Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 12 | Següent > | Darrera
[20 de 229]

(CA) gabinet
(ES) gabinete
(EN) bureau
(CA) Gabinet d'Innovació i Comunitat [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(ES) Gabinete de Innovación y Comunidad
(EN) Innovation and Community Bureau
GIC
Nota: "Gabinet d'Innovació i Comunitat" és la denominació actual de l'anterior "Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats".
(CA) Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(ES) Gabinete de Planificación, Evaluación y Calidad
(EN) Planning, Assessment and Quality Bureau
GPAQ
(CA) Gabinet de Projectes Específics [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(ES) Gabinete de Proyectos Específicos
(EN) Specific Projects Bureau
(CA) Gabinet de Relacions Institucionals i Internacionalització [Denominacions obsoletes]
(ES) Gabinete de Relaciones Institucionales e Internacionalización
(EN) Institutional Relations and Internationalisation Bureau
Vegeu "Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa".
(CA) Gabinet de Relacions Internacionals [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(ES) Gabinete de Relaciones Internacionales
(EN) International Relations Bureau
GRI
Nota:"Gabinet de Relacions Internacionals" és la denominació actual de l'anterior "Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa".
(CA) Gabinet de Relacions Internacionals i Empresa [Denominacions obsoletes]
(ES) Gabinete de Relaciones Internacionales y Empresa
(EN) International and Corporate Relations Bureau
GRIE
Vegeu: Gabinet de Relacions Internacionals.
(CA) Gabinet de Sostenibilitat i d'Igualtat d'Oportunitats [Denominacions obsoletes]
(ES) Gabinete de Sostenibilidad y de Igualdad de Oportunidades
(EN) Sustainability and Equal Opportunities Bureau
GSIO
Vegeu "Gabinet d'Innovació i Comunitat".
(CA) Gabinet del Rector [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(ES) Gabinete del Rector
(EN) Rector’s Bureau
(CA) Gabinet Jurídic i Entitats [Estructura de la UPC:Unitats d’administració i serveis_Serveis generals]
(ES) Gabinete Jurídico y Entidades
(EN) Legal Bureau
GJE
Nota (12-01-2015): Aquesta fitxa s'ha actualitzat posteriorment a l'Acord 212/2014 del Consell de Govern de la UPC.
(CA) Gabinet per a la Qualitat de la Gestió [Denominacions obsoletes]
(ES) Gabinete para la Calidad de la Gestión
(EN) Management Quality Bureau
GQG
(CA) Gabinet Tècnic de Planificació, Avaluació i Estudis [Estructura de la UPC]
(ES) Gabinete Técnico de Planificación, Evaluación y Estudios
(EN) Technical Planning, Assessment and Studies Bureau
(CA) garantia de la qualitat
sin. assegurament de la qualitat
(ES) aseguramiento de la calidad; garantía de la calidad
(EN) quality assurance
(FR) assurance de la qualité
Procés de revisió planificada i sistemàtica d'una institució o programa per comprovar que se'n mantenen i milloren els nivells educatius, acadèmics i infraestructurals. (Font: GLOSIM)
(CA) garantia de qualitat f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) garantía de la calidad f
(EN) QA [sigla] n; quality assurance
(FR) assurance de la qualité
(CA) garantia externa de la qualitat
(ES) garantía externa de la calidad
(EN) external quality assurance
(CA) garantia interna de la qualitat
(ES) garantía interna de la calidad
(EN) internal quality assurance
(CA) GCEM [Recerca:Grups i centres]
sin. Grup de Compatibilitat Electromagnètica
(ES) GCEM; Grupo de Compatibilidad Electromagnética
(EN) Electromagnetic Compatibility Group; GCEM
(CA) GED [sigla]
sin. compendi mundial de l'educació
(ES) compendio mundial de la educación; GED [sigla]
(EN) GES [sigla]; Global Education Digest
Nota: Denominació genèrica del document que la UNESCO publica periòdicament en anglès, castellà i altres idiomes, però no en català (p. ex. "Compendio mundial de la educación 2006: comparación de las estadísticas de educación en el mundo").
(CA) GEI [sigla]
sin. índex mundial d'educació
(ES) índice mundial de educación; GEI [sigla]
(EN) GEI [sigla]; global education index
(CA) Generalitat de Catalunya
(ES) Generalidad de Cataluña
(EN) Catalan government; Government of Catalonia

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 12 | Següent > | Darrera
[20 de 229]