MENU

Videos

03/01/2013

ASCIL Biopharm

A “Viladecans Ciutat Empresarial” parlen de l’activitat de ASCIL Biopharm, i de la seva ubicació estratègica en edifici Agròpolis del Parc UPC, així com de la forma en la qual un ERO, de vegades, pot esdevenir una oportunitat amb conseqüències positives.
Més informació