Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 9 | Següent > | Darrera
[20 de 180]

(EN) B [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. good
(CA) notable m
(ES) notable m
(FR) mention bien f
(EN) bachelor's degree
(CA) grau; títol de grau
(ES) título de grado
Títol concedit per una institució d'educació superior a un estudiant que ha completat satisfactòriament els estudis de grau. (Font: GLOSUdG)
Nota: En anglès, quan calgui fer explícit que són estudis EEES es recomana la denominació anglesa "EHEA bachelor's degree".
(EN) bachelor's degree course n pl [Estudis:Classificació i tipologia]
sin. bachelor's degree studies
(CA) estudis de grau m pl; grau
(ES) estudios de grado m pl; grado
(GA) estudos de grao; grao
Estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol de grau i que, d'acord amb la proposta "L'organització dels ensenyaments universitaris a l'Estat espanyol" del Ministeri d'Educació i Ciència, han de tenir una extensió d'entre 180 i 240 crèdits ECTS. Amb els estudis de grau, l'estudiantat ha de rebre una formació general bàsica de l'àrea de coneixement de la titulació i una preparació adequada per a l'exercici professional. (Font: web del MEC)
(EN) bachelor's degree in Aerospace Technology Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
(ES) grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales
Nota: Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 56/2011 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) bachelor's degree in Aerospace Vehicle Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
(ES) grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales
Nota: Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 56/2011 del Consell de Govern de la UPC.
(EN) bachelor's degree in Agricultural Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria Agrícola
(ES) grado en Ingeniería Agrícola
(EN) bachelor's degree in Agricultural, Environmental and Landscape Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge
(ES) grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje
(EN) bachelor's degree in Air Navigation Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria d'Aeronavegació
(ES) grado en Ingeniería de Aeronavegación
(EN) bachelor's degree in Airport Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria d'Aeroports
(ES) grado en Ingeniería de Aeropuertos
(EN) bachelor's degree in Architectural Technology and Building Construction [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
(ES) grado en Arquitectura Técnica y Edificación
Nota: Abans, "grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació".
(EN) bachelor's degree in Audiovisual Media [Denominacions obsoletes]
(CA) grau en Mitjans Audiovisuals
(ES) grado en Medios Audiovisuales
(EN) bachelor's degree in Audiovisual Systems Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
(EN) bachelor's degree in Automotive Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria d'Automoció
(ES) grado en Ingeniería de Automoción
(EN) bachelor's degree in Bioinformatics Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria Bioinformàtica
(ES) grado en Ingeniería Bioinformática
Nota: Grau ofert per al curs 2016-2017.
(EN) bachelor's degree in Biomedical Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria Biomèdica
(ES) grado en Ingeniería Biomédica
(EN) bachelor's degree in Biosystems Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
(ES) grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos
(EN) bachelor's degree in Building Construction [Denominacions obsoletes]
(CA) grau en Edificació
(ES) grado en Edificación
(EN) bachelor's degree in Building Construction Science and Technology [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació
(ES) grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación
(EN) bachelor's degree in Business Administration and Management [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Administració i Direcció d'Empreses
(ES) grado en Administración y Dirección de Empresas
(EN) bachelor's degree in Chemical Engineering [Estudis:Estudis de grau de la UPC]
(CA) grau en Enginyeria Química
(ES) grado en Ingeniería Química

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 9 | Següent > | Darrera
[20 de 180]