Vés al contingut (premeu Retorn)

Acreditació de la competència i requisit B2

Vídeo dels serveis i recursos lingüístics per als estudiants

Informació adreçada als centres sobre les novetats en l'acreditació de la competència en terceres llengües i el requisit de nivell B2 en els graus per al curs 2015-2016. Novembre 2015

 

Informació als estudiants

La setmana del 16 de novembre s'enviaran correus electrònics als estudiants de grau que van accedir a la universitat a partir del curs 2014-15 per informar-los sobre el requisit B2 i sobre els ajuts i serveis lingüístics de suport.

La principal novetat respecte al curs passat és que la prova per a la diagnosi de nivell que vam fer el curs passat s’ha substituït per una informació bàsica en què la nota d’idioma obtinguda a les PAU serveix per orientar l’estudiant sobre el seu nivell aproximat en relació al B2, que és l’objectiu a assolir.

Ajuts per a cursos i exàmens

Es mantenen els ajuts econòmics per a cursos i exàmens d’idiomes, tant els de la UPC com els ajuts Parla3 de la Generalitat, que es van publicar al DOGC el 7 de novembre.

És interessant remarcar que els estudiants de grau amb requisit que s’inscriuen a cursos del Programa d’idiomes de la UPC tenen al seu abast diversos ajuts econòmics que sumats representen 700 € de descompte per a cursos de 100 h. El CLUC, Certificat de llengües de les universitats de Catalunya, té ajuts que permeten que la prova superada tingui un preu de 25 €.

Certificats de la UPC

El Programa d’idiomes de la UPC, coordinat pel Servei de Llengües i Terminologia, emet els certificats de la UPC amb validesa oficial per cursos superats a Merit School i Unicor Languages (Vilanova i la Geltrú) d’acord amb els estàndards fixats per la UPC i les condicions del CIC publicades al DOGC sobre certificació oficial de coneixements d’idiomes.

A partir d'aquest curs, els estudiants que hagin cursat 9 ECTS corresponents a assignatures de la Secció d'Anglès del Departament de Projectes a l'Enginyeria i que superin una prova de nivell B2 específica, que aplica els estàndards i condicions esmentats, també obtindran el certificat de la UPC amb validesa oficial.

La taula de certificats de la UPC ha estat substituïda per la taula de certificats d’idiomes publicada al DOGC, d’aplicació a totes les universitats catalanes, que inclou les quatre llengües considerades per a l’acreditació del requisit B2: alemany, anglès, francès i italià.

 

Més informació

Amplia tota la informació a la pàgina web per als estudiants sobre el requisit de B2

Consulta el fullet del Programa d'idiomes de la UPC del curs 2015-2016