Vés al contingut (premeu Retorn)

Cursos d'idiomes subvencionats per al PDI i PAS

Consulta'ns

 

 

Oferta de formació en idiomes

 


 • Merit School ofereix programes de formació finançats i promoguts pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya adreçats a treballadors en actiu.
 • El PDI i el PAS s'hi pot inscriure de manera individual i gratuïta.
 • Places limitades.
 • Cursos d'anglès, francès i alemany de 60 a 75 hores.
 • Al Campus Nord, Escola Industrial, Sant Cugat i altres llocs de Barcelona.
 • Inici dels cursos: febrer de 2016.
 • Durada d'aquesta convocatòria 2016: final de juliol de 2016.
 • Nova convocatòria 2017: pendent de confirmar.
 • Horaris, grups i inscripció a Merit School

 

Mesures de la UPC per a l'acreditació oficial

 

Amb l'objectiu de promoure l'acreditació per mitjà de certificats oficials de la competència en anglès del personal, la UPC preveu dues mesures complementàries.


(1) SLT

Emetre un certificat del Programa d’idiomes de la UPC, coordinat pel Servei de Llengües i Terminologia, per la superació dels cursos d'anglès de l'oferta del Consorci realitzada a través de Merit School corresponents als nivells B1.2 i B2.2 del Marc europeu.

 • El nivell assolit en els cursos B1.D o B2.D d'anglès de l'oferta equival al nivell 4 (B1.2) i al nivell 6 (B2.2), respectivament, del Programa d'idiomes de la UPC.
 • Per obtenir el certificat oficial cal superar sempre l'examen final del curs, que avalua les quatre destreses lingüístiques (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita i ús de la llengua).
 • Els certificats del Programa d’idiomes de la UPC tenen validesa oficial a tots els efectes a les universitats i l’Administració de Catalunya. Consulta la Taula de certificats oficials del CIC.

 

(2) ICE + SLT

Facilitar l’obtenció del certificat del nivell C1.2 del Marc europeu al PDI, com a mesura per assolir la competència lingüística òptima per impartir docència en anglès.

 • El PDI que tingui el nivell C1.1 d’anglès podrà optar a un curs gratuït de 100 h del Programa d’idiomes de la UPC, que permet obtenir el certificat amb validesa oficial del nivell C1.2.
 • El nivell C1.1 es considera assolit si es presenta el diploma de superació de l’últim curs de l’oferta del Consorci realitzada a través de Merit School.
 • També s’hi pot optar si s’ha superat el nivell 7 del Programa d’idiomes de la UPC, si és el curs a què correspon accedir directament segons la prova de nivell o si es disposa d’un certificat de superació d’un curs de nivell C1.1 d’un organisme inclòs en la Taula de certificats oficials del CIC.
 • Aquest curs està finançat pel Programa d’idiomes de la UPC i pel Pla de formació del PDI, que coordina l’ICE, i es pot dur a terme durant el curs 2015-2016 i 2016-2017.
 • Places limitades. En cas que calgui, es prioritzà el professorat que ja imparteix docència en anglès i atenent les necessitats docents dels centres.

 

Recorda que de manera permanent el PDI i PAS de la UPC té un 50 % de descompte en els cursos de 100 h de Merit School i UniCor Languages, a través dels quals pots aconseguir un certificat UPC amb validesa oficial + info