MENU

Centre de disseny de productes i sistemes a nanoescala amb equipament d’alt nivell.

Barcelona - CRnE - Centre de Recerca en Nanoenginyeria

L’edifici CRnE, ubicat al pol teritorial de Barcelona, al Campus Sud de la UPC, és un edifici destinat a la recerca i innovació en els camps de nanoenginyeria, nanotecnologia i nanociència.

Compte amb equipament d’alt nivell a disposició per les empreses, comprès de:

 • Microscopi electrònic / Iónic (FIB/SEM)
 • Microscopis de Força Atòmica (SPM)
 • Difracció de Raigs X (DRX)
 • Espectroscópia Fotoelectrònica de Raigs X (XPS)
 • Espectroscipia d’Infrarojos (FT-IR)
 • Espectroscòpia ultraviolada-visible-infrarroja (UV-VIS)
 • Microscòpia interferomètrica
 • Deposició de capes fines per sputtering
 • Laboratori de preparació de mostres

Més informació d’equipament.

Característiques de l’edifici:

 • 1.452 m2 construïts
 • Despatxos modulars
 • Espais de trobada
 • Sales de reunió
 • Xarxa de comunicacions puntera i telefonia IP
 • Control d’accés mitjançant tarja magnètica 24h/365 dies/any
 • Seguretat i vigilància tot l’any
 • Servei de neteja
 • Personal tècnic dedicat a l’atenció de l’usuari

Serveis adjacents:

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Manipulació i dinàmica de nanopartícules per electrònica, comunicació i sensors.
 • Propietats mecàniques, elèctriques i electròniques de nanodispositius, nanoestructures i sistemes biològics.
 • Anàlisi multiescala de processos acoblats: sistemes complexos.
 • Anàlisi de superfícies i reactivitat en l'escala nano.
 • Simulació i modelat de sistemes nanomètrics i materials nanoestructurats.
 • Fabricació, caracterització i aplicacions de micro i nanocapes i recobriments.
 • Fabricació i disseny de dispositius, circuits i sistemes.
 • Integració de dispositius nanomètrics en sistemes micro i mesoscòpics.
 • Disseny, síntesi i caracterització de nanopartícules i la seva aplicació en catàlisi.
 • Aplicacions en el camp de l'energia de nanopartícules i nanoestructures.
 • Disseny d'equips per obtenir, manipular i caracteritzar nanomaterials I nanoestructures.

CONTACTE

Parc UPC - CRnE. Campus Diagonal Sud, Edifici C'
Carrer Pascual i Vila, 15. 08028 Barcelona
Com arribar-hi: Google Maps