MENU

EVENTS

Inauguració de l'Edificio RDIT al Parc UPC

El proper 24 d’abril s’inaugurarà al Parc Mediterrani de la Tecnologia, situat a Castelldefels, l’edifici RDIT (Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica) del Parc UPC, amb espais destinats a activitats tecnològiques intensives en R+D+i, acompanyat d’una exposició que mostrarà tota l’activitat que realitzen les empreses, centres i instituts de recerca en espais del Parc UPC, en els seus diferents pols territorials.

L’acte tindrà lloc el dia 24 d’abril de 2012, a les 12.30 h, al recinte del Parc Mediterrani de la Tecnologia, Esteve Terrades, 1, Castelldefels.

Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech. Inauguració edifici RDIT.

Com arribar-hi: maps.upc.edu

planol


PAST EVENTS