Esteu aquí: Inici > Més notícies > 2009 > L'edifici K2M, una nova infraestructura de suport a la innovació al Campus Nord

Notícia

Compartir Share

L'edifici K2M, una nova infraestructura de suport a la innovació al Campus Nord

L’edifici K2M (Knowledge To Market) alinearà la recerca universitària amb la innovació empresarial a través d’una vintena de projectes centrats en les TIC. Aquesta infraestructura acull el programa de la UPC K2M, un pont de col·laboració Universitat-Empresa, dinàmic i eficaç, oferint els espais i serveis necessaris per generar, impulsar i desenvolupar grans projectes de recerca.

06/11/2009
Aquesta infraestructura acull el programa de la UPC K2M que és un pont de col·laboració Universitat- Empresa, dinàmic i eficaç, oferint els espais i serveis necessaris per generar, impulsar i desenvolupar grans projectes de recerca.

El programa K2M (Knowledge To Market) de la UPC es posa en marxa amb l’objectiu de desenvolupar recerca en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) desenvolupats a través d’equips de treball multidisciplinaris, unint els diferents agents que intervenen en el procés de transferència de coneixement entre la recerca universitària i la innovació empresarial (universitat, administració i sector econòmic).

El programa ha donat lloc a equips de treball on participen empreses i personal acadèmic i investigador de la UPC o d’altres universitats i organismes nacionals o internacionals, per realitzar projectes orientats a donar resposta a les necessitats i les oportunitats del mercat.

En aquest sentit, el programa K2M es constitueix com un nou mecanisme de gestió i suport a la innovació que faciliti la definició, organització i desenvolupament de projectes rellevants de base tecnològica en l'àmbit de les TIC, basats en la col·laboració universitat- empresa i orientats a productes i serveis que podrien ser objecte d'una posterior explotació conjunta.

El programa té la seva plasmació en una infraestructura de suport a la innovació a la UPC, un nou concepte de centre universitari inspirat en models internacionals com els de Cambridge (Regne Unit) o el de SRI a Stanford (Califòrnia, EUA) d’utilitat constatada en tant que contribueixen a reduir el salt existent entre necessitats i oportunitats empresarials en matèria de R+D+I i la capacitat de la universitat.

mapa d’ubicació del k2mL’edifici K2M està ubicat al Campus Nord de la UPC, al carrer Jordi Girona 1-3, de Barcelona, a continuació de l’edifici Omega. Consta de tres plantes superiors, planta baixa i tres soterranis distribuïts entre 3.335m² destinats a laboratoris, despatxos, sales de reunions i espais comuns.
En aquest edifici també hi ha ubicats grups de recerca dels departaments de Llenguatges i Sistemes Informàtics i d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial. K2M s’emmarca dins del Parc UPC, el Parc de Recerca i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya, que impulsa i ofereix serveis de valorització de la investigació i la transferència de tecnologia.Projectes assignats al Programa K2M

Microtró Catalunya
Consisteix en el disseny teòric i tècnic, la construcció i la posada en marxa d’un accelerador compacte d’electrons de tipus microtró de pista. El prototipus d’accelerador que es desenvolupa serà per a aplicacions mèdiques en el camp de la radioteràpia intraoperatòria de tumors, però pot servir també com a model base per a altres aplicacions industrials o mèdiques. Es preveu que sigui la base d’un desenvolupament comercial futur i objecte d’explotació conjunta per part de la UPC i les empreses que hi participen amb possibilitat de creació d’una figura mercantil.

El projecte el realitza una agrupació que inclou la UPC (líder de l’agrupació i del projecte i titular de la patent d’aquest accelerador), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), les empreses SENER, ELYTT Energy i Alma, així com de l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón, l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut Oncològic del Centre Teknon. Es duu a terme en col·laboració amb un equip d’especialistes de l’Institut Skobeltsyn de Física Nuclear de la Universitat de Moscou, un dels líders mundials en microtons. El responsable és Youri Koubychine, de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la UPC.

Mareincógnito, l’evolució del superordinador MareNostrum
Es tracta d’una recerca conjunta amb la multinaciona IBM per al disseny de tecnologies de futur de sistemes multiPetaflop. En aquest marc, s’investiga un superordinador amb una potència de càlcul cent vegades superior al MareNostrum, que actualment és de 94,21 teraflops.
El responsable és Jesús Labarta, del Departament Arquitectura de Computadors de la UPC i del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
La col·laboració BSC-IBM se centra en el disseny de les futures arquitectures i entorns de supercomputació del BSC-CNS. Es treballarà en el disseny del processador, node i xarxa d’interconnexió; models de programació i la seva implementació; eines d’anàlisi de rendiment que permetin optimitzar el rendiment de les aplicacions paral·leles; entorns de gestió de recursos que donin suport a l’execució de càrregues de treball, i optimització d’aplicacions i nuclis d’aplicacions que s’executaran en les futures arquitectures de computació del BSC-CNS.

TERRA: l’estudi de la contaminació atmosfèrica
Les activitats principals d’aquest projecte són, d’una banda, l’acord de col·laboració amb l’Institut Nacional de Meteorologia (INM) per desenvolupar la implementació, difusió i la validació d’un servei de predicció operacional d’episodis de transport de la pols del nord d’Àfrica cap a la Península Ibèrica i les Illes Canàries, i la realització dels estudis de modelització, detecció, seguiment i caracterització del material particulat atmosfèric. D’altra banda, l’estudi de la qualitat de l’aire produït pel tràfic de vehicles a les ciutats de Barcelona i Madrid, amb especial èmfasi amb l’ozó troposfèric i les partícules.
Finalment, el projecte CALIOPE, finançat pel Ministeri de Medi Ambient i que se centra a modelitzar la qualitat de l’aire operatiu d’Espanya per proporcionar un servei de pronòstic amb elevada resolució espacial per a la Península Ibèrica, Illes Balears i Illes Canàries.
El responsable dels projectes és José M. Baldasano, del Departament Projectes d’Enginyeria i del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación).

Kalidoscope: anàlisi del terreny mitjançant imatges sísmiques
El projecte se centra a investigar i dissenyar un software per a la millora de la capacitat de la multinacional Repsol a l’hora de trobar noves reserves d’hidrocarburs i fer més eficient l’explotació de les ja existents mitjançant imatges sísmiques. El projecte es desenvolupa en el marc de la recerca bàsica dins les àrees de High Performance Computing i de càlcul de mètodes numèrics del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
El responsable és José M. Cela, del Departament Arquitectura de Computadors de la UPC i del BSC-CNS.

La nova generació de computació en paral·lel
Els experts en arquitectures de computadors del BSC-CNS i els científics de Microsoft Research Cambridge (MSRC) al Regne Unit treballen conjuntament per trobar solucions innovadores davant els nous reptes de la programació d’aplicacions en paral·lel.

L’arribada d’arquitectures de computació amb processadors amb més d’un nucli d’execució (manycore i multicore) augmentarà la potència computacional disponible en un únic xip però amb implicacions directes en la forma de desenvolupar les aplicacions que s’executaran, en concret en termes de complexitat. L’optimització del disseny d’aquests sistemes manymulticore, així com la interacció entre el software i el hardware per treure el màxim profit de la potència de càlcul, requerirà d’una integració en diferents sectors de la indústria.

És un projecte que lidera Mateo Valero, investigador del Departament Arquitectura de Computadors de la UPC i director del Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

ACTIO 10: l’autentificació d’obres d’art
Aquest projecte pretén cobrir un buit existent a Espanya pel que fa a l’estudi científic global d’una obra d’art, i ofereix una tecnologia analítica no destructiva per a l’adaptació i catalogació objectives de les obres d’art.
Els certificats actuals emesos per experts i informes científics realitzats fins ara són subjectius i es basen en anàlisi estètiques, per tant, aporten informació limitada i utilitzen tècniques mínimament invasives.

Des del K2M s’oferiran dos productes: anàlisi científica global d’obres d’art, és a dir, estudi científic no destructiu d’obres d’art per determinar-ne la datació, autentificació i/o catalogació, fent ús de diverses tecnologies fotòniques que aportin informació objectiva i no destructiva dels principals atributs de l’objecte artístic; i, d’altra banda, la caracterització òptica molecular (traçabilitat), en diversos punts seleccionats prèviament i el seu posterior emmagatzament digital. De fet, aquesta és l’activitat que centra la spin off ACTIO Arte y Ciencia, sorgida del Grup d’Espectroscopia Raman de la UPC. El responsable del projecte ACTIO 10 és Alejandro López-Gil Serra, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC.

Marslab, sensors de vent per a la superfície de Mart
Desenvolupar sensors de vent per a la superfície del planeta Mart és la finalitat de la recerca que durà a terme al K2M el grup de recerca Micro i Nanotecnologies liderat per Luis Castañer, del Departament d’Enginyeria Electrònica. Aquesta recerca forma part de dos projectes: un és la fase final del projecte REMS, on la UPC ha desenvolupat uns xips, ha concebut el sistema d’adquisició de dades i ha realitzat mesures en la fase de model d’enginyeria. I l’altre és el projecte METNET, una col·laboració entre Rússia, Finlàndia i Espanya per llençar una xarxa d’estacions meteorològiques a la superfície de Mart l’any 2011 en fase precursora i el 2013 definitiva. La UPC s’encarrega d’enginyar el sensor de vent adaptat a les condicions de la missió espacial que porta aquest nom.

D’Espanya també hi participen l’Institut Nacional de Tècnica Aerospacial (INTA), la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Carlos III, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i l’empresa del sector espacial Arquimea.

Una bombolla per respirar aire més pur
En estreta col·laboració amb el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la UPC, l'empresa Zonair3d ha dissenyat BUBBLE- PURE AIR. Es tracta del primer espai mòbil on és possible respirar aire pur al 99,995% en contínua regeneració, lliure de partícules contaminants, agents bacteriològics i alergènics.

Zonair3d neix com a resposta a la contaminació ambiental causada pel continu i creixent deteriorament de la qualitat de l'aire que respirem i els seus efectes en la nostra salut. L'empresa realitza una forta i continuada inversió en R+D en noves solucions tecnològiques referents a la qualitat de l'aire interior.

Fruit d'aquesta col·laboració amb la UPC, el 2012 Zonair3d va presentar Pure Air Control, un innovador sistema de purificació d'aire que neix de l'aplicació de la tecnologia BUBBLE - PURE AIR a l'edificació. Pure Air Control permet disposar d'aire pur a l'interior dels edificis, així com expulsar aire purificat a l'exterior, convertint aquests edificis en un pulmó per a ciutats i nuclis urbans.

Xavier Roca Mussons, director del Laboratori del Centre de Medi Ambient de la UPC, és el responsable del projecte.

Equip de navegació per satèl·lit per a trens
El projecte Blocksat desenvolupa un equip de navegació i comunicacions per anar embarcat en trens amb capacitat d’interacció amb el maquinista i el fre de servei dels trens. El sistema, basat en la navegació per satèl·lit, connecta amb el centre de trànsit centralitzat que s’encarrega del control de la línia mitjançant l’enviament de missatges als trens.

L’equip està pensat per ser certificat amb els màxims requisits de seguretat, un factor important atès que un percentatge molt rellevant de línies ferroviàries són d’una única via i amb una densitat de trànsit que fa inviable els sistemes de senyalització convencional (a Espanya superen el 40%). En aquestes línies el procediment habitual de bloqueig telefònic està molt condicionat als errors humans, que són causa freqüent d’accidents.

El projecte Blocksat, finançat pel Ministeri de Foment, està participat, a més de la UPC, per l’empresa SENER, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i PLANYTEC. L’investigador responsable és Antoni Broquetas, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC.

Sistema de supervisió i control remot d’espais
Un altre projecte és un sistema per a la monitorització d’espais via mòbil i Internet. Es dissenya un producte que, amb la imatge i el so subministrat per les càmeres web i enviada per Internet, permet observar, des del mòbil, l’estança monitoritzada i visualitzar les mesures dels sensors en cada moment. La xarxa de sensors mesurarà certs paràmetres escollits per l’usuari detectant variacions d’aquest.

El producte es dirigeix al mercat residencial, en concret a un usuari final que desitja supervisar i controlar remotament un espai a un cost assequible i sense recórrer a empreses de seguretat o instal·lacions complicades. El grup de recerca de Xarxes sens Fils de la UPC ha sol·licitat a la Universitat la creació d’una spin-off participada per la pròpia UPC on l’objectiu seria desenvolupar i comercialitzar noves aplicacions basades en tecnologies wireless. El responsable és Josep Paradells, del Departament d’Enginyeria Telemàtica de la UPC.

Tecnologia espacial per observar la Terra
Dins del projecte Radiòmetre apertura real, avio R/C i CubeSat, es desenvolupen prototipus de càrregues útils de satèl·lits d’observació de la Terra, radiòmetres de microones i reflectòmetres de senyals d’oportunitat GPS, i un altre prototipus de càrregues útils de teledetecció per embarcar-se en avions no tripulats. Així mateix, es dissenya un picosatèl·lit experimental tipus CubeSat com a plataforma per a demostradors tecnològics i petites missions científiques. El responsable del projecte és Adriano Camps, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC.

Predicció meteorològica per a la gestió segura d’avions
El repte és dissenyar tecnologia puntera per a la previsió i alerta meteorològica (pluja, tempestes, risc de neu o congelació), que resolgui les necessitats dels avions i dels aeroports.

Actualment, no existeixen eines per proporcionar aquesta informació d’una manera integrada, per tant, es proposen avenços en tres àrees bàsiques: la previsió de pluja a molt curt termini (1 o 2 hores) basada en dades de radar meteorològic o amb integració d’altres sensors; la previsió a curt termini de situacions de neu o congelació en condicions d’hivern; i, posteriorment, la previsió i detecció de risc de congelació de les pistes d’aterratge així com de tràfic de les aeronaus en terra i de la congelació de les aeronaus en terra. També es farà una extensió de l’interval de previsió de fins a 6 hores, a partir de la combinació dels resultats anterior amb dades de models numèrics de previsió meteorològica.

El projecte, el responsable del qual és Daniel Sempere, pretén explotar les capacitats i tecnologia del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI-UPC). La col·laboració universitat-empresa ve de la mà de la spin-off HYDS, sorgida del mateix grup, la qual desenvoluparà el sistema operacional que contindrà els enginys del CRAHI-UPC. L’objectiu és arribar a una versió comercial del sistema que sigui explotable de manera conjunta. També es participarà en el projecte ‘WETTER&FLIEGEN’ (Temps i volar) de l’Agència Aerospacial Alemanya (DLR).

Software per a gestió del trànsit i el transport
En aquest àmbit hi ha tres projectes interrelacionats de disseny de software per a la gestió del trànsit i del transport. Un dels projectes és SIMETRIA (Models de simulació per a l’avaluació d’escenaris multimodals de transport globals i regionals) per dissenyar algoritmes per al tractament, computacionalment eficient, de models estratègics per a la planificació multimodal del transport. Així mateix, es crearan models multimodals d’assignació dinàmica del trànsit i models associats d’estimació dinàmica de matrius de mobilitat.

Complementàriament, el projecte té l’objectiu d’inserir el software desenvolupat en un paquet comercial per a ús dels professionals en projectes de trànsit i transport i per a tècnics de les administracions responsables de la gestió del trànsit.

El segon projecte és MOBITRANS (Tecnologies innovadores d’informació al viatger per fomentar la mobilitat urbana sostenible), per crear un prototipus experimental de sistema integral de planificació de viatges, interactiu, i que servirà de suport a la presa de decisions per a la selecció d’itineraris i modes de transport alternatius de manera que afavoreixi la intermodalitat.

El tercer projecte és REPLICA (Xarxa espanyola de plataformes logístiques intermodals per a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat ambiental del transport de mercaderies). Es dissenya un software per fer més sostenible i competitiu el transport de mercaderies. Per això s’analitzaran les característiques del sector a Espanya, es determinaran les característiques funcionals òptimes que han de complir aquestes infraestructures per racionalitzar la gestió del sector i es dissenyarà una xarxa nacional coordinada de centres logístics que optimitzin les xarxes nacionals d’aquest tipus de transport. Els resultats dotaran d’una eina útil de valoració dels efectes en el sector i, indirectament, en el teixit econòmic bàsic del país i en les oportunitats de treball que es deriven de les seves inversions.

En els tres projecte participen els grups de recerca CENIT (Centre d’Innovació del Transport, consorci format per la UPC i la Generalitat de Catalunya) i PROMALS (Grup de Recerca en Programació Matemàtica, Logística i Simulació del Departament d’Estadística i Operació Operativa de la UPC). I els responsables són Francesc Robusté,del Departament d’Infraestructura del Transport i del Territori i director del CENIT, i Jaume Barceló, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa.

Sistema de navegació GPS/Galileo d’alta precisió
Aquest és un projecte per consolidar i desplegar un nou concepte de navegació per satèl·lit (GPS/Galileo), molt precís, per al continent europeu. El sistema, anomenat Wide Area Real Time Kinematic, WARTK, fa viable un posicionament amb errors de pocs centímetres a nivell continental. A més, aquest servei d’alta precisió es pot dur a terme fent servir, bàsicament, la infraestructura d’estacions de referència ja desplegada pel sistema europeu EGNOS desenvolupat per a l’ESA per Aviació Civil.

S’anomena GNSS High Accuracy and Integrity Service i el du a terme el Grup d’Astronomia i Geomàtica de la UPC (gAGE/UPC) per a l’Agència Espacial Europea (ESA).  El responsable és Jaume Sanz, del Departament de Matemàtica Aplicada IV de la UPC.

Sensors per a la gestió de les ciutats
S’enginyaran productes i serveis en l’àmbit de les xarxes de sensors sense fils aplicades a la gestió de l’espai urbà. El projecte neix de la col·laboració del grup de recerca Antennalab i de les empreses Grup IVIRON SL i SantaCole SL que, a través de l’empresa URBIOTICA SL, defineix, desenvolupa, produeix i comercialitza els productes. El responsable és Jordi Romeu, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC.

BAIP 2020 i Espanya VIRTUAL
Es desenvolupen noves tècniques de visualització immersiva i de realitat virtual per al disseny de nous vaixells de pesca altament innovadors i per la reproducció virtual en 3D de ciutats. Els treballs de recerca formen part, d’una banda, del projecte CENIT ‘Baip 2020’, en el qual participa el grup de recerca Moving de la UPC, que desenvoluparà productes objecte d’explotació per part de l’empresa Sener. D’altra banda, s’investiga pel projecte CENIT ‘España Virtual’ en el camp de la inspecció en temps real del terreny i de les ciutats.  El responsable és Pere Brunet, del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Planificació horària i assignació de tasques
El projecte Rational Time se centra en la definició d’algorismes matemàtics que resolen l’organització del temps de treball per a problemes concrets. Es fa servir un mètode d’anàlisi basat amb la planificació anual, la programació d’horaris i l’assignació de tasques.
Aquesta recerca la du a terme el grup d’Enginyeria d’Organització Industrial, que ha creat l’spin off Rational Time SL. centrada en aquest tema de recerca.
La durada del projecte, en una primera fase, s’estima en tres anys i, a mida que es vagin detectant les necessitats del mercat, Rational Time encarregarà a la UPC el desenvolupament de models matemàtics concrets. El responsable és Albert Corominas, del Departament d’Organització d’Empreses de la UPC.

Models predictius i simulacions d’enginyeria en nanotecnologia
El projecte consisteix a dissenyar tres sistemes de simulació de sistemes complexos (nanotubs de carboni, membranes lipídiques i materials ferroelèctrics) realment predictius, que permetin establir una connexió directa amb els experiments i els sistemes reals d’enginyeria. Mitjançant la modelització matemàtica, el càlcul científic, la supercomputació i l’aprenentatge automàtic, es desenvoluparan eines realment quantitatives en el procés científic i d’enginyeria. El responsable és Marino Arroyo, del Departament de Matemàtica Aplicada III.Segueix-nos a Twitter Obriu l'enllaç en una finestra nova
És notícia
Comunicat de condemna de la UPC a l'atemptat de Barcelona [llegir +]
Imatge de la passada edició del WomENcourage 200 ‘dones TIC’ d’arreu del món es reuneixen a la UPC amb motiu del congrés womENcourage La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) acull, del 6 al 8 de setembre, el congrés ... [llegir +]
Acte de signatura del SIITC Impuls a la creació del Sistema d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya La Generalitat de Catalunya ha signat, el 28 de juliol, un acord amb nou universitats catalanes, ... [llegir +]
Amb la col·laboració de:
Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia Any de la Ciència 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies Obriu l'enllaç en una finestra nova.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech