MENU

Noticias

03/06/2013

SUMA UPC. Finançament col·lectiu de projectes de la UPC

És una iniciativa que té com a objectiu ampliar i diversificar les fonts de finançament de projectes innovadors i, al mateix temps, projectar a la societat el nostre compromís en impulsar el desenvolupament científic i tecnològic.

Es seleccionaran els millors projectes a partir d’un concurs d’idees i s’iniciarà la campanya de microfinançament amb la col·laboració de GOTEO, la plataforma especialitzada en finançament col·lectiu que actua com a soci col·laborador de la UPC en aquest projecte.

Qui pot presentar una proposta?

Poden participar en aquesta convocatòria els membres de la comunitat UPC que pertànyin a algun dels col·lectius següents:

 • Estudiantat de grau, màster universitari i doctorat dels centres propis i adscrits de la UPC.
 • PDI de la UPC, dels seus centres adscrits i de les seves entitats vinculades
 • PAS de la UPC
 • UPC Alumni Premium

Quins tipus de projectes es poden presentar?

Les propostes hauran d’estar directament vinculades als objectius de la UPC: la docència, la recerca i la transferència de resultats a la societat i hauran de versar sobre algun dels àmbits de coneixement de la UPC.

Quins criteris de selecció s’aplicaran?

Es seleccionaran propostes innovadores que respectin el codi ètic i de bones pràctiques del personal al servei de la UPC i del seu estudiantat, que impliquin un valor afegit a la tasca de la Universitat i que estiguin orientades a:

 • Millorar els processos d’aprenentatge de l’estudiantat UPC
 • Millorar espais i els equipaments docents i de recerca
 • Afavorir solucions a problemes plantejats pel sector productiu que tinguin impacte social
 • Donar resposta (amb enfocament tecnològic) a una necessitat o problema

Així mateix, els projectes seleccionats hauran de:

 • Mostrar claredat i viabilitat
 • Mostrar la capacitat i el compromís de l’equip de treball
 • Explicitar l’impacte socio econòmic esperat
 • Fer palesa la probabilitat d’aconseguir els objectius marcats amb els recursos i terminis proposats

Quin és el procés de selecció?

Fase 1: els candidats i les candidates han de presentar la seva proposta a un concurs d’idees (10-25 de juny). El 2 de juliol es faran públics els resultats.
Fase 2: els responsables de les idees seleccionades seran convocats a una sessió formativa (5 de juliol), presencial i específica sobre microfinançament a través de plataformes d’internet. Encetaran així un procès de formació i treball durant el qual tindran el suport dels experts de la plataforma GOTEO. Aquest suport ha de servir per madurar la seva proposta, per tal que pugui ser presentada amb les màximes garanties d’èxit.
El 15 de setembre s’acreditaran els projectes seleccionats per iniciar la campanya, la qual tindrà lloc entre els dies 10 d’octubre i 19 de novembre (orientativament).

Calendari de presentació dels projectes

Els projectes s’hauran de presentar telemàticament emplenant un formulari obriu en una finestra nova en el termini establert. Es podran presentar en català, castellà o  anglès i caldrà informar tots els camps obligatoris, tenint en compte l’espai habilitat per a cada apartat.

Els terminis:

5 de juny: sessió informativa: 11 hores, Aula Master (Campus Diagonal Nord, Edifici A3, carrer Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona).
10-25 de juny: presentació de propostes al concurs d’idees.
2 de juliol: comunicació de la resolució del concurs d’idees (1a FASE).
5 de juliol: sessió formativa per als responsables de les idees seleccionades i inici de l’etapa d’assessorament i maduració de les propostes (2a FASE).
15 de setembre: acreditació dels projectes seleccionats per iniciar la campanya.
10 d’octubre – 19 de novembre (orientativament): campanya activa.

 

Més informació: http://www.upc.edu/comunitat/financament-collectiu/