Vés al contingut (premeu Retorn)

Taula de certificats acreditatius d'anglès. PAS UPC

 

 

Certificats del nivell B1 al C2, de l'Acord del CIC

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2
Departament d’Ensenyament. EOI Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell avançat Certificat de nivell C1
Universitats de Catalunya
Calendari d'exàmens a la UPC

CLUC B1

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

 

Nivell 4 del Programa d'idiomes de la UPC

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Nivell 6 del Programa d'idiomes de la UPCCertificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

 

Nivell 8 del Programa d'idiomes de la UPC

Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

Calendari d'exàmens a la UPC

 

 

IDP IELTS AustraliaUniversity of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

PET (Pass or Pass with Merit)

 

BEC Preliminary (Business English Certificate)

 

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

 

 

FCE (First Certificate in English)

BEC Vantage (Business English Certificate)

 

 

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

 

 

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

CAE (Certificate in Advanced English)

 

BEC Higher (Business English Certificate)

 

 

 

IELTS de 7 a 8 punts (InternationalEnglish Language Testing System)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

 

 

 

 

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Trinity College London
ISE I (Integrated Skills in English Certificate) ISE II (Integrated Skills in English Certificate) ISE III (Integrated Skills in English Certificate) ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)
Educational Testing Service (ETS) (*)

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

 

TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)

TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)
TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)
British Council
APTIS B1 APTIS B2 APTIS C1
Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 2

 

PTE Academic 43 a 58

PTE General Level 3

 

PTE Academic 59 a 75

PTE General Level 4

PTE Academic 76 a 84
PTE General Level 5

PTE Academic >85
Pearson - LCCI LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1 / LCCI ELSA B1
Pearson - LCCI LCCI English for Business 2 LCCI English for Business 3 LCCI English for Business 4
Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc) telc English B1 telc English B2 telc English C1 telc English C2
CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)
BULATS 40-59 (Business Language Testing Service) BULATS 60-74 (Business Language Testing Service) BULATS 75-89 (Business Language Testing Service) BULATS 90-100 (Business Language Testing Service)
Certificats homologats UNIcert
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3/4
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
University of Oxford - Oxford Test of English 81-110 111-140
(*) L'empresa TOEFL revisa les seves puntuacions cada trimestre i les acopla segons el nombre de candidats i resultats.
La puntuació vàlida definitiva serà la que consti a la pàgina oficial de TOEFL (enllaç).

 

 

Certificats del nivell A2, admesos per ACLES

Institució/Organisme
A2
Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles A2
Certificats homologats UNIcert Bassis
Escola Oficial d'Idiomes (RD 1629/2006) Bàsic
Escola Oficial d'Idiomes (LO 8/2013) Nivell A2

Cambridge General English Exams

Key English Test (KET)

Cambridge International English Language Testing Service (IELTS)

3,5

Business Language Testing Service (BULATS) (Req. superació de les 4 macrodestreses)

20-39

Test Of English for International Communications (TOEIC) (Req. superació de les 4 macrodestreses)

Listening

Reading

Speaking

Writing

 

 

110-270

115-270

90-110

70-110

The European Language Certificates (TELC)
TELCA2
Trinity College Integrated Skills in English (ISE)
ISE0
University of Oxford - Oxford Test of English (OTE) (Req. superació de les 4 macrodestreses)
51-80
Anglia Examinations (Req. superació de les 4 macrodestreses)

Elementary

Practical Business

 

Titulacions universitàries i títols de batxillerat

 

S'accepten també les titulacions següents:

  • Titulacions universitàries que tenen per objecte l’estudi de l'anglès, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d’aprenentatge d’anglès i que en aquest aprenentatge s’avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
  • Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l’estranger en què la llengua vehicular d’aquests estudis sigui l'anglès. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d’un certificat d’estudis que n’indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l’acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s’ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s’han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis sigui l'anglès.
  • Títols de batxillerat o assimilats d’escoles autoritzades d’altres països cursats a l’Estat espanyol, com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxiller. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser l'anglès.