs de treball de la Universitat.

El Consell Social ha celebrat set sessions plenàries i ha adoptat una sèrie d'acords, per tal de vetllar per la qualitat dels serveis, l'eficàcia de la gestió administrativa, l'avaluació, la planificació estratègica i el finançament de la Universitat. Les decisions preses al Consell Social han tingut, durant el curs, un paper molt rellevant ja que és l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost.

El Claustre Universitari, s’ha reunit tres vegades i s’ha aprovat un nombre rellevant d’acords i iniciatives. En la sessió del 17 de maig, aquest òrgan es va reunir per debatre i votar una iniciativa presentada per un grup de membres del Claustre Universitari per convocar amb caràcter extraordinari eleccions a rector o rectora, que no va aprovar. Prèviament, el 26 d’abril, el rector, Antoni Giró, havia anunciat per al mes d’octubre de 2013 l’avançament de l’elecció del rector o rectora a través d’un comunicat a la comunitat universitària.

Composició del Consell de Direcció

Rector

Giró Roca, Antoni

Vicerectores i vicerectors

Bosch Espelta, Josep | Vicerector d'Infraestructures
Colom Fajula, Xavier | Vicerector de Docència i Estudiantat
Díez Mejía, Pedro | Vicerector de Política Internacional
Gil Mur, Francesc Xavier | Vicerector de Política Científica
Marqués Calvo, Marisol | Vicerectora de Relacions Institucionals
Pérez Neira, Ana Isabel | Vicerectora de Recerca
Sastre Requena, Anna | Vicerectora de Política Acadèmica
Tamarit Mur, Josep Lluís (substitueix García-Berro Montilla, Enrique)| Vicerector de Personal Acadèmic

Secretària general

Abelaira Tato, Ana

Gerent

López Pol, Carme

Composició del Claustre Universitari

Membres nats

Rector

Giró Roca, Antoni

Secretària general

Abelaira Tato, Ana

Gerent

López Pol, Carme

Vicerectors i vicerectores

Bosch Espelta, Josep | Vicerector de Planificació i Programació d'Infraestructures
Colom Fajula, Xavier | Vicerector de Docència i Estudiantat
Díez Mejía, Pedro | Vicerector de Política Internacional
Tamarit Mur, Josep Lluís | Vicerector de Personal Académic (substitueix García-Berro Montilla, Enrique)
Gil Mur, Francesc Xavier | Vicerector de Política Científica
Marqués Calvo, Marisol | Vicerectora de Relacions Institucionals
Pérez Neira, Ana Isabel | Vicerectora de Recerca (substitueix Casanovas García, Josep)
Sastre Requena, Anna | Vicerectora de Política Acadèmica

Degans, deganes, directors i directores de centres docents

Berenguer Sau, Jordi | EETAC
Cañavate Ávila, Francisco Javier | EET
Castell Ariño, Núria | FIB
Griful Ponsati, Eulàlia | ETSEIAT
Guaus Guerrero, Ester | EUOOT
Huerta Cerezuela, Antonio | ETSECCPB
Jordana Riba, Francesc de Paula | EPSEB
Marqués Acosta. Ferran (substitueix Sayrol Clols, Elisa) | ETSETB
Ordàs Jiménez, Santiago | FNB
Peña Pitarch, Esteban | EPSEM
Quer Bosor, Jordi | FME
Reig Puig, M. Lourdes | ESAB
Roure Fernández, Francesc | ETSEIB
Sagarra Trias, Ferran | ETSAB
Seguí Santana, Víctor | ETSAV (substitueix Joan Puigdomènech Franquesa)
Vilà Martí, Frederic | ETSEVG (substitueix Trullols Farreny, Enric)

Directors i directores de departaments

Aparicio Bengoechea, Ángel Carlos | Enginyeria de la Construcció
Argelaguet Isanta, M. Rosa | Enginyeria de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics
Bergas Jané, Joan Gabriel | Enginyeria Elèctrica
Cardona Foix, Salvador | Enginyeria Mecànica
Crespo Artiaga, Daniel | Física Aplicada (substitueix Marqués Truyol, Ferran)
De las Heras Jiménez, Salvador | Mecànica de Fluids
Farran Marsà, Adriana | Enginyeria Química (substitueix Pablo Riba, Joan de)
Fernández Jiménez, Agustín | Arquitectura de Computadors
Gasso Domingo, Santiago | Projectes d'Enginyeria (substitueix Doménech Mas, Josep M.)
Ginebra Molins, Josep Estadística i Investigació operativa (substitueix Tort-Martorell Llabres, Xavier)
González Casado, Guillermo | Matemàtica Aplicada II
Guàrdia Bassols, Manuel | Composició Arquitectònica
José Pont, Jordi | Física i Enginyeria Nuclears (substitueix Tamarit Mur, Josep Lluís)
Lapaz Castillo, José Luis | Expressió Gràfica a l'Enginyeria (substitueix Manuel Ochoa Vives)
Larrosa Bondia, Josep | Llenguatges i Sistemes Informàtics
Linares Soler, Alfredo | Projectes Arquitectònics
Llop Torné, Carlos Juan | Urbanisme i Ordenació del Territori
Marañón González, Rafael Carlos | Expressió Gràfica Arquitectònica II
Maristany Carreras, Jordi | Estructures a l'Arquitectura i Enginyeria Metal·lúrgica
Martínez Benasat, Antonio | Ciència dels materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Martínez de Osés, Francesc Xavier | Ciència i Enginyeria Nàutiques (substitueix Ricard Rodríguez-Martos Dauder)
Martínez Velasco, Antonio Benito | Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
Masemont Soler, Josep Joaquim | Matemàtica Aplicada I (substitueix Martínez-Seara Alonso, María Teresa)
Miró Recasens, Rodrigo | Infraestructura del Transport i del Territori
Moreno Bilbao, Asunción | Teoria del Senyal i Comunicacions
Oliva Moncunill, Josep | Enginyeria Minera i Recursos Naturals (substitueix Mata Perelló, Josep Maria)
Olivé Ramon, Antoni | Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació
Pladellorens Mallofré, Josep | Òptica i Optometria
Portales Pons, Agustín | Construccions Arquitectòniques II
Pujolà Cunill, Montserrat | Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Regot Marimón, Joaquim Manel | Expressió Gràfica Arquitectònica I
Riu Costa, Pere Joan | Enginyeria Electrònica
Roca Cladera, José Nicasio | Construccions Arquitectòniques I (substitueix Zamora Mestre, Joan Lluís)
Rodellar Benedé, José | Matemàtica Aplicada III
Ruiz Mansilla, sense nom | Màquines i Motors Tèrmics (substitueix Carreras Planells, Ramon)
Sallant Leyes, Josep Maria | Organització d'Empreses (substitueix Coll Bertran, Josep)
Sánchez Vila, Francisco Javier | Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
Serra Albó, Oriol | Matemàtica Aplicada IV
Soriano Ibáñez, Miquel | Enginyeria Telemàtica
Suárez Arroyo, Benjamín | Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (substitueix Frederic Marimon Carvajal)
Vidal Llúcia, Teresa | Enginyeria Tèxtil i Paperera

Directors i directores d'instituts

Crespi Rosell, Martí | INTEXTER
De Pablo Ribas, Joan | IS.UPC
Llorca Piqué, Jordi | INTE
Suárez Feijoo, Raúl | IOC

Membres electius

91 representants del personal funcionari docent doctor

19 representants pel conjunt d'aquest sector

Álvarez del Castillo, Javier
Astals Coma, Francesc
Avellaneda y Díaz-Grande, Jaime
Botella López, Pere
Casals Gelpí, Alícia
Casas Riu, Juan Ramon
Corominas Subias, Albert
Gallego Fernández, M. Isabel
Herranz Agustín, Concepción
Jarauta Bragulat, Eusebi
López Codina, Daniel
Marí Bernat, Antonio Ricardo
Orejas Valdés, Fernando (substitueix Farran Marsà, Adriana)
Pala Schonwalder, Pere (substitueix Claudi Alsina Català)
Planell Estany, Josep-Anton
Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada
Usandizaga Calparsoro, Miguel M.

34 representants dels centres docents d'aquest sector

Armengol Cebrián, Jesús | EUOOT
Basañez Villaluenga, Luis | ETSEIB
Canal Arias, José M. | EET
Casals Casanova, Miquel | ETSEIAT
Català Mallofré, Andreu | EPSEVG
Cortadella Fortuny, Jordi | FIB
Cortés Rosselló, Antonio | FIB
Coves Moreno, Ana María | ETSEIB
Dolz Ripollés, José | ETSECCPB
Ferrer Anglada, Núria | ETSETB
Ferrer Llop, Josep | ETSEIB
Forn Alonso, Antonio | EPSEVG
González Drigo, José Ramon | EUETIB-CEIB
Gillamon Grabolosa, Antoni | EPSEB
Hesselbach Serra, Xavier | ETSETB (substitueix Jofre Roca, Lluís)
Izquierdo Figaroa, Jordi | ESAB (substitueix Reig Puig, M. Lourdes)
Jorge Sanchez, Joan | EPSEM
Martínez Costa, M. Carmen | ETSEIB
Maspoch Ruldua, M. Lluïsa | ETSEIB
Maureso Sanchez, Montserrat | FIB
Millan Gomez, Antonio | ETSAV
Muñoz Lecanda, Miguel Carlos | ETSETB
Nonell Torrent, Ramon | FIB
Oñate Ibáñez de Navarra, Eugenio | ETSECCPB
Pallàs Areny, Ramon | EETAC
Paradells Aspas, José | ETSETB
Pérez Vidal, Luis | ETSEIB
Quevedo Casín, Joseba-Jokin | ETSEIAT
Ramos Galino, Fernando Juan | ETSAB
Rubio Solá, José Antonio | ETSETB
Sànchez Juny, Martí | ETSECCPB (substitueix Agulló Fité, Lluís)
Solaguren-Beascoa del Corral, Félix | ETSAB
Vacant | ETSAB

31 representants dels departaments d'aquest sector

Aluja Banet, Tomàs | Estadística i Investigació Operativa
Andrada Gascón, Pedro | Enginyeria Elèctrica
Anglada Gomila, Marcos Juan | Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Boronat Médico, Jordi | Física i Enginyeria Nuclear
Bugeda Castelltort, Gabriel | Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (substitueix Suárez Arroyo, Benjamín)
Cabestany Moncusí, Joan | Enginyeria Electrònica
Cadenato Matia, Ana M. | Màquines i Motors Tèrmics
Casal Casal Fàbrega, Joaquim | Enginyeria Química
Cervelló Pastor, Cristina | Enginyeria Telemàtica
Comellas Colomé, Jaume | Teoria del Senyal i Comunicacions
Comellas Padró, Francesc de Paula | Matemàtica Aplicada IV
Delshams Valdès, Amadeu | Matemàtica Aplicada I
Fernández Ruzafa, José | Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial
Fumado Alsina, Juan Luis | Construccions Arquitectòniques I
Gens Solé, Antonio | Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica
Hurtado Díaz, Fernando Alfredo | Matemàtica Aplicada II
Lacasta Palacio, Ana María | Física Aplicada
Laguarta Bertran, Ferran | Òptica i Optometria
Llinàs Audet, Francisco Javier | Organització d'Empreses
López González, Juan Miguel | Enginyeria Electrònica
Monteys Roig, Xavier | Projectes Arquitectònics (substitueix Sanmartí Berdaguer, Jaume)
O'Callaghan Castellà, Juan Manuel | Teoria del Senyal i Comunicacions
Pardas Feliu, Montserrat | Teoria del Senyal i Comunicacions
Perez Foguet, Agustí | Matemàtica Aplicada III
Roca Blanch, Stanislao | Urbanisme i Ordenació del Territori (substitueix Domingo Clota, Miguel)
Rosselló Nicolau, Maria Isabel | Composició Arquitectònica
Sanchez Marre, Miquel | Llenguatges i Sistemes Informàtics
Silvestre Berges, Santiago | Enginyeria Electrònica
Torres Viñals, Jordi | Arquitectura de Computadors
Trullàs Simó, Joaquim | Física i Enginyeria Nuclear

7 representants de l'agrupació d'unitats d'aquest sector

Garcia Roig, Jaime Luis | Estructures a l'Arquitectura
Gómez Valentín, Manuel | Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental
Monreal Pujadas, Amadeo | Estructures a l'Arquitectura
Redondo Domínguez, Ernest | Expressió Gràfica Arquitectònica I
Romeu Garbí, Jordi | Enginyeria Mecànica
Vila Robert, Jordi | Expressió Gràfica Arquitectònica I
Xambó Descamps, Sebastián | FME

39 representants del personal docent i investigador no funcionari o no doctor

9 representants del personal funcionari docent no doctor

Bosch Gonzàlez, Montserrat
Carrera Gallisa, Enrique
Ferrer Bardem, Enric
Hermoso Costa, Juan Ramon
Martínez Magaña, Juan
Montón Lecumberri, Joaquín
Ramírez Casas, Judith
Rosell Amigó, Joan Ramon
Vicente Rodrigo, Jesús

24 representants del personal docent i investigador contractat

Benítez Iglesias, Raúl
Buenestado Caballero, Pablo
Cayuela Marín, Diana
De la Hoz Casas, Jorge
De la Puente Martorell, José Manuel
Fernández Alarcón, Vicenç
Ferrer Martí, Ivet
Ferrer Martí, Laia
Fillet Castellà, Sergi
Galcerán Arellano, Samuel
Gomis Bellmunt, Oriol
Guardia Rubies, Jordi
Haurie Ibarra, Laia
Llumà Fuentes, Jordi
Martínez García, Herminio
Martínez González, Eva
Montesinos Miracle, Daniel
Pastor Artigues, M. Magdalena
Peña Carrera, Marta
Perez Moya, Monrtserrat
Pozo Montero, Francesc
Salan Ballesteros, M. Núria
Tornil Sin, Sebastián (substitueix Lusa García, Amaia)
Vela del Olmo, M. Montserrat

3 representants del professorat associat

Bestatren Castells, Sandra Cinta
Cusidó Roura, Jordi
Galera Rodrigo, M. Asunción

3 representants del personal docent i investigador en formació

Casar Lopez, Marta
Coloma Picó, Eloi
Pegueroles Neyra, Marta

31 representants del personal d'administració i serveis

13 representants del personal d'administració i serveis funcionari

Artal Latorre, Georgina
Arteman Rosell, Cesca
Carbonell Formiguera, Marta
Castillo Garrido, M. Dolores
Duarte García, Patricia
Escoín Carceller, M. Desamparados
Fernández Pastor, Alicia
Jurado Marco, Consuelo
Martín Espot, Miguel
Mulet Pérez, Montserrat
Murillo Barranco, Carmen
Salleras Grau, Neus
Tejedor Calvet, Gloria

18 representants del personal d'administració i serveis laboral

Abril González, Gonzalo
Albizuri Canadell, Silvia
Bernard Pañella, Camilo
Briones Medina, José
Climent Piguillem, Gemma
Cuatrecasas Capdevila, Marta
Fernández Garrido, Juana
López Cano, Elena
Martín Llach, Núria
Martín Morilla, Javier
Martín Santiago, Rosa M.
Merino Posa, Florentino
Micola Quintana, Jordi
Morillas Martínez, Francisco Javier
Nisarre Baró, Anna
Obiols Vives, Albert
Oller Aubia, Mercè
Tallón Montoro, M. Carmen

72 representants dels estudiants i estudiantes

67 representants dels estudiants i estudiantes de 1r i 2n cicles

Agea Carrera, Joan | ETSEIB
Aguilera Mengual, Irene | EPSEB
Aymerich Francia, Paula | ETSEIB
Balbastre Soler, Laura | FIB
Barrio Rodríguez, Miriam | ETSECCPB
Barroso Martí, Laura | EPSEB
Cabané Cañas, Albert | ETSAB
Carracelas ARgiz, Daniel | ETSEIAT
Carrillo Barón, David | EPSEB
Castillo Bocaletti, Manuel Lisandro | ESAB
Cid Ripollés, Oscar | EPSEB
Codony Gispert, Jordi | ETSECCPB
Coma Segalés, Mariona | EPSEVG
Delgado Treviño, Sergi | ETSETB
Diaz Casaubon, Jordi | ETSEIAT
Esquirol Duque, Borja | ETSECCPB
Fàbregas Micó, Carla | FOOT
Fernàndez Atienza, Ana Belén | FNB
Fornés Martínez, Héctor | ETSECCPB
Frade Pesquera, Blanca Isabel | EET
Gamonal Capdevila, Eduard | FIB
Garrido Rubio, Oriol | EPSEB
González Fontana, Álvaro | ETSEIB
González Picón, Xavier | ETSECCPB
Graells Alonso, Marina | EPSEVG
Guillamón Martínez, Anaïs | ETSAB
Gutierre Ortiz, Alberto | EPSEB
Hinojosa Arner, Manuel | ETSEIB
López Burgos, David | EPSEM
López Gil, Marta | ETSAB
López Lao, Alejandro | ETSETB
Marbà Llorente, Tania | ETSAB
Mármol Romero, José Antonio | EET
Martínez Rueda, Eduard | ETSEIAT
Monzo Brandvold, Christian | FIB
Nicolau Batalla, Orio | ETSEIB
Nonell Pare, Jordi | FME
Obiols Galí, Martí | ETSAV
Olagorta Ariza, Robert | ETSEIB
Pallarés Punzano, Luis | ETSAV
Pérez Albert, Miriam | FOOT
Pérez Sánchez, Laura | ETSEIB
Perona Carrasco, Gloria Isabel | ETSEIAT
Perucho Cazorla, Sergi | FIB
Pont Marín, Gemma | ETSAB
Quer i Guerrero, Ferran | ETSETB
Ramírez Ceballos, Norberto | ETSAB
Ramon Lumbierres, Daniel | FME
Resines Conill, Miquel | ETSAV
Riba Bonet, Iván | ETSAB
Roca Udivert, Jordi | ETSEIB
Rodríguez Flores, Raúl | EPSEB
Rojas Sainz, Manuel | ETSETB
Sánchez Berruezo, Víctor | EPSC
Sánchez Molina, Noel | ETSEIAT
Sort Leal, Guillem | ETSEIB
Vallès Balsells, Roger | EPSEVG
Villaverde García, José Alberto | FIB
Wang, Weiliang | EPSEB
Xandri Solà, Carles | EPSEM
Vacant | ESAB
Vacant | EETAC
Vacant | EETAC
Vacant | ETSEIAT
Vacant | EET
Vacant | EET
Vacant | EET
Vacant | FNB

5 representants de les estudiantes i els estudiants de doctorat

Arcas Abella, Oriol
Marras, Simone
Martínez Sala, Enric
Montañola Sales, Cristina
Samaniego Alvarado, Cristóbal

Composició del Consell de Govern

Rector

Giró Roca, Antoni

Secretària general

Abelaira Tato, Ana

Gerent

López Pol, Carme

15 membres designats pel rector

Bosch Espelta, Josep | Vicerector d'Infraestructures
Bugeda Castelltort, Gabriel | Comissionat per a la Planificació, Avaluació i Qualitat
Casanovas García, Josep | Vicerector de Política Universitària
Codony Gisbert, Jordi | Estudiant de l'ETSECCPB
Colom Fajula, Xavier | Vicerector de Docència i Estudiantat
Díez Mejía, Pedro | Vicerector de Política Internacional
García-Berro Montilla, Enrique | Vicerector de Personal Acadèmic
Gil Mur, Francesc Xavier | Vicerector de Política Científica
Jurado Marco, Consuelo | Personal d'Administració i Serveis
Majó Roca, Joan | Delegat del rector per a la Formació Permanent (substitueix Olivé Duran, Joaquim)
Marqués Calvo, Marisol | Vicerectora de Relacions Institucionals
Obiols Galí, Martí | Estudiant de l'ETSAV
Pérez Foguet, Agustí | Comissionat de Sostenibilitat, Cooperació i Desenvolupament Sostenible
Pérez Neira, Ana Isabel | Vicerectora Adjunta de Recerca
Sastre Requena, Anna | Vicerectora de Política Acadèmica

20 membres elegits pel Claustre Universitari

11 membres del Personal Docent i Investigador

Benítez Iglesias, Raúl
Botella López, Pere
Casal Fàbrega, Joaquim
Corominas Subías, Albert
Jarauta Bragulat, Eusebi
Jorge Sánchez, Joan
Pardàs Feliu, Montserrat
Rodríguez Cantalapiedra, Inmaculada
Torres i Viñals, Jordi
Usandizaga Calparsoro, Miguel M.
Xambó Descamps, Sebastià

3 membres del Personal d'Administració i Serveis

Merino Posa, Florentino
Vacant (baixa Martín Santiago, Rosa María)
Vacant (baixa Murillo Barranco, Carme)

6 membres de l'estudiantat

Arcas Abella, Oriol
Barrio Rodríguez, Miriam
González Fontana, Álvaro
Perona Carrasco, Gloria
Ramón Lumbierres, Daniel
Sánchez Berruezo, Víctor

Vicepresidents i vicepresidentes del Consell de Centres Docents, del Consell de Departaments i del Consell d'Instituts Universitaris de Recerca Vicepresidenta del Consell de Centres Docents

Jordana Ribas, Francesc de Paula | EPSEB (substitueix Sayrol Clols, Elisa)

Vicepresident del Consell de Departaments

Riu Costa, Pere Joan | Enginyeria Electrònica (substitueix JoanTamarit Mur, Josep Lluís)

Vicepresident del Consell d'Instituts Universitaris de Recerca

Suárez Feijoo, Raúl | IOC

12 membres elegits pels Consells de Centres Docents, de Departaments i d'Instituts Universitaris de Recerca

6 degans/es o directors/es de Centres Docents

Berenguer Sau, Jordi | EPSC
Cañavate Ávila, Francisco Javier | EET (substitueix Trullols Farreny, Enric)
Castell Ariño, Núria | FIB (substitueix Jordana Riba, Francesc de Paula)
Griful Ponsatti, Eulàlia | ETSEIAT
Huerta Cerezuela, Antonio | ETSECCPB
Peña Pitarch, Esteban | EPSEM

6 directors o directores de Departament

Argelaget Isanta, Maria Rosa | Enginyeria de Disseny i Programació de Sistemes Electròncis
Bergas Jané, Joan | Enginyeria Elèctrica
Linares Soler, Alfred | Projectes Arquitectònics (substitueix Riu Costa, Pere Joan)
Martínez Benasat, Antonio | Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica
Pujolà Cunill, Montserrat | Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia
Suárez Arroyo, Benjamín | Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (substitueix Martínez Seara Alonso, M. Teresa)

3 membres del Consell Social

Asensio Quiñonero, Miquel
Campdelacreu Armengol, Víctor (substitueix Rovira, Cristian)
Torres i Carol, Joan (substitueix Sala Gómez, Mònica)

Composició del Consell Social

President

Joaquim Boixareu Antolí

Membres representatius de la societat catalana

Persones nomenades pel Parlament de Catalunya

Miquel Asensio Quiñonero
Cristian Rovira Pardo

Persones nomenades pel Govern de la Generalitat

Joaquim Boixareu Antolí (president)
Mònica Sala Gòmez
Carles Sumarroca Claverol

Persona escollida per l'Ajuntament de Barcelona

Joan Torres i Carol

Persones escollides per les organitzacions sindicals

Juan Antonio Gómez Luque (fins a 19-03-12)
Cèlia Ros Gasset (des del 19-03-12)
Emili Penado Serra (convidat permanent)

Persones escollides per les organitzacions empresarials

Víctor Campdelacreu Armengol (des del 18/06/11)
Francesc Valverde Alonso (fins al 17/06/11)
Josep Manuel Basañez Villaluenga (convidat permanent)

Antic alumne

Ramon Carbonell Santacana

Membres representants del Consell de Govern de la Universitat

Membres nats

Ana Abelaira Tato (secretària general)
Antoni Giró Roca (rector)
Carme López Pol (gerent)

Membres electius

Representant de l'estudiantat

Gloria Perona Carrasco

Representant del personal docent i investigador

Pere Botella López

Representant del personal d'administració i serveis

Florentino Merino Posa

Secretària

Anna Serra Hombravella
darrera modificació: Setembre 2013
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Sercretaria General
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech