MENU

Agròpolis, cultivant el coneixement.

Viladecans - Agròpolis

L’Agròpolis és un espai físic al pol de Viladecans en el terme municipal de Viladecans destinat a ubicar projectes universitat-empresa, empreses de base tecnològica i centres i instituts de recerca. L’Agròpolis compte amb diferents tipus d’espai:

EDIFICI DE SERVEIS: 867 m2 de superfície útil per al desenvolupament de la recerca.

   • Espais d’oficina
   • Sala polivalent (reunions, presentacions de projectes, jornades i conferències) equipada amb projector, pantalla i WIFI.
   • Laboratoris
   • Espai de rentat i secat de mostres
   • Vestuaris amb dutxa

NAU DE MECANITZACIÓUna nau amb 480 m2 de superfície i 5 m d’alçada destinats, per una banda a serveis generals i equipament agrícola, i per altre a un laboratori de maquinària agrícola destinat a l’experimentació amb prototipus de maquinària agrícola i a l’anàlisi del funcionament i a la certificació de nous equips i maquinària comercial.

HIVERNACLES: Espais adequats pel cultiu controlat en condicions especials.

   • Hivernacle de vidre: 929 m2 de superfície dividits en dues naus
   • Hivernacle multi – capella: 720 m2 de superfície en base a tres naus

ESPAI EXTERIOR: 9,23 Ha de terrenys per a experimentació, proves, etc. que disposen d’una xarxa bàsica de reg programable remotament amb un sistema de control centralitzat i d’una xarxa de reg per aspersió que cobreix 3,85 Ha.

Característiques del’entorn:

 • Xarxa de comunicacions puntera i telefonia IP
 • WIFI a tot l’entorn
 • Control d’accés mitjançant tarja magnètica 24h/365 dies/any
 • Seguretat i vigilància tot l’any
 • Servei de neteja
 • Personal dedicat a l’atenció de l’usuari

Serveis adjacents:

ÀREES DE CONEIXEMENT

 • Enginyeria Agrícola i Agroalimentària
 • Enginyeria Biotecnològica
 • Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge
 • Biotecnologia

CONTACTE

Parc UPC - Agròpolis. Camí de les Filipines 110
08840 Viladecans, Barcelona
Com arribar-hi: Google Maps