Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 21]

(FR) faculté f
(CA) facultat f
(ES) facultad f
(EN) faculty n
(FR) faire cours
sin. enseigner v
(CA) impartir v tr
(ES) impartir v tr
(EN) lecture, to v tr i intr; teach, to
(FR) feuille d'inscription m [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Documents]
sin. formulaire d'inscription
(CA) imprès de matrícula m
(ES) impreso de matrícula m
(EN) enrolment form n
(FR) fonds de mobilité mpl [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) fons de mobilitat m
(ES) fondo de movilidad m
(EN) mobility fund n
(FR) formation à l'emploi f
(CA) formació ocupacional f
(ES) formación ocupacional f
(EN) occupational training n
(FR) formation continue [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. éducation permanente; formation permanente
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong learning; LLL [sigla]
(GA) formación ao longo da vida
(DE) Lebenslanges Lernen
Formació que una persona du a terme al llarg de la vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que du a terme la persona que es forma.
(FR) formation de formateurs f
(CA) formació de formadors f
(ES) formación de formadores f
(EN) teacher training n; training of trainers
(FR) formation en alternance [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) educació en alternança f; formació en alternança
(ES) educación en alternancia f; formación en alternancia
(EN) alternance training; sandwich course n
(DE) duale Ausbildung
Estudis en què s'inclou un any extra durant el qual es fan pràctiques laborals en una empresa o organització relacionada amb els estudis.
(FR) formation non reconnue par l'État f
(CA) docència no reglada f
(ES) docencia no reglada f
(EN) non-state-regulated education n
(FR) formation permanente [Ensenyament i formació:Mètodes d'aprenentatge]
sin. éducation permanente; formation continue
(CA) aprenentatge permanent; formació permanent
(ES) aprendizaje permanente; formación permanente
(EN) continuing education; lifelong learning; LLL [sigla]
(GA) formación ao longo da vida
(DE) Lebenslanges Lernen
Formació que una persona du a terme al llarg de la vida en centres especialitzats, amb la finalitat de completar la formació inicial, per reciclar-se o com a passatemps. (Font: CTERM)
Nota: En català també s'utilitzen els termes "formació continuada", "formació contínua" i "formació al llarg de la vida".
Nota: Tot i que els termes "aprenentatge permanent" i "formació permanent" són sinònims en gairebé tots els contextos, el primer posa l'èmfasi en el procés que du a terme la persona que es forma.
(FR) formation professionnelle f
sin. formation technique
(CA) formació professional f
(ES) formación profesional f
(EN) vocational training n
(FR) formation reconnue par l'État f
(CA) docència reglada f
(ES) docencia reglada f
(EN) state-regulated education n
(FR) formation spécialisée f
(CA) docència especialitzada f
(ES) docencia especializada f
(EN) specialised education n
(FR) formation technique
sin. formation professionnelle f
(CA) formació professional f
(ES) formación profesional f
(EN) vocational training n
(FR) formation tutorée f [Ensenyament i formació]
(CA) docència tutorada f
(ES) docencia tutorizada f
(EN) tutored education n
(FR) formulaire m [Informació acadèmica:Documents]
(CA) imprès m
(ES) impreso m
(EN) form n
(FR) formulaire d'inscription [Mobilitat i projecció internacional] [Informació acadèmica:Documents]
sin. feuille d'inscription m
(CA) imprès de matrícula m
(ES) impreso de matrícula m
(EN) enrolment form n
(FR) formulaire de demande d'inscription [Mobilitat i projecció internacional]
sin. dossier de candidature m
(CA) imprès de sol·licitud m
(ES) impreso de solicitud m
(EN) application form n
(DE) Bewerbungsformular
(FR) frais mpl [Economia]
(CA) taxa f
(ES) tasa f
(EN) fee n
(FR) frais d'inscription mpl [Tràmits administratius] [Mobilitat i projecció internacional]
(CA) taxa de matrícula f
(ES) tasa de matrícula f
(EN) tuition fee n

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 2 | Següent > | Darrera
[20 de 21]