MENU

PRESENTACIÓ, MISSIÓ I OBJECTIUS

Presentació:

Parc UPC, Parc de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya, és un entorn d'innovació amb una elevada concentració de coneixement i tecnologia, orientat a retornar valor a la societat per una millor qualitat de vida.
El Parc UPC posa al teu abast espais, infraestructures tecnològiques i serveis de valor afegit, fomentant l'aprofitament de sinèrgies entre agents de recerca i empreses, i facilitant l'èxit del teu projecte/empresa.

Missió:

- Crear un ecosistema d'innovació facilitant infraestructures i serveis a les empreses i entitats de base tecnològica intensives en R+D+i.
- Esdevenir un agent dinamitzador socioeconòmic entre la UPC, les administracions i les empreses, en acció coordinada amb el Consell Social.
- Impulsar el compromís social de la UPC afavorint la recerca, la innovació, la transferència de resultats i el progrés tecnològic.

Objectius fonamentals de Parc UPC:

- Incrementar la riquesa de la seva comunitat promovent la cultura de la innovació i la competitivitat de les empreses i institucions generadores de coneixement instal·lades al parc o associades a ell.
- Promoure i facilitar la recerca.
- Impulsar la permeabilitat del coneixement.
- Facilitar el contacte Universitat-Empresa i la difusió dels resultats de la recerca universitària a la societat.
- Ajudar a la creació d'empreses tecnològicament innovadores.

PARC UPC

El Parc UPC és una unitat de la Universitat Politècnica de Catalunya que té com objectiu principal facilitar la transferència de coneixement i la generació d'ecosistemes d'innovació posant a disposició d'empreses, d'entitats i d'iniciatives de base tecnològica espais i serveis de valor afegit.

Conformen l'equip del Parc UPC:

Elisabeth Jordà
Directora
elisabeth.jorda@upc.edu
Maria Ortis
Responsable Àrea Econòmica
maria.ortis@upc.edu
Mireia Chia
Àrea Econòmica
mireia.chia@upc.edu
Elisabet Romero
Responsable Serveis Usuaris
elisabet.romero@upc.edu
María Eugenia Martín
Àrea Serveis Interns
maria.eugenia.martin1@upc.edu
José Luís Grande
Responsable Desenvolupament de Negoci
jose.luis.grande@upc.edu


Perfil del contractant

Parc UPC, d'acord amb la normativa que li es d'aplicació, informa, a través d'aquesta web, sobre les seves instruccions internes de contractació que regulen els procediments de contractació.

Instruccions Internes de Contractació de Parc UPC

Portal de Transparència

Informació rellevant per garantir la transparència de l’activitat del Parc UPC relacionada amb el funcionament i el control de l’actuació pública.

Accedeix-hi

 

AREES DE CONEIXEMENT

TIC, Tecnologia de la Informació i les Comunicacions
Nanoenginyeria
Robòtica
Enginyeria Biomèdica
Ciències del Mar i Nàutica; Tecnologies Marines
Energia
Enginyeria de Materials, Mecànica i Construcció
Enginyeria Mecatrònica

Enginyeria Electrònica i Instrumentació
Enginyeria Biològica i Agroalimentària
Enginyeria Biotecnològica
Enginyeria del Medi Ambient i del Paisatge
Enginyeria Aeronàutica i de l'Espai
Tecnologies Fotòniques
Visió
Tecnologies de la Geoinformació i la Teledetecció

ALGUNES XIFRES

Parc UPC té més de 100.000 m2 construïts i 334.000 m2 d'entorn distribuïts a Catalunya en 6 Pols Territorials: Barcelona, Castelldefels, Terrassa, Viladecans, Vilanova i la Geltrú i Manresa.
S'ubiquen en ell nombroses Empreses de Base Tecnològica, Centres i Instituts de Recerca de reconegut prestigi, i Projectes Universitat-Empresa, en el marc d'una universitat tecnològica (UPC – BarcelonaTech) amb unitats de servei i suport a l'emprenedoria i al desenvolupament empresarial.

Parc UPC, espais que aporten valor:
- 50.000 m2 edificats
- 10 ha. de terrenys agraris
- 48.000 m2 de parcel·les construïbles
- Hivernacles
- Fab-labs

La UPC, Universitat líder en Innovació i Transferència de Tecnologia:
- 11 Campus
- 23 Escoles i Facultats
- 183 Grups de Recerca
- 23 Centres i Instituts de Recerca
- 506 contractes Universitat-Empresa
- Fets i Xifres

Tant per la fase d'incubació de la
empresa com per al seu posterior
desenvolupament empresarial:
- Espais de desenvolupament de
projectes
- Espais d'incubació
- Espais de desenvolupament
empresarial

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ D'ESPAIS PARC UPC

Per a més informació, omple el formulari sense cap compromís

Formulari de contacte