Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 177

Consell de Govern · 30/03/2017

 

PuntAcordTítol
02
Informe del rector
03
Informació dels nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
04
Informació de l’actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
04a
29/2017
Aprovació de la delegació en la Comissió Permanent de Consell de Govern de l’aprovació de la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari a celebrar el proper mes de maig de 2017
07
30/2017
Aprovació de la Memòria de Prevenció de Riscos Laborals any 2016
8.01
31/2017
Aprovació de la memòria de dobles titulacions de màsters de l'ETSEIB
8.02
32/2017
Aprovació dels programes de formació permanent del curs 2016-17
8.03
33/2017
Aprovació del desplegament de la normativa d'adaptació dels plans d'estudis de l'EEBE
8.04
Informació sobre l’estat de tresoreria
8.05
Informació addicional al pressupost de capítol 1
8.06
34/2017
Aprovació de l’expedient d'alteració 005/16 del pressupost 2016.
8.07
35/2017
Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC
8.08
36/2017
Aprovació del tancament provisional pressupost 2016.
8.09
37/2017
Aprovació dels preus dels nous programes de la Fundació Politècnica de Catalunya.
8.10
38/2017
Aprovació de la 2a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC.
8.11
39/2017
Aprovació de la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC.
8.12
40/2017
Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la Universitat Politècnica de Catalunya.
8.13
41/2017
Aprovació de les sol.licituds de congressos notables, i de doble pertinença a grup de recerca
8.14
42/2017 Aprovació de la modificació de la relació de seccions departamentals del Departament d’Enginyeria Química.
8.15
43/2017 Aprovació del reglament d’organització i funcionament de l’Institut de Tècniques Energètiques.
8.16
51/2017 Informe del reglament del patronat de l’Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa.
8.17
44/2017 Aprovació de la modificació del reglament d’organització i funcionament de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona.
8.18
45/2017 Aprovació del reglament d’organització i funcionament del departament de Matemàtiques.
8.19
46/2017 Aprovació de la suspensió provisional i extraordinària dels processos electorals de determinades unitats acadèmiques.
8.20
47/2017
Aprovació de la Convocatòria 2016-2017 del procés d'avaluació del PDI lector als efectes de pròrroga de contractes (2n.quadrimestre)
8.21
48/2017
Aprovació de l'Estimació de recurs d'alçada del complement per mèrits de recerca (convocatòria 2016)
8.22
49/2017
Aprovació de l'Estimació de recurs d'alçada presentat en relació a la 1a.convocatòria 2016 d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador contractat.
8.23
50/2017
Aprovació de la resolució de l'avaluació de l'activitat investigadora del professorat funcionari (Sexennis CNEAI convocatòria 2015) per estimació de recurs.

Consell Social · 08/05/2017

PuntAcordTítol
3.1.
Informe del rector
3.2.
Informe sobre el Claustre Universitari
4.1.
Estat de la tresoreria
4.2.
Informació addicional al pressupost de capítol 1
5.01.
16/2017
Aprovació de l'expedient d'alteració 005/2016 del pressupost 2016
5.02.
17/2017
Aprovació de la despesa pluriennal per a la impressió, personalització i subministrament dels títols universitaris oficials homologats, els suplements europeus al títol i els títols dels ensenyaments propis de la UPC
5.03.
18/2017
Aprovació del tancament provisional del pressupost UPC 2016
5.04.
Aprovació del tancament del pressupost del Consell Social 2016
5.05.
19/2017
Aprovació del preus dels nous programes de la Fundació Politècnica de Catalunya
5.06.
20/2017
Aprovació de la 2a. addenda al conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Educació, la Generalitat de Catalunya i la UPC per a la creació, equipament i explotació del BSC.
5.07.
21/2017
Aprovació de la Normativa del registre de les entitats participades per la UPC
5.08.
22/2017
Aprovació de la sol·licitud de renovació de la capacitat d'endeutament per part de la UPC
5.09.
23/2017
Aprovació de l'assignació individual
5.10.
24/2017
Aprovació del reglament del patronat de l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa
5.11.
28/2017
Informe de la creació de la societat amb proposta de nom AMALFI ANALYTICS, SL i d'aprovació de la participació de la UPC en aquesta societat
6.
25/2017
Aprovació de la convocatòria dels préstecs UPC Alumni 2017-18 per a l'estudiantat de la UPC
7.
26/2017
Aprovació de la modificació del reglament de la Sindicatura de Greuges
8.
Presentació de l'informe d'activitats 2016 de la sindicatura de greuges
Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social