Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 24 | Següent > | Darrera
[20 de 470]

(EN) C [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. pass n
(CA) aprovat m
(ES) aprobado m
(EN) C-RAC [sigla] [Organisme]
sin. Council of Regional Accrediting Commissions
(ES) Consejo de Comisiones Regionales de Acreditación
(EN) CACEI [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Engineering Education Accreditation Board
(CA) Consell d'Acreditació de l'Ensenyament de l'Enginyeria
(ES) Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(EN) CAIRAT [Recerca:Grups i centres]
sin. Centre for Computer Applications in Architectural and Urban Design
(CA) CAIRAT; Centre d'Aplicacions de la Informàtica a la Representació de l'Arquitectura i el Territori
(ES) CAIRAT; Centro de Aplicaciones de la Informática a la Representación de Arquitectura y Territorio
Nota: Forma part de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès.
(EN) Caixa Terrassa College [Denominacions obsoletes]
(CA) Escola Universitària de Negocis de la Caixa d’Estalvis de Terrassa
(ES) Escuela Universitaria de Negocios de la Caixa d'Estalvis de Terrassa
EUNCET
Nota: Denominació obsoleta. Vegeu "Centre Universitari Euncet Business School".
(EN) calendar day [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) dia natural
(ES) día natural
(EN) call for applications [Estructura dels estudis] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. notification n
(CA) convocatòria f
(ES) convocatoria f
(FR) convocation f
(EN) call for proposals n [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) convocatòria de propostes f
(ES) convocatoria de propuestas f
(EN) CAMES [sigla] [Organisme]
sin. African and Malagasy Council on Higher Education
(ES) Consejo Africano y Malgache de Educación Superior
(EN) campus n [Instal·lacions i espais universitaris]
(CA) campus m
(ES) campus m
(FR) campus m
(EN) Canadian Council of Professional Engineers [Organisme]
sin. CCPE [sigla]
(ES) Consejo Canadiense de Ingenieros Profesionales
(EN) Canadian Engineering Accreditation Board [Organisme]
sin. CEAB [sigla]
(ES) Consejo Canadiense de Acreditación en Ingeniería
(EN) Canadian Psychological Association [Organisme]
sin. CPA [sigla]
(ES) Asociación Canadiense de Psicología
(EN) cancel, to v tr [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) anul·lar v tr
(ES) anular v tr
(FR) annuler v tr
(EN) cancellation n [Informació acadèmica:Tràmits administratius]
(CA) anul·lació f
(ES) anulación f
(FR) annulation f
(EN) cancelled credit n [Estudis:Estructuració i planificació]
(CA) crèdit anul·lat m
(ES) crédito anulado m
(FR) crédit annulé m
(EN) CANQATE [sigla] [Organisme]
sin. Caribbean Area Network for Quality Assurance in Tertiary Education
(ES) Red de la Zona del Caribe para la Garantía de la Calidad en la Educación Terciaria
(EN) capacity building
(CA) desenvolupament de capacitats
(ES) desarrollo de capacidades
(EN) capitation fee
(CA) pagament per capitació
(ES) pago por capitación
(EN) capitation grant [Economia]
(CA) subvenció de capitació
(ES) subvención de capitación

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 24 | Següent > | Darrera
[20 de 470]