You are here: Home > What we do

What we do

L' Oficina de Mitjans (MAC) és el departament responsable de la projecció i la garantia d'una imatge positiva de la UPC a la societat, d'acord amb les línies estratègiques establertes pel consell d'administració.
Les eines per a la projecció d'aquesta imatge són els diferents productes de comunicacions internes i externes desenvolupat pel mètode obert de coordinació en diferents formats i en diferents suports, en particular en relació amb els mitjans de comunicació.
 

El que oferim
 • Avaluació de l'impacte i la importància dels mitjans d'informació
 • Com comunicar ia qui comunicar a
 • Avaluació estratègica i la capacitació en la comunicació externa i interna

Accions adreçades als mitjans de comunicació
 • Campanyes de comunicació dirigides:
  • distribució de comunicats de premsa als mitjans de comunicació i la publicació en revistes especialitzades.
  • organització de campanyes: crida a conferències de premsa, rodes de premsa, esmorzars de premsa, entrevistes personalitzades amb periodistes articles, columnes d'opinió.
  • elaboració d'altres continguts periodístics.
  • seguiment de premsa, Internet i televisió de cobertura: retalls de premsa.
 • Peticions que abasta des dels periodistes a la carta, en funció del valor de notícies i el paper de la UPC com a font d'informació.

Accions dirigides a PRT, ASP i departaments 
 • Avaluació de personal docent i investigador (PDI) i del personal d'administració i serveis (ASP) dels diferents departaments per a campanyes, esdeveniments o entrevistes específiques amb els mitjans de comunicació.
 • Seminaris de formació sobre comunicació per al PRT i ASP.
 • Reunions a gran escala entre el professorat i periodistes per discutir la popularització de la ciència.

Espais i serveis digitals
 • Sala de Premsa . Es tracta d'un espai digital adreçat especialment als mitjans de comunicació. 
  La sala de premsa s'ha desenvolupat amb una subvenció de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (Fundació Espanyola de la Ciència i Tecnologia, FECYT) amb motiu de l'Any de la Ciència 2007, i formes part d'una de les activitats de l'OMC com a Unitat de Cultura Científica. www.upc.edu/saladepremsa
 • La secció de notícies de la pàgina principal de la universitat s'actualitza en forma regular base i ofereix la subscripció a feeds RSS de les principals notícies.
  www.upc.edu/eng
 • Actualització dels càrrecs institucionals al lloc web de la UPC

Publicacions periòdiques

Unitat de Cultura Ciència - Ciències de la Informació i el Servei de Notícies

Com a resultat de la subvenció concedida per la FECYT amb motiu de l'Any de la Ciència 2007, l'OMC forma part de la xarxa d'Unitats de Cultura Científica creat pel Ministeri d'Educació i Ciència amb l'objectiu d'augmentar la presència d'informació científica de qualitat en els mitjans de comunicació i apropar la ciència a la societat.

A més de la distribució d'informació científica a través dels canals de la sala de premsa, el mètode obert de coordinació, com una Unitat de Cultura Ciència, distribueix notícies i continguts multimèdia en la investigació duta a terme a la universitat a través de la plataforma d'informació científica i el servei de notícies, destinat als mitjans de comunicació, la la ciència i la comunitat educativa, el públic i les empreses espanyoles. La plataforma també fa possible la publicació de la investigació a través de xarxes internacionals, com Alfa Galileu, i alerta d'Eureka.

www.plataformasinc.es

In collaboration with:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Science Year 2007 Ministerio de Ciencia e Innovación
This website uses cookies to offer you the best experience and service. If you continue browsing, it is understood that you accept our cookies policy Open link in new window.
Oficina de Mitjans de Comunicació.
C/ Jordi Girona 31, 08034 Barcelona Tel.: +34 93 401 61 43
oficina.mitjans.comunicacio@(upc.edu)
© UPC Open link in new window. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech