Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 14 | Següent > | Darrera
[20 de 264]

(ES) darse de baja (de una asignatura) v tr [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) donar-se de baixa (d'una assignatura) v tr
(EN) drop (a subject) v tr
(ES) datos bancarios [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(CA) dades bancàries
(EN) bank details
(ES) datos personales m pl [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) dades personals f pl
(EN) personal data n; personal details
(ES) DBA [Recerca:Grups i centres]
sin. Centro de Desarrollos Biotecnológicos y Agroalimentarios
(CA) Centre de Desenvolupaments Biotecnològics i Agroalimentaris; DBA
(EN) BDA; Centre for Biotechnological and Agrifood Developments
(ES) DCEM [sigla] m [Mobilitat i projecció internacional]
sin. doctorado conjunto Erasmus Mundus
(CA) DCEM [sigla] m; doctorat conjunt Erasmus Mundus
(EN) EMJD n [sigla] n; Erasmus Mundus Joint Doctorate
(ES) DEA
sin. diploma de estudios avanzados
(CA) DEA [sigla]; diploma d'estudis avançats
(EN) diploma of advanced studies
(ES) debate crítico
(CA) debat crític
(EN) critical debate
(ES) debilidad [Planificació estratègica]
sin. punto débil
(CA) debilitat; punt feble
(EN) weakness
(ES) decanato
(CA) deganat
(EN) office of the dean
(ES) decano / decana [Comunitat universitària:Càrrecs]
(CA) degà / degana
(EN) dean
(ES) Declaración de Bolonia [Dimensió social i política]
(CA) Declaració de Bolonya
(EN) Bologna Declaration
(FR) Déclaration de Bologne
(GA) Declaración de Boloña
Document signat el 19 de juny de 1999 per vint-i-nou ministres responsables d'educació superior europeus, en què s'estableix l'espai europeu d'educació superior, previst per a 2010, i es promou el sistema europeu d'educació superior. En el document es determinen els objectius següents:
- Adopció d'un sistema de titulacions de fàcil interpretació i comparació.
- Adopció d'un sistema de dos cicles principals: grau i postgrau (actualment, s'estructura en un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat).
- Establiment d'un sistema europeu de crèdits (ECTS).
- Promoció de la mobilitat de l'estudiantat, professorat i personal de recerca, eliminant possibles dificultats.
- Promoció de la cooperació europea en l'assegurament de la qualitat.
- Promoció de la dimensió europea en l'educació superior.
(ES) Declaración de la Sorbona [Dimensió social i política]
(CA) Declaració de la Sorbona
(EN) Sorbonne Declaration
(FR) Déclaration de la Sorbonne
(GA) Declaración da Sorbona
Document signat el 25 de maig de 1988 a París pels ministres responsables d'educació superior d'Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit, amb l'objectiu d'aconseguir l'harmonització de l'arquitectura de l'espai europeu d'educació superior. Més endavant, altres països europeus es van adherir a la Declaració. El document se centrava en les propostes següents:
- L'harmonització progressiva del marc general de les titulacions i els cicles de l'espai europeu d'educació superior.
- Un sistema comú de titulacions basat en dos cicles principals -grau (títol de grau) i postgrau (títol de postgrau)-, que ha evolucionat cap a un sistema de tres cicles: grau, màster i doctorat, amb els títols corresponents.
- Promoure i facilitar la mobilitat de l'estudiantat i el professorat, eliminant possibles dificultats i reconeixent les titulacions i qualificacions acadèmiques.
(ES) Declaración de Política Erasmus, DPE [sigla] f [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) Declaració de Política Erasmus f
(EN) EPS [sigla] n; Erasmus Policy Statement
(ES) declaración de responsabilidad [Legislació]
(CA) declaració de responsabilitat
(EN) declaration of responsibility
(ES) Declaración de Riad [Dimensió social i política]
(CA) Declaració de Riad
(EN) Riyadh Declaration
(ES) Declaración del milenio [Dimensió social i política]
(CA) Declaració del mil·lenni
(EN) Millennium Declaration
(ES) declaración jurada de solvencia económica f [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) declaració jurada de solvència econòmica f
(EN) affidavit of support n; AOS
(ES) declaración personal de propósito [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(CA) declaració d'intencions f
(EN) SOP [sigla]; statement of purpose
(ES) Declaración Universal de los Derechos Humanos [Dimensió social i política]
(CA) Declaració Universal dels Drets Humans
(EN) Universal Declaration of Human Rights
(ES) decreto de precios [Legislació] [Economia]
(CA) decret de preus
(EN) decree on fees

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 14 | Següent > | Darrera
[20 de 264]