Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[14 de 14]

(FR) baccalauréat [Estudis:Classificació i tipologia]
sin. études secondaires m
(CA) batxillerat m
(ES) bachillerato m
(EN) upper secondary school education n
(FR) bâtiment universitaire m [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) aulari m
(ES) aulario m
(EN) classroom building n
(FR) bibliothèque f [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) biblioteca f
(ES) biblioteca f
(EN) library n
(FR) bilan d'études m
(CA) avaluació curricular f
(ES) evaluación curricular f
(EN) curricular assessment n
(FR) bimestre m
(CA) bimestre m
(ES) bimestre m
(EN) two-month period n
(FR) bimestriel / bimestrielle adj
(CA) bimestral adj
(ES) bimestral adj
(EN) bimonthly adj
(FR) bimodal -ale adj
(CA) bimodal adj
(ES) bimodal adj
(FR) biographie langagière
sin. biographie linguistique
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(EN) language biography
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'entesa i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha fet, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(FR) biographie linguistique
sin. biographie langagière
(CA) biografia lingüística
(ES) biografía lingüística
(EN) language biography
Apartat del portafolis europeu de llengües, destinat a l'autoavaluació i la planificació personal, en què es descriuen les experiències de formació en llengües del titular. (Font: NEOL)
Nota: D'acord amb els objectius de l'EEES, el portafolis europeu de llengües és un instrument amb què es pretén promoure el plurilingüisme mitjançant l'aprenentatge de llengües, facilitar la mobilitat per Europa i afavorir l'entesa i la tolerància entre les diferents cultures. A la biografia lingüística cada persona inclou els objectius del seu aprenentatge lingüístic, els cursos de llengua que ha fet, les experiències lingüístiques i multiculturals més significatives que ha viscut i les seves prioritats en l'aprenentatge lingüístic que dugui a terme en el moment de presentar aquest document.
(FR) bourse d'études f [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Ajuts i beques]
(CA) ajut; beca f
(ES) ayuda; beca f
(EN) grant; scholarship
Assignació econòmica que rep un estudiant per contribuir al finançament dels estudis.
(FR) bourse de travail f [Universitat i empresa]
(CA) borsa de treball f
(ES) bolsa de trabajo f
(EN) job bank n
Recurs universitari que recull les demandes i les ofertes de treball relacionades amb les sortides professionals dels seus estudis per fer-les arribar als interessats.
(FR) boursier / boursière [Comunitat universitària] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) becari / becària m i f
(ES) becario / becaria
(EN) grantholder
(FR) budget m [Economia]
(CA) pressupost m
(ES) presupuesto m
(EN) budget n
(FR) budget par programmes m [Economia]
(CA) pressupost per programes m
(ES) presupuesto por programas m
(EN) budget programme n

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[14 de 14]