Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 5 | Següent > | Darrera
[20 de 94]

(CA) fàbrica d'acreditació
(ES) fábrica de acreditación
(EN) accreditation mill
(CA) factor d'impacte [Recerca] [Estudis:Doctorat]
(ES) factor de impacto
(EN) impact factor
(CA) facultat f
(ES) facultad f
(EN) faculty n
(FR) faculté f
(CA) Facultat d'Informàtica de Barcelona [Estructura de la UPC:Unitats acadèmiques_Centres docents]
(ES) Facultad de Informática de Barcelona
(EN) Barcelona School of Informatics
FIB
(CA) Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa [Estructura de la UPC:Unitats acadèmiques_Centres docents]
(ES) Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
(EN) Terrassa School of Optics and Optometry
FOOT
Nota: El DOGC núm. 5952 - 30/08/2011 inclou l'ORDRE ECO/203/2011, de 2 d'agost, per la qual s'autoritza el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya, que passa a denominar-se 'Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa'.
(CA) Facultat de Matemàtiques i Estadística [Estructura de la UPC:Unitats acadèmiques_Centres docents]
(ES) Facultad de Matemáticas y Estadística
(EN) School of Mathematics and Statistics
FME
(CA) Facultat de Nàutica de Barcelona [Estructura de la UPC:Unitats acadèmiques_Centres docents]
(ES) Facultad de Náutica de Barcelona
(EN) Barcelona School of Nautical Studies
FNB
(CA) faig constar
sin. diligència
(ES) diligencia
(EN) internal certificate
Nota: En català, "faig constar" té un ús col·loquial. El terme exacte és "diligència".
(CA) fase de docència [Denominacions obsoletes]
sin. període de docència; període docent
(ES) fase de docencia; periodo de docencia
(EN) taught period; taught stage
(CA) fase de recerca
sin. període de recerca
(ES) fase de investigación; periodo de investigación
(EN) research stage
(CA) fase inicial [Estudis:Classificació i tipologia]
(ES) fase inicial
(EN) initial stage
(CA) fase selectiva f [Tràmits administratius]
(ES) fase selectiva f
(EN) selection stage
(FR) période de sélection f
(CA) FAWE [sigla]
sin. Fòrum d'Educadores Africanes
(ES) FAWE [sigla]; Foro de Educadoras Africanas
(EN) FAWE [sigla]; Forum for African Women Educationalists
(CA) FBSTIB [Recerca:Grups i centres]
sin. Fundació de Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
(ES) FBSTIB; Fundación de Banco de Sangre i Tejidos de las Islas Baleares
(EN) Blood and Tissue Bank Foundation of the Balearic Islands
(CA) FCRI [Recerca:Grups i centres]
sin. Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
(ES) FCRI; Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación
(EN) Catalan Foundation for Research and Innovation; FCRI
(CA) Federació Internacional d'Instituts d'Estudis Avançats [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. IFIAS
(ES) Federación Internacional de Institutos de Estudios Avanzados; IFIAS
(EN) IFIAS; International Federation of Institutes for Advanced Study
(CA) fer constar
(EN) certify, to
(CA) Festa de la Ciència [Dimensió social i política]
(ES) Fiesta de la Ciencia
(EN) Science Festival
(CA) FIBAA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Fundació per a l'Acreditació dels Estudis d'Administració d'Empreses Internacionals
(ES) FIBAA; Fundación para la Acreditación de los Estudios de Administración de Empresas Internacionales
(EN) FIBAA; Foundation for International Business Administration Accreditation
(CA) FICF [Recerca:Grups i centres]
sin. Fundació Institut Català de Farmacologia
(ES) FICF; Fundación Instituto Catalán de Farmacología
(EN) Catalan Institute of Pharmacology Foundation

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 5 | Següent > | Darrera
[20 de 94]