MENU

Portal de Transparència

Aquest portal inclou, d’acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, informació rellevant per garantir la transparència de l’activitat de la Fundació Parc UPC relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública, com a entitat que pertany al grup de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Informació de rellevància jurídica

Informació econòmica, pressupostària i estadística