Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 14 | Següent > | Darrera
[20 de 269]

(ES) E-Secretaria [Estructura de la UPC]
(CA) E-Secretaria
(EN) E-Secretaria
Nota: Aquesta denominació no es tradueix.
(ES) EACEA [sigla] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
(CA) Agència Executiva d'Educació, Audiovisual i Cultural; EACEA [sigla]
(EN) EACEA [sigla]; Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Agència responsable de la gestió operativa de diversos aspectes del programes de la Unió Europea en els camps de l'educació, de la cultura i de l'audiovisual i, principalment, del Subprograma MEDIA.
(ES) EASY [Recerca:Grups i centres]
sin. Centro de Innovación en Informática y Electrónica Industrial y Sistemas Inteligentes
(CA) Centre d'Innovació en Informàtica i Electrònica Industrial i Sistemes Intel·ligents; EASY
(EN) Centre for Innovation in Industrial Informatics and Intelligent Systems
(ES) ECA [sigla] [Avaluació, Acreditació i certificació] [Mobilitat i projecció internacional]
sin. Consorcio Europeo de Acreditación
(CA) Consorci Europeu d'Acreditació; ECA [sigla]
(EN) ECA [sigla]; European Consortium for Accreditation
(FR) Consortium Européen pour l'Accréditation; ECA [sigla]
Organisme que, des de novembre de 2003, integra les agències d'acreditació de diversos països europeus i té com a objectiu bàsic desenvolupar un conjunt de criteris i metodologies perquè les decisions sobre acreditació preses en un país es reconeguin en la resta, cosa que contribueix al reconeixement de qualificacions i a la mobilitat a Europa. (Font: GLOSUJI)
Per a més informació, vegeu www.ecaconsortium.net
(ES) economía del conocimiento
(CA) economia del coneixement
(EN) knowledge economy
(ES) economía del conocimiento global
(CA) economia del coneixement global
(EN) global knowledge economy
(ES) ECTS [sigla] [Mobilitat i projecció internacional] [Estudis:Estructuració i planificació]
sin. SETC [sigla]; sistema europeo de transferencia de créditos
(CA) ECTS [sigla]; sistema europeu de transferència de crèdits
(EN) ECTS [sigla]; European Credit Transfer System
(FR) ECTS; système européen de transfert de crédits
(GA) sistema europeo de transferencia de créditos; ECTS [sigla]
Sistema de crèdits basat en la càrrega de treball necessària per a la consecució dels objectius d'un programa, que permet incrementar la transparència dels sistemes educatius i facilitar la mobilitat de l’estudiantat arreu d'Europa mitjançant la transferència de crèdits. Aquests objectius s'especifiquen preferiblement en termes dels resultats de l'aprenentatge i de les competències que s'han d'adquirir. Aquest sistema ajuda les universitats a organitzar i revisar els programes d'estudis i pretén que l'educació superior europea sigui més atractiva per a l’estudiantat d'altres continents. (Font: GLOSUJI)
Nota: En l'ús també es documenta "sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits".
(ES) Ecuaciones en Derivadas Parciales y Aplicaciones [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(CA) Equacions en Derivades Parcials i Aplicacions
(EN) Partial Differential Equations and Applications
EDP
(ES) Edicions UPC, S. L. [Estructura de la UPC:Grup UPC]
(CA) Edicions UPC, SL
(EN) Edicions UPC, SL
Nota: No es tradueix.
(ES) edificio Omega [Instal·lacions i espais universitaris:UPC]
(CA) edifici Omega
(EN) Omega building
OMEGA
(ES) edificio RDIT [Instal·lacions i espais universitaris:UPC]
(CA) edifici RDIT
Nota: RDIT és l'acrònim de "recerca, desenvolupament i innovació tecnològica".
(ES) edificio Rectorado [Instal·lacions i espais universitaris:UPC]
(CA) Edifici R /TG; edifici Rectorat
(EN) Rectorat building
(ES) edificio Til·lers [Instal·lacions i espais universitaris:UPC]
(CA) edifici Til·lers
(EN) Til·lers building
TI
(ES) edifició Vèrtex [Instal·lacions i espais universitaris:UPC]
(CA) edifici Vèrtex
(EN) Vèrtex building
(ES) EDPA [Recerca:Grups i centres]
sin. Expresión del Proyecto de Arquitectura. Análisis y Evolución
(CA) EDPA; Expressió del Projecte d'Arquitectura. Anàlisi i Evolució
(EN) EDPA; Expression in Architectural Design. Analysis and Evolution
Nota: Grup de recerca de la UPC.
(ES) EDS [sigla]
sin. educación para el desarrollo sostenible
(CA) EDS [sigla]; educació per al desenvolupament sostenible
(EN) education for sustainable development; ESD [sigla]
(ES) educació superior transfronteriza
sin. educación superior transnacional
(CA) educació superior transfronterera; educació superior transnacional
(EN) cross-border higher education; transnational higher education
(FR) enseignement supérieur transfrontalier; enseignement supérieur transnational
Conjunt de programes d'educació superior o de serveis educatius (incloent-hi els d'educació a distància) que s'imparteixen en un país diferent del lloc on hi ha la institució que els ofereix. Aquests programes poden pertànyer al sistema educatiu d'un estat diferent de l'estat en el qual funcionen, o bé poden funcionar independentment de qualsevol sistema educatiu nacional. (Font: GLOSCBERGEN)
(ES) educación [Ensenyament i formació]
sin. formación
(CA) educació; formació
(EN) education; training
(ES) educación a distancia f
(CA) educació a distància f
(EN) distance education n
(FR) enseignement à distance m
(ES) educación de adultos
sin. educación de personas adultas
(CA) educació d'adults; educació de persones adultes
(EN) adult education
Nota: És preferible utilitzar les formes no sexistes: "educació de persones adultes" i "educación de personas adultas".

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 14 | Següent > | Darrera
[20 de 269]