Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 4 | Següent > | Darrera
[20 de 67]

(CA) baixa oficial (d'una assignatura) f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) baja oficial (de una asignatura) f
(EN) withdrawal (from a course)
(CA) baixa temporal del programa [Estudis:Doctorat]
(ES) baja temporal del programa
(EN) temporary withdrawal from the programme
Baixa justificada del programa de doctorat sol·licitada pel doctorand que cursa els estudis a temps complet per a un període màxim d'un any, prorrogable un any més. En el cas dels estudis a temps parcial, la pròrroga es pot autoritzar per a dos anys més i, excepcionalment, pot ampliar-se a un altre any addicional.
(CA) Banc de Sang i Teixits [Recerca:Grups i centres]
sin. BST
(ES) Banco de Sangre y Tejidos; BST
(EN) Blood and Tissue Bank
Nota: Nom actual de l'anomenat anteriorment “Centre de Transfusió i Bancs de Teixits”.
(CA) Banc Mundial [Organismes i entitats]
(ES) Banco Mundial
(EN) World Bank
(CA) BAPP [Recerca:Grups i centres]
sin. Bioanàlisis, Farmacologia i Proteòmica
(ES) BAPP; Bioanálisis, Farmacología y Proteómica
(EN) BAPP; Bioanalysis, Pharmacology and Proteomics
(CA) Barcelona Activa [Recerca:Parcs científics i tecnològics]
sin. Parc Tecnològic Barcelona Nord
(ES) Parque Tecnológico Barcelona Norte
(EN) North Barcelona Technology Park
(CA) Barcelona Innovació Tecnològica
sin. b_TEC
(ES) Barcelona Innovació Tecnològica; b_TEC
(EN) Barcelona Technological Innovation; b_TEC
(CA) Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación [Estructura de la UPC:Entitats vinculades] [Recerca:Grups i centres]
sin. BSC
(ES) Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación; BSC
(EN) Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación
BSC-CNS
(CA) baremació [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(ES) baremación
(EN) scaling
(CA) basat en el coneixement [Miscel·lània]
(ES) basado en el conocimiento
(EN) knowledge-driven
(CA) batxillerat m [Estudis:Classificació i tipologia]
(ES) bachillerato m
(EN) upper secondary school education n
(FR) études secondaires m; baccalauréat
(CA) bé públic
(ES) bien público
(EN) social good
(CA) beca f [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
sin. ajut
(ES) ayuda; beca f
(EN) grant; scholarship
(FR) bourse d'études f
Assignació econòmica que rep un estudiant per contribuir al finançament dels estudis.
(CA) beca calculada en funció de la renda familiar [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(ES) beca calculada en función de la renta familiar
(EN) means-tested grant
(CA) beca calculada en funció de les necessitats familiars [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(ES) beca calculada en función de las necesidades familiares
(EN) needs-based grant
(CA) beca de col·laboració [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(ES) beca de colaboración
(EN) collaboration grant
(CA) beca de manutenció f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) beca de manutención f
(EN) maintenance grant n; stipend
Nota: La forma preferent en anglès a la UPC és “maintenance grant”.
(CA) beca Edumaya [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(ES) beca Edumaya
(EN) Edumaya grant
(CA) beca Erasmus f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) beca Erasmus f
(EN) Erasmus grant n
(CA) beca Erasmus Pràctiques [Mobilitat i projecció internacional]
sin. ajut Erasmus Pràctiques
(ES) ayuda Erasmus Prácticas; beca Erasmus Prácticas
(EN) Erasmus Work Placement financial aid; Erasmus Work Placement grant

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 4 | Següent > | Darrera
[20 de 67]