Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 107]

(EN) F [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. fail
(CA) suspens m
(ES) suspenso m
(EN) F-1 student visa n [Mobilitat i projecció internacional:Documentació personal]
(CA) visat d'estudiant F-1 m
(ES) visado de estudiante F-1 m
Visat per als EUA, sense cap finançament del Govern dels EUA, que permet als estudiants treballar, amb determinats condicionants, per costejar les despeses personals.
(EN) FAAP [sigla] [Organisme]
sin. Federation of Accrediting Agencies of the Philippines
(ES) Federación de Agencias Acreditadoras de Filipinas
(EN) face-to-face
(CA) presencial adj
(ES) presencial adj
(EN) face-to-face learning n
(CA) aprenentatge presencial m
(ES) aprendizaje presencial m
(EN) face-to-face learning subject [Estudis:Estructuració i planificació]
sin. contact learning subject n
(CA) assignatura presencial f
(ES) asignatura presencial f
(FR) cours présentiel m
(EN) face-to-face meeting
(CA) reunió presencial
(ES) reunión presencial
(EN) face-to-face teaching
sin. contact teaching n
(CA) ensenyament presencial m
(ES) enseñanza presencial f
(FR) enseignement présentiel m
(EN) faculty n
(CA) facultat f
(ES) facultad f
(FR) faculté f
(EN) faculty [Comunitat universitària:Personal docent i investigador]
sin. academic staff n; teaching staff
(CA) personal acadèmic m; personal docent; professorat
(ES) personal académico m; personal docente; profesorado
(FR) professorat m
(EN) faculty administrator; school administrator [Comunitat universitària:Càrrecs]
(CA) administrador de centre / administradora de centre
(ES) administrador de centro/ administradora de centro
(EN) faculty assistant director
sin. school assistant director
(CA) subdirector de centre / subdirectora de centre
(ES) subdirector de centro / subdirectora de centro
(EN) faculty board n [Comunitat universitària]
(CA) junta de facultat f
(ES) junta de facultad f
(FR) conseil de faculté m
(EN) faculty board [Comunitat universitària]
sin. school board n
(CA) junta de centre f
(ES) junta de centro f
(FR) conseil d'établissement m
(EN) faculty leave n [Tràmits administratius]
(CA) permís de professorat m
(ES) permiso de profesorado m
(FR) congé-formation enseignant m
(EN) faculty mobility [Mobilitat i projecció internacional]
sin. academic staff mobility n; teaching staff mobility
(CA) mobilitat de personal docent f; mobilitat de professorat; mobilitat de professors
(ES) movilidad de personal docente f; movilidad de profesorado; movilidad de profesores
(FR) mobilité du corps enseignant f
(EN) fail [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
(CA) no apte m
(ES) no apto m
Nota: Aquest substantiu designa la qualificació i no la persona que s'avalua, per tant, és invariable i no té forma femenina.
(EN) fail [Informació acadèmica:Avaluació i qualificació de l'alumnat]
sin. F
(CA) suspens m
(ES) suspenso m
(EN) failed credit n [Informació acadèmica:Estructura dels estudis]
(CA) crèdit no superat m
(ES) crédito no superado m
(FR) crédit non acquis m
(EN) failed credit n [Informació acadèmica:Estructura dels estudis]
(CA) crèdit suspès m
(ES) crédito suspendido m

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 6 | Següent > | Darrera
[20 de 107]