MENU

Serveis immobiliaris i d’ocupació

"La proximitat a la UPC facilita la col·laboració en projectes de recerca i el seu èxit." URBIOTICA
 • Espais adequats a l’activitat i espais pel creixement i desenvolupament de tecnologia i de l’empresa. Espais d’incubació i vivers d’empreses. Espais d’oficina, de laboratori, de taller i de magatzem. Espais Fab-Lab. Espais compartits de Coworking.
 • Membership: per els usuaris que havent crescut deixen de estar físicament al Parc, però no volen deixar de pertànyer a la seva comunitat i a la seva marca.
 • Serveis TIC amb una potent xarxa de veu i dades, i espais per a RACKS de comunicació.
 • Oferta de serveis comuns necessaris per l’activitat.
 • Seguretat i Accessibilitat: Accés 24×7 amb tarja magnètica i servei de seguretat. Pàrking. Zones de recàrrega de cotxe elèctric. Facilitats d’accés als edificis mitjançant ascensors i muntacàrregues.
 • Potenciació i gestió dels espais físics disponibles en els diferents Pols Territorials del Parc UPC, per l’activitat missió del Parc UPC.
 • Els edificis disposen d’espais d’ús comú: accés i ús il·limitat de totes les sales de reunió del Parc en tots els pols, subjecte a disposició. Sales d’actes, meeting-corners, etc. Registra’t com a usuari i accedeix a l’aplicatiu per reservar una sala:
  Registra’t com a usuari
  Accedeix a l’aplicatiu per reservar una sala

 

 

Serveis de desenvolupament empresarial i innovació

"El Parc UPC té una infraestructura superlativa i un servei de suport tecnològic de primer nivell, superats només pel grup de professionals que ens donen suport en K2M: un equip jove i dinàmic orientat a donar un servei excel·lent." DINUBE
 • Promoció de la recerca i la innovació en connexió amb les necessitats de l’entorn socioeconòmic.
 • Potenciació de la cooperació entre els diferents integrants del sistema de recerca i innovació: administracions públiques, empreses, universitats, centres de recerca i organismes d’interfície.
 • Proveïment a les unitats i entitats generadores de recerca i coneixement i a les empreses d’un entorn atractiu i orientat a la detecció de sinergies.
 • Augment de la visibilitat dels membres del Parc mitjançant butlletins en xarxes amb les que col·laborem, com APTE i XPCAT, notícies sectorials, visites institucionals i de ponts tecnològics.
 • Jornades de Networking: KF K2M.
 • Suport a la creació d’empreses de base tecnològica, acompanyament al creixement i consolidació empresarial, i foment de l’esperit emprenedor:
  Programa Innova
  . http://pinnova.upc.edu/
 • Facilitació en la cerca de finançament públic (difusió de convocatòries i ajuts) i privat, xarxa de contactes empresarials, formació en l’àmbit empresarial, assessorament legal, fiscal i comptable, etc.
 • Protecció de la propietat intel·lectual i industrial:
  Oficina de Patents i Llicències. http://www.upc.edu/patents
 • Oferta Tecnològica: http://www.upc.edu/patents/TO
 • Accés a les infraestructures i equipament científico-tècnic de la UPC:
  Portal Científic i Tècnic. http://www.upc.edu/pct/ca/
 • Acreditació tècnica i fiscal de les activitats d’ R+D+IT.
  Informació i assessorament en projectes de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+IT).
 • Desenvolupament de projectes d’R+D a través de grups de recerca universitaris o unitats mixtes de recerca:
  CTT-Centre de Transferència de Tecnologia
  . http://www.ctt.upc.edu/
 • Adquisició de talent: Borsa de treball, pràctiques i projectes final de carrera d’estudiants dels centres docents, i tesis doctorals. UPC Alumni: http://alumni.upc.edu/carreres-professionals/borsa-de-treball
 • Som part de la estratègia de recerca i innovació de la UPC: Empresa, innovació i recerca
 • Possibilitat de col·laboració amb centres de la xarxa TECNIO: CIT UPC
 • Accés al coneixement UPC: UPC commons.
  “Dipòsit obert de la producció docent i de recerca cientificotècnica de la Universitat”: http://upcommons.upc.edu/
  “Documents científics generats per la comunitat investigadora de la UPC”: http://upcommons.upc.edu/e-prints/

Serveis de suport

“Un lloc privilegiat d'interacció entre entitats de recerca i empreses." HYDS
 • Personal directe d’atenció i suport a l’usuari.
 • Serveis de:
  – Restauració
  – Residencies universitàries
  – Instal·lacions esportives
  – Biblioteques UPC
 • Descomptes amb proveïdors i oferta de Software i Hardware de National Instruments sota un acord entre el Parc i NI dins del programa denominat NI-PI de suport a empreses de recent creació. Col·laboració amb Amazon Web Services.