Més de 10.000 denominacions de l'àmbit acadèmic, la gestió universitària i l'EEES

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[15 de 15]

(CA) habilitats f pl
(ES) habilidades f pl
(EN) skills n pl
(FR) habiletés f pl
Conjunt de destreses que mostren les diferents competències adquirides en un procés d'aprenentatge i que es poden aplicar tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
Nota: Sovint es parla, per exemple, tant de "competències lingüístiques" com d'"habilitats lingüístiques", indistintament.
Competence: Competence is the acquisition of knowledge skills and abilities at a level of expertise sufficient to be able to perform in an appropriate work setting (within or outside academia).http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/index.htmCompetence/competences de: Kompetenz
SN: Ability to apply knowledge, know-how and skills in an habitual or changing situation (Source: Cedefop, Glossary, 2004). (TESE)
(CA) HABITAR Grup de Recerca [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) HABITAR Grupo de Investigación
(EN) INHABITING Research Group
HABITAR
(CA) HAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Consell d'Acreditació d'Hongria
(ES) Consejo de Acreditación de Hungría; HAC
(EN) HAC; Hungarian Accreditation Committee
(CA) harmonització f [Dimensió social i política]
(ES) armonización; harmonización
(EN) tuning
(FR) harmonisation f
En el cas del projecte Tuning, aproximació de les estructures de l'educació universitària superior fins a obtenir una harmonia europea, diversa, dinàmica i estructurada. (Font: GLOSUdG)
(CA) HEA [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Autoritat de l'Educació Superior
(ES) Autoridad de la Educación Superior; HEA
(EN) HEA; Higher Education Authority
(CA) HEQEC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Centre d'Avaluació de la Qualitat de l'Educació Superior
(ES) Centro de Evaluación de la Calidad de la Educación Superior; HEQEC
(EN) HEQEC; Higher Education Quality Evaluation Centre
(CA) HETAC [Avaluació, Acreditació i certificació:Organismes i institucions]
sin. Consell d'Educació Superior i Formació
(ES) Consejo de Educación Superior y Formación; HETAC
(EN) HETAC; Higher Education and Training Awards Council
(CA) Història de l'Arquitectura a Catalunya i el Context Internacional [Recerca:Grups i centres] [Recerca:Grups i centres de recerca de la UPC]
(ES) Historia de la Arquitectura en Cataluña y el Contexto Internacional
(EN) History of Architecture in Catalonia and the International Context
GRHACCI
(CA) homòleg / homòloga
(ES) homólogo
(EN) counterpart
(CA) homologació f [Mobilitat i projecció internacional]
(ES) homologación f
(EN) homologation n; official recognition
(FR) homologation f
(GA) homologación
Reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d’un títol estranger com a títol oficial o nivell acadèmic de l’estructura dels estudis d’educació superior de l’Estat espanyol. En el primer cas, es reconeix oficialment que el títol estranger equival a un títol del Registre d’Universitats, Centres i Títols de l’Estat espanyol. En el segon cas, aquest reconeixement atorga al títol estranger els mateixos efectes del nivell acadèmic al qual s’homologa. (Font: Web UPC)
(CA) homologar v tr
(ES) homologar v tr
(EN) homologate, to v tr
(FR) homologuer v tr
(CA) hora lectiva f
(ES) hora lectiva f
(EN) class hour n; hour of class
(FR) heure de classe f; heure de cours
(CA) hora presencial
(ES) hora presencial f
(EN) contact hour
(FR) heure-contact
Període de 45 a 60 minuts de docència presencial, durant el qual s'estableix un contacte o la cooperació entre un membre del professorat i un alumne o un grup d'alumnes. (Font: GLOSTUNESE)
(CA) horari m
(ES) horario m
(EN) timetable n
(FR) emploi du temps m; horaire
(CA) horari d'atenció
(ES) horario de atención
(EN) office hours

Primera | < Anterior | Pàg 1 de 1 | Següent > | Darrera
[15 de 15]