Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 20 | Següent > | Darrera
[20 de 385]

(EN) A [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. excellent
(CA) excel·lent m
(ES) sobresaliente m
(FR) mention très bien f
(EN) A with honours n [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. distinction
(CA) matrícula d'honor f
(ES) matrícula de honor f
(EN) A3 Chair [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Càtedra A3
(ES) Cátedra A3
CÀTEDRA A3
(EN) A3 Chair in Leather, Fashion and Textile Innovation [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra A3 d’Innovació en Cuir, Moda i Tèxtils
(ES) Cátedra A3 de Innovación en Cuero, Moda y Textiles
(EN) AAAC [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Association of Accrediting Agencies of Canada
(CA) Associació d'Agències d'Acreditació del Canadà
(ES) Asociación de Agencias Acreditadoras de Canadá
(EN) AAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Austrian Accreditation Council
(CA) AAC; Consell d'Acreditació d'Àustria
(ES) AAC; Consejo de Acreditación Austríaco
(EN) AAC [sigla] [Organisme]
sin. Academic Advisory Committee
(ES) Comité Académico Asesor
(EN) AACCUP [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Accrediting Agency of Chartered Colleges and Universities in the Philippines
(ES) Agencia Acreditadora de Escuelas Universitarias y Universidades Homologadas de Filipinas
(EN) AAOU [sigla] [Organisme]
sin. Asian Association of Open Universities
(ES) Asociación Asiática de Universidades Abiertas
(EN) AAU [sigla] [Organisme]
sin. Academic Audit Unit
(ES) Unidad de Auditoría Académica
(EN) AB [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Accreditation Board
(CA) Consell d'Acreditació
(ES) Consejo de Acreditación
(EN) Abat Oliba CEU University [Institucions educatives:Institucions d'educació superior_Europa]
(CA) Universitat Abat Oliba CEU
(ES) Universidad Abat Oliva CEU
(EN) ABCD [sigla]
sin. asset-based community development; community-based development
(CA) desenvolupament basat en la comunitat
(ES) desarrollo con base comunitaria
(EN) Abertis Chair in Transport Infrastructure Management [Estructura de la UPC:Càtedres i aules universitàries]
(CA) Càtedra Abertis de Gestió d'Infraestructures de Transport
(ES) Cátedra Abertis de Gestión de Infraestructuras de Transporte
Nota: Càtedra creada per la Universitat Politècnica de Catalunya i la corporació d'infraestructures Abertis.
(EN) ABET [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Accreditation Board for Engineering and Technology
(CA) Consell d'Acreditació d'Enginyeria i Tecnologia
(ES) Consejo de Acreditación de Ingeniería y Tecnología
(EN) absent adj [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) no presentat / no presentada loc adj; NP [sigla]
(ES) no presentado / no presentada loc adj; NP [sigla]
(FR) absent / absente adj
(EN) academic advisor
(CA) assessor acadèmic / assessora acadèmica
(ES) asesor académico / asesora académica
(EN) Academic Advisory Committee [Organisme]
sin. AAC [sigla]
(ES) Comité Académico Asesor
(EN) Academic Area [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Àrees]
(CA) Àrea Acadèmica
(ES) Area Académica
AA
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) academic assessment committee [Avaluació, Acreditació i certificació]
(CA) comissió d'avaluació acadèmica
(ES) comisión de evaluación académica
CAA

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 20 | Següent > | Darrera
[20 de 385]