Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 14 | Següent > | Darrera
[20 de 274]

(CA) DAC [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació:Documents]
sin. diploma d'ampliació de competències
(ES) diploma de ampliación de competencias
(EN) diploma of further competencies
Modalitat de reconeixement d'especialització en temes estratègics de mercat o de demanda específica d'empreses i organismes de l'àmbit de l'edificació que s'obté amb la tria de crèdits optatius determinats, els continguts dels quals tenen continuïtat en el projecte de fi de grau.
(CA) dades bancàries [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(ES) datos bancarios
(EN) bank details
(CA) dades personals f pl [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) datos personales m pl
(EN) personal data n; personal details
(CA) data límit m [Mobilitat i projecció internacional]
sin. termini
(ES) fecha límite m; plazo
(EN) deadline n
(FR) date limite
(DE) Abschluß
(CA) DBA [Recerca:Grups i centres]
sin. Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris
(ES) Centro de Desarrollos Biotecnológicos y Agroalimentarios; DBA
(EN) BDA; Centre for Biotechnological and Agrifood Developments
(CA) DCEM [sigla] m [Mobilitat i projecció internacional]
sin. doctorat conjunt Erasmus Mundus
(ES) DCEM [sigla] m; doctorado conjunto Erasmus Mundus
(EN) EMJD n [sigla] n; Erasmus Mundus Joint Doctorate
(CA) DEA [sigla]
sin. diploma d'estudis avançats
(ES) DEA; diploma de estudios avanzados
(EN) diploma of advanced studies
(CA) debat crític
(ES) debate crítico
(EN) critical debate
(CA) debilitat [Planificació estratègica]
sin. punt feble
(ES) debilidad; punto débil
(EN) weakness
(CA) declaració d'intencions f [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(ES) declaración personal de propósito
(EN) SOP [sigla]; statement of purpose
(CA) Declaració de Bolonya [Dimensió social i política]
(ES) Declaración de Bolonia
(EN) Bologna Declaration
(FR) Déclaration de Bologne
(GA) Declaración de Boloña
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d'educació superior europeus, en què s'estableix l'espai europeu d'educació superior, previst per a 2010, i es promou el sistema europeu d'educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
- Adopció d'un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
- Adopció d'un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, s'estructura en un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
- Establiment d'un sistema europeu de crèdits (ECTS).
- Promoció de la mobilitat de l'estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles dificultats.
- Promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- Promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
(CA) Declaració de la Sorbona [Dimensió social i política]
(ES) Declaración de la Sorbona
(EN) Sorbonne Declaration
(FR) Déclaration de la Sorbonne
(GA) Declaración da Sorbona
Document signat el 25 de maig de 1988 a París pels ministres responsables d'educació superior d'Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, amb l'objectiu d'aconseguir l'harmonització de l'arquitectura de l'espai europeu d'educació superior. Més endavant, altres països europeus es van adherir a la Declaració. El document se centrava en les propostes següents:
- L'harmonització progressiva del marc general de les titulacions i els cicles de l'espai europeu d'educació superior.
- Un sistema comú de titulacions basat en dos cicles principals -grau (títol de grau) i postgrau (títol de postgrau)-, que ha evolucionat cap a un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat, amb els títols corresponents.
- Promoure i facilitar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, eliminant possibles dificultats i reconeixent les titulacions i qualificacions acadèmiques.
(CA) Declaració de Política Erasmus f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) Declaración de Política Erasmus, DPE [sigla] f
(EN) EPS [sigla] n; Erasmus Policy Statement
(CA) declaració de responsabilitat [Legislació]
(ES) declaración de responsabilidad
(EN) declaration of responsibility
(CA) Declaració de Riad [Dimensió social i política]
(ES) Declaración de Riad
(EN) Riyadh Declaration
(CA) Declaració del mil·lenni [Dimensió social i política]
(ES) Declaración del milenio
(EN) Millennium Declaration
(CA) declaració jurada de solvència econòmica f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) declaración jurada de solvencia económica f
(EN) affidavit of support n; AOS
(CA) Declaració Universal dels Drets Humans [Dimensió social i política]
(ES) Declaración Universal de los Derechos Humanos
(EN) Universal Declaration of Human Rights
(CA) decret de preus [Legislació] [Economia]
(ES) decreto de precios
(EN) decree on fees
(CA) decret llei [Legislació]
(ES) decreto ley
(EN) decree-law

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 14 | Següent > | Darrera
[20 de 274]