Accions del document

Manuals de prevenció de riscos laborals

Comparteix Share
Aquests manuals han estat elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC.

Dues columnes de text

Manual per a la selecció i adquisició de nous equips de protecció individual (EPI's)

Manual sobre emmagatzematge de productes químics

EPIs
Aquest manual pretén facilitar la identificació de les necessitats d’utilització d’equips de protecció individual en determinades activitats i guiar l’usuari i/o comprador en la seva adquisició.

Descarrega Pdf
Normativa relacionadaLaboratoris i Tallers
L’objectiu del present manual és servir com a eina perquè el departament o laboratori que treballa amb productes químics pugui gestionar adequadament l’emmagatzematge dels productes químics perillosos.
Descarrega Pdf

Normativa relacionada
Dues columnes de text

Manual de recomanacions reglamentàries i de seguretat per a la compra o disseny de maquinària

Manual de recomanacions reglamentàries sobre aparells a pressió

Protecció maquinària
Aquest manual pretén difondre quines regulacions afecten els equips de treball objecte d’adquisició, però també quines adaptacions han de patir molts dels equips que en l’actualitat funcionen a la nostra Universitat.
En molts casos, el grau d’exigència s’adreça al fabricant de l’equip, però ha de ser l’adquiridor de l’equip qui ha de vetllar perquè es compleixi la normativa d’aplicació.

Descarrega
Pdf

Normativa relacionada

Aparells a pressióS’entén per aparells a pressió els equips destinats a la producció, l’emmagatzematge, el transport i la utilització de fluids a pressió, concretament aquells en què es pot desenvolupar una pressió superior a 0,5 bar. El principal risc d’aquests equips és el d’explosió, a causa de les elevades pressions i de les temperatures amb què solen treballar. Aquest manual pretén facilitar l’accés a la normativa d’aplicació en funció de la realitat de la UPC.

Descarrega
Pdf

Normativa relacionada
Dues columnes de text

Manual sobre prevenció de riscos a l'oficina

Equip amb PVD
El treball que es desenvolupa a l’entorn administratiu no és potencialment tan proper al risc com ho és el d’altres entorns on la pròpia activitat fa extremar les mesures preventives per evitar possibles accidents. Tot i això, no s’han de menysprear aquelles circumstàncies que de forma quotidiana poden generar situacions de risc en aquest entorn.

Aquest manual pretén identificar aquestes situacions, des d’un punt de vista ergonòmic i de seguretat, i proposar mesures preventives que en la gran majoria dels casos són autocorregibles.

Descarrega
Pdf

Normativa relacionada

darrera modificació: Febrer 2015
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
RSS RSS  Accessibilitat  Avís legal   Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
© UPC (obriu en una finestra nova) . Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech