MENU

Noticias

02/12/2013

L’empresa Hyds a la Jornada “La gestió de les inundacions”

La empresa HYDS, ubicada al edifici K2M del Parc UPC, va participar la setmana passada a la jornada “La gestió de les inundacions”, els dies 27 i 28 de novembre. HYDS va presentar la seva ponència “Exemples de serveis d’avisos primerencs front inundacions” dins de la secció “Predicció d’avingudes” el dia 28.

Els objectius de la jornada eren abordar els diversos aspectes relacionats amb la problemàtica de les inundacions, tant des del punt de vista de les diferents normatives com de les qüestions tècniques.

JGIEs pretenia així, per una banda, facilitar el intercanvi d’experiències i opinions entre els diversos actors que, d’una manera o d’una altra, estan implicats en la gestió d’aquest fenomen natural; per un altra, avaluar la seva incidència en diferents àmbits competencials (Hidràulica, medi ambient, ordenació del territori, urbanisme i protecció civil).

Programa complert.