Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 17 | Següent > | Darrera
[20 de 332]

(CA) AAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Consell d'Acreditació d'Àustria
(ES) AAC; Consejo de Acreditación Austríaco
(EN) AAC; Austrian Accreditation Council
(CA) abandonament d'estudis m [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(ES) abandono de estudios m
(EN) dropping out n
(FR) abandon d'études m
(CA) abandonar [Mobilitat i projecció internacional:Tràmits administratius]
(ES) abandonar v tr
(EN) withdraw v
(CA) ABP [sigla] m [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. aprenentatge basat en problemes
(ES) ABP [sigla]; aprendizaje basado en problemas
(EN) PBL [sigla]; problem-based learning
(FR) APP [sigla]; apprentissage par problèmes
Aprenentatge i instrucció en què l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(CA) Acadèmia Manipal d'Educació Superior [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Àsia]
(ES) Academia Manipal de Educación Superior
(EN) Manipal Academy of Higher Education
(CA) Acadèmia Nacional de Ciències [Organismes i entitats]
(ES) Academia Nacional de Ciencias
(EN) National Academy of Science
(CA) acadèmic corresponent / acadèmica corresponent [Comunitat universitària]
sin. corresponent
(ES) académico correspondiente / acadèmica correspondiente; correspondiente
(CA) ACAP [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agència de Qualitat, Acreditació i Prospectiva de les Universitats de Madrid
(ES) ACAP; Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid
(EN) Quality, Accreditation and Future Studies Agency for the Universities of Madrid
(CA) accés [Estudis:Doctorat]
(ES) acceso
(EN) access
Possibilitat d'una persona d'accedir a un programa oficial de doctorat pel fet de complir els requisits legals.
(CA) accés a l'educació superior m [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(ES) acceso a la educación superior
(EN) access to higher education
(FR) accès à l'enseignement supérieur
Dret d'un candidat qualificat a sol·licitar el possible ingrés en una institució d'educació superior.
(CA) accèssit [Dimensió social i política:Premis i concursos]
(ES) accésit
(CA) ACECAU [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agència Canària d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació Universitària
(ES) ACECAU [sigla]; Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(EN) ACECAU [sigla]; Quality Assessment and University Accreditation Agency of the Canary Islands
(CA) acollida [Dimensió social i política]
sin. acolliment
(ES) acogida; bienvenida
(EN) induction; reception; welcome
(CA) acollida d'estudiants [Internacionalització]
(ES) acogida de estudiantes; bienvenida de estudiantes
(EN) student induction
(CA) acollida de col·lectius internacionals [Internacionalització]
(ES) acogida de colectivos Internacionales
(CA) acolliment [Dimensió social i política]
sin. acollida
(ES) acogida; bienvenida
(EN) induction; reception; welcome
(CA) acord m [Mobilitat i projecció internacional:Documentació acadèmica]
sin. conveni
(ES) acuerdo m; convenio
(EN) agreement n
(CA) acord bilateral m [Mobilitat i projecció internacional:Documentació acadèmica]
sin. conveni bilateral
(ES) acuerdo bilateral m; convenio bilateral
(EN) bilateral agreement n
(FR) accord bilatéral
Conveni entre dos centres educatius, institucions o organitzacions mitjançant el qual ambdues parts es comprometen a fer conjuntament activitats en l'àmbit de l'aprenentatge permanent.
(CA) acord d'estudis m [Mobilitat i projecció internacional:Documentació acadèmica]
sin. contracte d'estudis
(ES) acuerdo de estudios m; contrato de estudios
(EN) learning agreement n
(CA) acord de col·laboració m pl [Mobilitat i projecció internacional:Documentació acadèmica]
(ES) acuerdo de colaboración m pl
(EN) partnership agreement n pl

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 17 | Següent > | Darrera
[20 de 332]