MENU
 
NOM DE L´ENTITAT
UBICACIÓ
CONTACTE
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 054 555
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 938 021 660
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 935 285 385
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 937 063 679
- Agròpolis (Viladecans)
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 937 379 863
- IPCT - Institut Politècnic del Campus de Terrassa (Terrassa)
Telf: +34 93 394 1770
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 137 865
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf:
- Nexus II (Barcelona)
Telf: +34 93 413 7716
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
- IPCT - Institut Politècnic del Campus de Terrassa (Terrassa)
Telf: +34 93 174 0074
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 665 906 052
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf:
- Nexus I (Barcelona)
Telf: +34 93 401 0950
Castelldefels PMT
Telf: +34 935 534 148
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 660117516, +34 93 4137578
- IPCT - Institut Politècnic del Campus de Terrassa (Terrassa)
Telf: +34 937 834 754
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 054 667
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 054 555
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 637 881 392
- IPCT - Institut Politècnic del Campus de Terrassa (Terrassa)
Telf: +34 937 845 281
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 936 451 995
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 670 220 340
- Edifici U (Barcelona)
Telf: +34 934 017 171
Castelldefels PMT
Telf: +34 931 700 047
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 932 202 063
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: + 34 93 405 4662
- Nexus I (Barcelona)
Telf: +34 935 532 510
Castelldefels PMT
Telf: +34 935 534 002
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 941 411
Castelldefels PMT
Telf: + 34 935 542 500
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 935 191 375
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 931 234 966
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 93 413 7762
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
- Nexus I (Barcelona)
Telf: +34 932 050 063
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 649 381 703
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
- Nexus I (Barcelona)
Telf: +34 932 047 083
- IPCT - Institut Politècnic del Campus de Terrassa (Terrassa)
Telf: +34 937 318 762
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 054 555
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 935 193 891
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Castelldefels PMT
Telf: +34 936 350 345
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 054 658
- Nexus II (Barcelona)
Telf: +34 932 044 850
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 935 478 122
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
Telf: +34 934 137 764
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 934 054 684
Email:
Castelldefels PMT
Telf: +34 935 195 015
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Terrassa
Telf: +34 937 836 113
Email:
Castelldefels PMT
Telf: +34 936 642 040
- RDIT – Recerca Desenvolupament i Innovació Tecnològica (Castelldefels PMT)
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 937 379 863
- K2M - Knowledge to Market (Barcelona)
Telf: +34 93 169 1731