Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 17 | Següent > | Darrera
[20 de 339]

(ES) AAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Consejo de Acreditación Austríaco
(CA) AAC; Consell d'Acreditació d'Àustria
(EN) AAC; Austrian Accreditation Council
(ES) abandonar v tr [Mobilitat i projecció internacional:Tràmits administratius]
(CA) abandonar
(EN) withdraw v
(ES) abandono de estudios m [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) abandonament d'estudis m
(EN) dropping out n
(FR) abandon d'études m
(ES) ABP [sigla] [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. aprendizaje basado en problemas
(CA) ABP [sigla] m; aprenentatge basat en problemes
(EN) PBL [sigla]; problem-based learning
(FR) APP [sigla]; apprentissage par problèmes
Aprenentatge i instrucció en què l'alumnat estudia i intenta resoldre problemes reals o hipotètics en grups petits i sota la supervisió d'un tutor. (Font: GLOSUIB)
(ES) Academia Manipal de Educación Superior [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Àsia]
(CA) Acadèmia Manipal d'Educació Superior
(EN) Manipal Academy of Higher Education
(ES) Academia Nacional de Ciencias [Organismes i entitats]
(CA) Acadèmia Nacional de Ciències
(EN) National Academy of Science
(ES) académico correspondiente / acadèmica correspondiente [Comunitat universitària]
sin. correspondiente
(CA) acadèmic corresponent / acadèmica corresponent; corresponent
(ES) ACAP [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid
(CA) ACAP; Agència de Qualitat, Acreditació i Prospectiva de les Universitats de Madrid
(EN) Quality, Accreditation and Future Studies Agency for the Universities of Madrid
(ES) accésit [Dimensió social i política:Premis i concursos]
(CA) accèssit
(ES) acceso [Estudis:Doctorat]
(CA) accés
(EN) access
Possibilitat d'una persona d'accedir a un programa oficial de doctorat pel fet de complir els requisits legals.
(ES) acceso a la educación superior [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) accés a l'educació superior m
(EN) access to higher education
(FR) accès à l'enseignement supérieur
Dret d'un candidat qualificat a sol·licitar el possible ingrés en una institució d'educació superior.
(ES) ACECAU [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria
(CA) ACECAU [sigla]; Agència Canària d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació Universitària
(EN) ACECAU [sigla]; Quality Assessment and University Accreditation Agency of the Canary Islands
(ES) acogida [Dimensió social i política]
sin. bienvenida
(CA) acollida; acolliment
(EN) induction; reception; welcome
(ES) acogida de colectivos Internacionales [Internacionalització]
(CA) acollida de col·lectius internacionals
(ES) acogida de estudiantes [Internacionalització]
sin. bienvenida de estudiantes
(CA) acollida d'estudiants
(EN) student induction
(ES) ACPUA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón
(CA) ACPUA; Agència de Qualitat i Prospectiva Universitària d'Aragó
(EN) University Quality and Future Studies Agency of Aragon
(ES) ACQUIN [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Instituto de Acreditación, Certificación y Control de la Calidad
(CA) ACQUIN [sigla]; Institut d'Acreditació, Certificació i Control de la Qualitat
(EN) Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute; ACQUIN [sigla]
(ES) acreditación [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) acreditació f
(EN) accreditation
(FR) accréditation
Procés amb què es comprova l'acompliment d'una sèrie de requisits d'assegurament de la qualitat establerts prèviament.
(ES) acreditación f [Mobilitat i projecció internacional:Tràmits administratius]
(CA) acreditació f
(EN) accreditation n
(FR) accréditation
(ES) acreditación de aprendizajes previos f [Mobilitat i projecció internacional]
sin. acreditación del aprendizaje previo
(CA) acreditació dels coneixements previs
(EN) accreditation of prior learning n; APL [sigla]
(FR) validation des acquis antérieurs
Procés pel qual una institució d'educació superior atorga uns crèdits a un estudiant d'una titulació determinada, basats en coneixements i habilitats adquirits amb l'experiència, la pràctica laboral o altres experiències prèvies ja siguin formals, no formals o informals.
Nota: Cada universitat estableix un nombre màxim de crèdits que poden obtenir-se per aquesta via.

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 17 | Següent > | Darrera
[20 de 339]