Vés al contingut (premeu Retorn)

Aliances

 

L'SLT és membre de les associacions, comissions i grups de treball següents:

Associacions catalanes i internacionals

Associació espanyola que agrupa centres universitaris dedicats a l'ensenyament-aprenentatge de llengües modernes ACLES forma part de la confederació europea CERCLES (Confederació Europea de Centres de Llengües d’Educació Superior), que agrupa associacions de 22 països d’Europa. La UPC n’és membre a través de l’SLT.

Associació española creada per iniciativa de persones i institucions interessades en l'estudi de la terminologia i els llenguatges d'especialitat, i en l'elaboració i consulta de recursos terminològics principalment en espanyol i també en altres llengües com ara el gallec, el basc i el català. Anualment, AETER organitza una jornada sobre terminologia. L'SLT n'és membre des de l'any 2011.

Confederació d'associacions europees de centres i serveis de llengües, escoles, facultats i departaments d'educació superior que es dediquen a l'aprenentatge de llengües.

Fundació que promou l'ús de la llengua i la cultura catalanes en els àmbits tècnic i científic.

Grup de treball dels departaments de llengües de les universitats franceses amb estudis de telecomunicació que organitza bianualment el Col·loqui Internacional GLAT sobre llenguatges d'especialitat. El primer col·loqui que es va celebrar fora de França va ser a la UPC l’any 2004 i es va organitzar conjuntament amb l’SLT. Actualment, Sílvia Llovera forma part del Comitè d'Organització del Col·loqui.

Associació de traductors i correctors que treballen en diversos camps de la comunicació en llengua anglesa. Ofereix cursos de formació permanent i organitza una conferència anual. Actualment, Alan Lounds és el president del MET.

Xarxa panllatina de terminologia que agrupa persones, institucions i organismes de països de llengües neollatines que treballen en l'àmbit de la terminologia. L’SLT n’és membre indirecte com a integrant de la Xarxa Vives d'Universitats i també membre directe com a SLT de la Universitat Politècnica de Catalunya. En ambdós casos Marta de Blas n’és la representant.


XIII Jornada Científica Realiter (IEC,TERMCAT, UPC), Barcelona, 6 i 7 d'octubre

Associació que promou la terminologia en llengua catalana en els àmbits científic i tècnic, mitjançant activitats com ara l’organització de jornades, seminaris i publicacions. Actualment, Sílvia Llovera forma part de la Junta Directiva.

 

Comissions i grups de treball interuniversitaris

Comissió formada pels serveis lingüístics de les universitats públiques i privades de Catalunya, que coordina els exàmens oficials i els programes de formació de llengua catalana a les universitats. Marta de Blas hi representa la UPC.

 

Comissió formada pels responsables dels serveis lingüístics de les universitats de parla catalana, que impulsa objectius i actuacions vinculats a la política lingüística universitària i, especialment, mesures de foment de la llengua catalana. Marta de Blas hi representa la UPC.

 

Grup de treball format pels serveis lingüístics de la UAB, la UB, la UdL, la UdV, la UIC, la UPC i la URV, que organitza activitats d'acollida lingüística i cultural, accions de promoció del multilingüisme i enquestes sobre les actituds, el coneixement i els usos de les llengües a les universitats.

 

Grup de treball format pels serveis lingüístics de la UAB, la UB, la UiB, la UJI, la UPC, la UPV i la UV, que desenvolupa i comparteix recursos terminològics i de nomenclatures. Actualment Marta de Blas és la coordinadora del grup i Sílvia Llovera n'és la secretària.

 

Grup de treball i intercanvi d'experiències sobre competències genèriques i específiques a la universitat, que organitza cursos, jornades i tallers i participa en activitats interuniversitàries centrades en l'àmbit de les competències.

Convenis i contractes

Conveni de col·laboració entre les universitats públiques i privades de Catalunya en formació en llengua catalana, que preveu l'elaboració d'exàmens oficials, l'organització de les proves corresponents i el reconeixement dels títols emesos.

 

Conveni per a la publicació d'obres terminològiques de l'SLT al Cercaterm.
Conveni per a la publicació de la col·lecció de diccionaris enciclopèdics.
Conveni TERMCAT i XVU per a la col·laboració en matèria de terminologia.

 

Campus de Terrassa, Merit School.
Vilanova i la Geltrú, UniCor Languages.
Resta de campus, Merit School.