MENU

News

05/17/2013

Catalunya lidera un embalatge alimentari de fàcil reciclatge

La valorització dels residus alimentaris farà possible el material sostenible BioBoard

  • Cada any es llencen uns 50 milions de tones de sèrum de llet a Europa
  • Es descarten 200.000 tones de proteïna de la polpa de suc de fruita i de patata
  • El projecte d’investigació BioBoard és liderat per IRIS i compta amb Llet Nostra i Tetrapak

En el Dia Internacional del Reciclatge, un projecte de R+D+i liderat des de Catalunya i conegut com BioBoard, fa campanya per la valorització dels residus alimentaris, especialment aquells residus vegetals rics en proteïna. Cada any es fabriquen prop de 7 milions de tones de paper estucat, cartolina i cartró arreu del món. El material de revestiment més comú és el petroquímic basat en el polietilè (PE).BB Image

Actualment, la pressió de les esferes política i legislativa i també per part dels consumidors per reduir la dependència dels plàstics a base de combustibles fòssils i produir solucions amigables amb el medi ambient, planteja un gran repte per als fabricants d’envasos i de sistemes d’embalatge. Davant de la cerca de materials alternatius respectuosos amb el medi ambient tant en el procés de fabricació com un cop acabat el seu cicle de vida, el projecte d’investigació Bio-Board promou el reciclatge de materials o compostabilitat de paper recobert i cartró i els materials laminats que se’n deriven. L’embalatge que està desenvolupant aquest projecte europeu serà fàcilment biodegradable i, per altra banda, permetrà que es puguin netejar amb facilitat tot  utilitzant detergents enzimàtics.BioBoard-Cycle

El projecte BioBoard produirà materials d’embalatge de l’extrusió de recobriment de paper, cartolina i cartró. El material de base per al recobriment consistirà en formulacions innovadores basades en proteïnes com el sèrum de la llet i els residus procedents de la patata. Avui encara entre el 40 i el 50% dels 50 milions de tones de sèrum de llet produït anualment a Europa es desaprofita, en gran part com a subproducte procedent de la producció de formatge. S’estima que prop de 65.000 tones de proteïna seca de suc de fruita i 140.000 tones de polpa seca de patata estan avui disponibles per a noves valoritzacions a la UE cada any.

El projecte BIO-BOARD es basa en investigacions anteriors que rebel·len que el recobriment de proteïna de sèrum pot proporcionar capes de plàstic biodegradable que poden substituir als recobriments de plàstic actuals als envasos multicapa i millorar-ne la reciclabilitat, mitjançant la separació de les fraccions individuals dels envasos multicapa.

L’empresa catalana IRIS, amb seu al Parc Mediterrani de la Tecnologia de Castelldefels (Parc UPC) i dedicada a l’enginyeria avançada, coordina el projecte internacional. També forma part del consorci la cooperativa Lleters de Catalunya Llet Nostra, junt amb altres 12 empreses i centres d’investigació d’arreu d’Europa, com Tetrapak i la Universitat de Pisa, per mencionar-ne alguns.

La coordinadora del projecte, la Dra. Elodie Bugnicourt d’IRIS, destaca que “BIO-BOARD sorgeix per donar una resposta a la demanda actual dels productors de paper recobert, de cartró i dels fabricants de cartró per a un material de base biològica que els permetrà substituir gran part del recobriment PE actualment utilizat sense comprometre les propietats de barrera dels materials d’embalatge resultants i facilitar el reciclatge de tals envasos”.

El projecte BioBoard es basa en un enfocament holístic i integrat del medi ambient per augmentar la sostenibilitat dels materials i processos al llarg del seu cicle de vida, Coincidint amb el Dia Internacional del Reciclatge, BioBoard promou l’ús de materials reciclables en el sector de l’alimentació tancant el bucle mitjançant l’aplicació dels seus residus en solucions innovadores d’embalatge. Bioboard vol difondre la importància d’allargar el cicle de vida dels materials i envasos i conscienciar a la societat de la necessitat de dissenyar noves solucions sostenibles per als productors d’envasos i per a uns consumidors cada dia més sensibilitzats amb el reciclatge dels productes que consumim.SoupBag

El projecte d’investigació, de tres anys, ha rebut finançament del Setè Programa Marc de la Comunitat Europea (FP7/2007-2013) gestionat per REA Agència Executiva de Recerca en virtut de l’acord de subvenció número 315313.